Аккредитация

Аккредитация

NANOLAB LABORATUVARLAR GRUBU AKREDİTASYON KAPSAMI


Текшерилген материалдар / Продукциялар Сынактын аталышы Сыноо ыкмасы (Улуттук, Эл аралык стандарттар, үйдөгү методдор)
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Aerobic Colony Count

Pour Plate Техникасы
ISO 4833-1
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Listeria spp . AFNOR BRD 07/04-09/98
RAPID'L.mono-V11
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Listeria monocytogenes аныктоо TS EN ISO 11290-1,
AFNOR BRD 07/04-09/98
RAPID'L.mono-V11
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Enterobacteriaceae колониясын аныктоо жана
санап чыгуу
ISO 21528-2
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Колиформдуу

колонияларды эсептөө техникасын санап чыгуу
ISO 4832
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Salmonella spp . ISO 6579-1,
AFNOR BRD 07/11-12/05 RAPID'Salmonella Agar-V10
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Ачыткы жана көктүн саналышы 3M Petrifilm Rapid ачыткы жана көгөрүп эсептегич плиталар AFNOR 3M 01/13-07/14
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Коагулаза-позитивдүү позитивдүү стафилококктордун
( Staphylococcus aureus жана башка түрлөрүнүн)

саналышы MPN Technique
TS 6582-3 ЖАНА ISO 6888-3
Тамак -аш
азыктарынын
экологиялык үлгүлөрү тамак-аш объекттеринен алынган
Escherichia coli

MPN техникасын санап чыгуу
ISO 7251
Тамак-аш объекттеринен алынган экологиялык үлгүлөр Микробиологиялык анализ үчүн үлгүлөрдү алуу ыкмасы
(алмаштыруу/байланыш плиталары)
ISO 18593
тамак
-аш
Аэробдук колонияларды эсептөө

беттик каптоо техникасы
ISO 4833-2
Тамак-
аш
Bacillus cereus Колония
-саноо техникасын санап чыгуу
ISO 7932
Тамак-
аш
O157 ичеги таякчасын аныктоо TS EN ISO 16654
Тамак-
аш
Ачыткылардын жана көгөргөндөрдүн

саны колония-саноо техникасы
ISO 21527-1,
ISO 21527-2
Тамак-
аш
Clostridium perfringens
Колонияларды эсептөө техникасын санап чыгуу
ISO 7937
Тамак-
аш
Campylobacter spp . ISO 10272-1
Тамак-
аш
Сульфитти азайтуучу анаэробдук бактериялардын

колониясын эсептөө техникасын санап чыгуу
ISO 15213
Food Feed Escherichia coli
Колония-саноо ыкмасын санап чыгуу
ISO 16649-2
Food Feed Коагулаза-оң стафилококкторду санап чыгуу ( Staphylococcus aureus жана башка түрлөр)
Колонияны эсептөө техникасы
TS 6582-1 ЖАНА ISO 6888-1
Food Feed Аэробдук колониялардын саны 3M Petrifilm Aerobic Count Plates AFNOR 3M 01/01-09/89
Food Feed Enterobacteriaceae тизмеси 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plates AFNOR 3M 01/6-09/97
Food Feed Коагулаза-оң стафилококктордун тизмеси ( Staphylococcus aureus жана башка түрлөрү) 3M Petrifilm Staph Express AFNOR 3M 01/9-04/03
Food Feed Bacillus cereus санагы AFNOR BKR 23/06-02/10 КОМПАС Bacillus cereus Агар
Food Feed Сүт кислотасынын бактерияларын санап чыгуу ISO 15214
тамак
-аш
Enterococcus spp . NMKL 68
Тамак-аш Анаэробдук бактерияларды санап чыгуу NMKL 189
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктарынан тышкары) Жем Escherichia coli

MPN техникасын санап чыгуу
ISO 16649-3
Тамак-аш Стафилококктук энтеротоксиндерди аныктоо

