Bisfenol-A Tayini

Bisfenol-A Tayini

Bisfenol-A TayiniBisfenol A (BPA), plastikler ve kaplama malzemeleri gibi gıda ile temas eden malzemelerin üretiminde kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Güçlü ve esnek plastik üretmek için uygun bir madde olması kullanım alanlarını artırmıştır. Ancak zararlarının saptanmasıyla birlikte kullanımı istenmeyen bir madde haline gelmiştir.

Metal yiyecek ve içecek kutularında, plastik şişeler, plastik saklama kapları, biberonlar, spor aletleri, baskı mürekkeplerinde, yapıştırıcılarda, geri dönüştürülmüş karton ve kağıtlarda bulunabilir. BPA migrasyon sonucu gıdalara geçebilen bir kimyasal maddedir.

Bisfenol A’ya maruz kalınması sonucu fetüs, bebek ve çocuklarda beyin gelişmesinde, prostat bezi üzerinde sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Bisfenol A (BPA veya 4,4-BPA), çok çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan yüksek üretim hacimli bir kimyasaldır. BPA, polikarbonat plastiklerin üretimi için bir monomer olarak ve örn. koruyucu astar olarak uygulanan epoksi reçinelerin üretiminde bir başlangıç malzemesi olarak kullanılır. Süreç içerisinde BPA’nın güvenliğinin tartışılması sonucu Avrupa’da biberonlarda BPA yasaklandı ve son olarak spesifik göç sınırı 0,05 mg/kg’a kadar indirildi.

BPA ayrıca, teneke kutularda korozyonu önlemek için koruyucu astar olarak kullanılan epoksi reçinelerinin başlangıç malzemesi olarak kullanılır. Bu işlemler sonucunda Bisfenol A diglisidil eter( BADGE) temelli epoksi reçinesi oluşur. BADGE vinil organosollerde(PVC ve epoksi reçineleri karşımları) stabilizatör ve plastikleştrici olarak işlev gören bir katkı maddesi ve polyester temelli iç kutu kaplamalarında kullanılır. Sulu gıda ürünlerinde temas halinde BADGE, BADGE.H2O ve BADGE.2H2O’ya dönüşebilir. Ayrıca tuzlu yiyeceklerle temas halinde ortamdaki klorür iyonlarıyla tepkime sonucu BADGE.2HCL ve BADGE.HCL oluşabilir.

Bisfenol F ve Novolac(fenol-formaldehit reçinesi) yukarıdaki gib başlangıç malzemesi olarak kullanılır ve bu işlemler sonucunda da Bisfenol F diglisidil eter (BFDGE) ve Novolac glisidil eter (NOGE) temelli epoksi reçineler ortaya çıkmıştır.

Analiz kapsamımızda bulunan ve etkenlerin limitleri ve ilgili tebliğleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bisfenol A 0,05 mg/kg Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)
BADGE
BADGE.H2O
BADGE.2H2O
Toplamı 9 mg/kg veya 9 mg/6dm2 ‘yi geçemez Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/32)
BADGE.HCl
BADGE.2HCl
BADGE.H2O.HCl
Toplamı 1 mg/kg veya 1 mg/6dm2 ‘yi geçemez Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/32)
BFDGE
NOGE
Kullanımı yasak Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/32)


Bisfenol A (BPA), “Spesifik Migrasyon Testi” kapsamında gıda ile temas eden malzemeler üzerinde test edilmektedir.

Bisfenol-A Tayini İle İlgili Tüm Soru ve Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
13760