ИФА методу
EU-RL Европалык скрининг ыкмасы Ver.5
(RIDASCREEN Set Total Kit R 4105)
Тамак-аш Мезофилдик аэробдук бактерияларды санап чыгуу FDA BAM 3-бөлүм
Тамак-аш Escherichia coli жана Coliform бактерияларын санап чыгуу AOAC 991.14 3M Petrifilm Method
Сүт жана сүт азыктары / порошок балдар тамак-ашы Cronobacter spp . ISO 22964,
AFNOR BRD 07/22-05/12 RAPID'Sakazakii Agar-V3
Деңиз жана балык азыктары Vibrio spp . ( Vibrio parahaemolyticus жана Vibrio cholerae ) ISO 21872-1
Нан ачыткысы Аркан спорасын санап чыгуу TS 3522
Эт жана эт азыктары Эттин түрлөрүн идентификациялоо (канаттуулар) Комплект ыкмасы (ELISA-TEKБышырылган канаттуулардын түрлөрүнүн комплекти)
Нан Аркан спорасын санап чыгуу TS 5000
Йогурт, Айран Мүнөздүү микроорганизмдерди санап чыгуу ISO 7889
Суу (суунун сапаты) Legionella Swap ыкмасын санап
чыгуу (Мембраналык фильтрациядан кийин жуу процедурасы)
ISO 11731
тамак
-аш
DAS40278-9 Жүгөрү аныктоо талдоо
реалдуу убакыт ПТР ыкмасы Алдын ала дарылоо

: ДНК экстракция
EURL методу
(QT-EVE-ZM-004)
ISO 21570, ISO 24276
комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
ГМО скринингдик анализи (p35S, tNOS, pFMV)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
Kit Method (Eurofins GeneScan GMO Screen RT IPC 35S/NOS/FMV), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
GHB614 Пахтаны идентификациялоону талдоо
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала
дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GH-006), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
DAS281-24-236 Пахтаны идентификациялоону талдоо
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы Алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GH-001a), ISO 21570, ISO 24276


комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
DAS3006-210-23 Пахтанын идентификациялык анализинин алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GH-001b),
ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
MON87701 соя идентификациялык талдоо
реалдуу убакыт ПТР ыкмасы Алдын ала дарылоо
: ДНК экстракция
EURL методу (QT-EVE-GM-010), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
DP305423-1 Сояны идентификациялоону талдоо
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала
дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GM-008), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
CV127 соя идентификациялык талдоо
реалдуу убакыт ПТР ыкмасы Алдын ала дарылоо
: ДНК экстракция
EURL методу (QT-EVE-GM-011), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
MON87708 соя идентификациялык талдоо
реалдуу убакыт ПТР ыкмасы Алдын ала дарылоо
: ДНК экстракция
EURL методу (QT-EVE-GM-012), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin Kit ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
MON87769 Сояны идентификациялоону талдоо
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала
дарылоо:: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GM-002), ISO 21570, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
MON87751 Соя идентификациялык анализи
Pretreatmen: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-EVE-GM-016), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
ISO 21571
тамак
-аш
Өсүмдүктүн спецификалык рапс генинин скрининги
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын
алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-TAX-BN-012), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
Өсүмдүктөрдүн өзгөчө пахта генин скрининги
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-TAX-GH-015), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
Өсүмдүктөрдүн өзгөчө кант кызылчасынын генинин скрининги
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-TAX-BV-013), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
Өсүмдүккө тиешелүү соя генинин скрининги
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
Өсүмдүктүн өзгөчө жүгөрү генинин скрининги
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
EURL методу (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276

комплект ыкмасы (EUROFINS GENESpin комплект ыкмасы/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
тамак
-аш
ГМО скринингдик анализи (p35S, tNOS, pFMV)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
Kit Method (Bosphore GMO Screening S35-TNOS-FMV v3 ), ISO 21569, ISO 24276
Kit Method (Magrev Plant DNA Extraction Kit, Anatolia geneworks), ISO 21571
тамак
-аш
ГМО скринингдик анализи (p35S, tNOS, pFMV)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасын алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
Kit Method (Exon Screen GMO Assay Kit), ISO 21569, ISO 24276

Kit Method (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Пахта ГМОну скринингдик талдоо (T-nos, P-35, cry1Ab/Ac, Pat, Otp/Mepsps, P-FMV)
Реалдуу убакыттагы ПТР методу Алдын ала дарылоо
: ДНК экстракциясы
IWA 32:2019 Пахта текстильдериндеги генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдердин (ГМО) скрининги
Косметикалык Жаныбарлардын ДНКсын аныктоо
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Pretreatment: ДНК экстракциясы
Kit Method (Exson Screen Vegan Assay), ISO 21569, ISO 24276
Kit Method (Eurofins Genespin DNA Isolation Kit Manual), ISO 21571
Жаныбарлардан алынган азыктар жана жаныбарлардын кошумчалары бар азыктар Түрлөрдү идентификациялоо (чочко ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНКны экстракциялоо
Комплект ыкмасы (Analytikjena, InnuDETECT чочконун анализи)

комплект ыкмасы (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Эт жана эт азыктары Түрлөрдү идентификациялоо (Койдун ДНКсын аныктоо)
Реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНКны экстракциялоо
Комплект ыкмасы (Босфордун түрлөрүн аныктоо Kit Sheep v1)

Kit Method (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit, Anatolia геневорк)
Эт жана эт азыктары Түрлөрдү идентификациялоо (Эчкинин ДНКсын аныктоо)
Реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНКны экстракциялоо
Комплект методу (Босфордун түрлөрүн идентификациялоо комплект эчки v1)

комплект ыкмасы (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit, Anatolia Geneworks)
Тамак-аш азыктары жана кристаллдаштырылган желатин Эттин түрлөрүн идентификациялоо (чочко ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
Kit Method (CONGEN, SureFood ANIMAL ID Pork SENS PLUS V)

Kit Method (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Эт жана эт азыктары Эттин түрлөрүн идентификациялоо (тооктун ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
Комплект методу (KOGENEBIOTECH, PowerChek Chicken түрлөрү EPC менен реалдуу убакытта ПТР комплекти)

комплект ыкмасы (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Эт жана эт азыктары Эттин түрлөрүн идентификациялоо (ат-эшектин ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
Kit Method (Bosphre Species Identification Kit Horse-Donkey)

Kit Method (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Жаныбарлардан алынган кошумчаларды камтыган жаныбарлардан алынган азыктар жана азыктар Эттин түрлөрүн идентификациялоо (Бодо малдын ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
Kit Method (Bosphore, Identification Kit Bovine)

Kit Method (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)
Жаныбарлардан алынган кошумчаларды камтыган жаныбарлардан алынган азыктар жана азыктар Эттин түрлөрүн идентификациялоо (Балыктын ДНКсын аныктоо)
Реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНКны экстракциялоо
Kit Method (Босфор, Балыктын түрлөрүн аныктоо комплекти)

комплект ыкмасы (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)
Жаныбарлардан алынган кошумчаларды камтыган жаныбарлардан алынган азыктар жана азыктар Эттин түрлөрүн идентификациялоо (Жылкы ДНКсын аныктоо)
реалдуу убакытта ПТР ыкмасы
Алдын ала дарылоо: ДНК экстракциясы
Kit Method (Босфор, Түрлөрдү аныктоо комплект Horse)


Kit Method (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Дан жана дан азыктары Ократоксинди аныктоо HPLC ыкмасы R-Biofarm A9-P14.V4
Дан жана дан азыктары Афлатоксин B 1 жана жалпы афлатоксинди (B 1 + B 2 + G 1 + G 2 ) аныктоо

HPLC ыкмасы
AOAC 991.31
Дан жана дан азыктары Зеараленон HPLC ыкмасын аныктоо R-BIOPHARM Дан ZONPREP экстракция ыкмасы. RP91 / RP90
Дан жана дан азыктары Deoxyvenol HPLC ыкмасын аныктоо R-BIOPHARM Дан DONPREP экстракция ыкмасы
Жаңгактар, май өсүмдүктөрү жана алынган азыктар Афлатоксин B 1 жана жалпы афлатоксинди (B 1 + B 2 + G 1 + G 2 ) аныктоо HPLC ыкмасы AOAC 999.07
Кургатылган жемиштер жана жашылчалар Афлатоксин B 1 жана жалпы афлатоксинди (B 1 + B 2 + G 1 + G 2 ) аныктоо HPLC ыкмасы AOAC 999.07
  Ократоксинди аныктоо HPLC ыкмасы Vicam Ochratest WB HPLC Instruction Manual P:15
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш Зеараленон HPLC ыкмасын аныктоо ЖАОАК Т.84 №:5
Ымыркайлар үчүн формула, сүт жана сүт азыктары (сырдан тышкары) Aflatoxin M 1

HPLC ыкмасын аныктоо
ISO 14501
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш Афлатоксин B 1 HPLC ыкмасын аныктоо AOAC 2000.16
  Ократоксинди аныктоо HPLC ыкмасы R-Biofarm A19-P14.V4
  Deoxynivalenol HPLC ыкмасын аныктоо R-BIOPHARM Дан DONPREP экстракция ыкмасы
Кофе жана кофе азыктары Ократоксинди аныктоо HPLC ыкмасы R-Biofarm A1-P14.V9
Feeds T2, HT2, Citrinin LC MS/MS методун аныктоо In-house Method ''KKMM.SOP.049 Rev 00'' (UPLC-MS/MS аналитикалык методун колдонуу менен ымыркайлардын жана балдардын тамак-ашындагы микотоксиндерди аныктоо, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Прага 2010-- Көп компоненттүү микотоксиндердин анализин колдонуу/ MS /MS, Varian, Agilent Technology, Колдонмо жазуусу 00394)
Татымалдар жана алынган азыктар Афлатоксин B 1 жана жалпы афлатоксинди (B 1 + B 2 + G 1 + G 2 ) аныктоо HPLC ыкмасы AOAC 999.07
Татымалдар жана алынган азыктар Ократоксинди аныктоо HPLC ыкмасы R-Biofarm A20-P14.V4
Кайра иштетилген жана иштетилбеген дан жана дан азыктары, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш Fumonisin (B 1 + B 2 )
HPLC ыкмасын аныктоо
AOAC 2001.04
Жаш балдар үчүн тамак-аш, алма жана алмадан алынган бардык азыктар (мөмө ширеси, жемиш концентраты ж.б.), дистилденген алкоголдук ичимдиктер Патулинди аныктоо R-Biopharm Колдонмо Эскертүү коду: P250 / P250B
Тоют жана тоют кошумчалары Мультоксиндерди аныктоо (Aflatoxin B 1 , Deoxynivalenol, Fumonsin B 1 and B 2 , Ochratoxin A, Zearalenone)
LC-MS/MS Метод
In-house Method-"K.SOP.196" (Герхардтын "Дет. чийки протеиндин тоюттагы" колдонмосунан өзгөртүлгөн)
Сыр Aflatoxin M 1

HPLC ыкмасын аныктоо
R-Biofarm Колдонмо эскертүүсү A30-RP71/70N.V1
Сыра Ократоксинди аныктоо

HPLC-FLD ыкмасы
R-Biofarm A14-P14.V7
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш T2, HT2, Citrinin

LC MS/MS методун аныктоо
In-house Method ''KKMM.SOP.049 Rev 00'' (UPLC-MS/MS аналитикалык методун колдонуу менен ымыркайлардын жана балдардын тамак-ашындагы микотоксиндерди аныктоо, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Прага 2010-- Көп компоненттүү микотоксиндердин анализин колдонуу/ MS /MS, Varian, Agilent Technology, Колдонмо жазуусу 00394)
Какао жана какао азыктары, шоколад Ократоксинди аныктоо

HPLC ыкмасы
R-Biofarm A6-P14.V5
Шарап Ократоксинди аныктоо

HPLC ыкмасы
R-Biofarm A10-P14.V7
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш азыктары, Майлар жана майлар Какао буурчактары жана дериваттары, ышталган балык, ышталган эт жана ышталган эт азыктары, кокос майы Полициклдүү ароматтык углеводороддорду (PAH) аныктоо [(Бензо(а)антрацен, бензо(а)пирен, бензо(б)флуорантен, хрицен)]

GC-MS/MS методу
In-house Method - "K.SOP.152" (ISO 15753тен өзгөртүлгөн)
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш азыктары, какао буурчактары жана дериваттары, деңиз азыктары Полициклдүү ароматтык углеводороддорду (PAH) аныктоо [(Бензо(а)антрацен, бензо(а)пирен, бензо(б)фторантен, хрицен)]

HPLC методу
In-house Method - "K.SOP.132" (ISO 15753тен өзгөртүлгөн)
Тамак-аш жана жем Эриткичтин калдыктарын аныктоо

GC-MS методу
European Pharmacopeia 5.0.2.2.28
Ёсъмдък майлары Стеролдун, эритродиолдун, уваолдун өлчөмүн аныктоо жана курамы

[Холестерин; холестанол; жез кастерин; 24-метилен холестерол; Campesterol; кампестанол; стигмастерол; A7 Campesterol; A5-23; Stigmastadienol; клеростерол; BS'tosterol; ситостанол; A5-Avenasterol; A5-24-Stigmastadienol; AStigmastenol; A7-Avenasterol; эритридиол; Uvaol]

GC-FID ыкмасы
TGK 2014/53-54
COI T20.doc 10
Тамак-аш Холестерол көлөмүн аныктоо

GC-FID ыкмасы
AOAC 994.10
Сүт жана сүт азыктары Сүт эмес майларды аныктоо

GC-FID методу
Комиссиянын жобосу (EC) №: 273/2008, TS EN ISO
Жаныбарлардын майлары, сүт жана сүт азыктары Стериндердин курамын жана курамын аныктоо (Сүт жана сүт азыктарында өсүмдүк майларын аныктоо)
(Бета ситостерол, Брассикастерол, Кампестерол, Холестерол, Стигмастерол)


GC-FID методу
1991R2568-EN
EN ISO 12228-1
EN ISO 12228-2 EN
7503
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары Май кислотасынын курамын аныктоо (метил эфирлери, этил эфирлери, анын ичинде эруцин кислотасы, жалпы каныккан май кислоталары, жалпы тойбогон май кислоталары, жалпы бир тойбогон май кислоталары, жалпы көп каныкпаган май кислоталары, жалпы транс май кислоталары) (Arachid кислоталары) (Arachid 0:0); Кислота (C20:4n6);Бехен кислотасы (C22:0);Бутир кислотасы (C4:0);Каприк кислотасы (C10:0);Капрой кислотасы (C6:0);Каприл кислотасы (C8:0);Cis-10 -Heptadecenoic Acid (C17:1); Cis-10-Pentadecenoic Acid (C15:1); Cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid (C20:3n3); Cis-11,14-Eicosadienoic Acid (C20:2) ); Cis-11-Эйкосеной кислотасы (C20:1n9); Cis-13,16-Docosadienoic кислотасы (C22:2); Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid (C22:6n3); Cis-5,8,11,14,17-Эйкосапентаеной кислотасы (C20:5n3), Cis-8,11,14-Эйкосатриеной кислотасы (C20:3n6), Элаид кислотасы (C18:1n9t), Эруцин кислотасы (C22:1n9) )); Гамма-линолен кислотасы (C18:3n6); Heneicosanoic кислотасы (C21:0); Heptadecanoic кислотасы (C17:0); Лаурик кислотасы (C12:0); Lignoceric кислотасы (C24:0); Линолей кислотасы (C18:2n6t) ); Linolelaidic Bitter d (C18:2n6t); Линолен кислотасы (C18:3n3); Миристик кислота (C14:0); Миристол кислотасы (C14:1); Нерв кислотасы (C24:1n9); Олеин кислотасы (C18:1n9c); Омега-3; Омега-6; Палмитин кислотасы (C16:0); Пальмитол кислотасы (C16:1); Pentadecanoic Acid (C15:0); Стеарин кислотасы (C18:0); Трикосаной кислотасы (C23:0); Tridecanoic кислотасы (C13:0); Undecanoic кислотасы (C11:0)) 0); Стеарин кислотасы (C18:0); Трикосаной кислотасы (C23:0); Tridecanoic кислотасы (C13:0); Undecanoic кислотасы (C11:0)) 0); Стеарин кислотасы (C18:0); Трикосаной кислотасы (C23:0); Tridecanoic кислотасы (C13:0); Undecanoic кислотасы (C11:0))

GC-FID ыкмасы
TGK 2014/53
COI T20.doc17
Өсүмдүк майлары жана майлары Транс май кислотасынын изомерлерин аныктоо (C18:1 trans, C18:2 trans, C18:3 trans)

GC-FID методу
EN ISO 12966-4
TGK 2014/53
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Erucic кислотасы

GC-FID ыкмасын аныктоо
TGK 2014/53
COI T20.doc17
Бал Диастаздык
спектрофотометрдик методду аныктоо
IHC Phadebas Diastase аныктоо ыкмасы
Feed чийки протеинди аныктоо үчүн күйүү ыкмасы
(Dumas ыкмасы)
"K.SOP.294/Rev01" ички ыкма (Колдонмо жазууларынан өзгөртүлгөн.)
Тамак-аш

Белоктун күйүү ыкмасын аныктоо
(Дюма ыкмасы)
"K.SOP.293/Rev00" - ички ыкма (Колдонмо жазууларынан өзгөртүлгөн.)
Ачытылган алкоголдук ичимдиктер Спирттин көлөмүн аныктоо CONSLEG: 1990R2676-09.03.2005
Бал жана джем Hydroxymethyl Furfural (HMF)

HPLC-UV ыкмасын аныктоо
IHC Бөлүм 5.1
жемиш ширеси жана патока азыктары Hydroxymethyl Furfural (HMF)


HPLC-UV ыкмасын аныктоо
IHC Бөлүм 5.1
Кондитердик азыктар, сагыз Органикалык кислотаны аныктоо (фумар кислотасы)


HPLC-UV ыкмасы
AOAC 986.13
Алкоголсуз суусундуктар Органикалык кислотаны аныктоо (аскорбин кислотасы; лимон кислотасы; фумар кислотасы; сүт кислотасы; алма кислотасы; уксус кислотасы)
HPLC-UV ыкмасы
AOAC 986.13
Жашылча-жемиш азыктары Кант компоненттеринин анализи (Фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза)

HPLC-RID ыкмасы
NMKL 148
Бал жана кондитердик азыктар Кант компоненттеринин анализи (Фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза)

HPLC-RID ыкмасы
IHC Бөлүм 7.2
Сүт жана сүт азыктары Лактозанын курамын аныктоо

HPLC-RID ыкмасы
ISO 22662
желатин

Суутек перекиси HPLC ыкмасын аныктоо
In-house Method-"K.SOP.215" (Анал. Хим. Vol.69, 3623-3627ден өзгөртүлгөн)
Тамак-аш Сууда эрүүчү катуу заттарды аныктоо (Брикс)

рефрактометриялык метод
TS 1466
TS EN 12143
TS 4890
Тамак-аш Суу активдүүлүгүн аныктоо Ички ыкма - “F.SOP.56/Rev00” (TS 7474, Түзмөктү колдонуу боюнча нускамадан өзгөртүлгөн.)
Сүт жана сүт азыктары Карбоксиметилцеллюлозаны (ЦМБ) аныктоо In-house Method-"K.SOP.161/Rev00" (ФАО JECFA натрий карбоксимети целлюлоза монографиясынан №:11 өзгөртүлгөн)
Тамак-аш Жалпы күкүрттүн диоксидин (SO 2 ) аныктоо AOAC 962.16
Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктар Көмүр кычкыл газын аныктоо (CO 2 ) TS 2259
Шарап Күкүрттүн диоксидин (SO 2 ) аныктоо TS 522
Тамак-аш (сыра жана шараптан тышкары) Натрий метабисульфитин аныктоо (SO2 катары) AOAC 962.16
Feed Крахмалды аныктоо Комиссиянын жобосу (EC) № 152/2009 Тиркеме-III-L
Эт жана эт азыктары Крахмалдын курамын аныктоо TS 6812
Тамак-аш рН аныктоо NMKL 179
Тамак-аш (эт азыктарынан тышкары) Крахмалдын курамын аныктоо

Поляриметриялык метод
TS EN ISO 10520
Тамак-аш

Туз Мор ыкмасын аныктоо
In-house Method - "K.SOP.169" (TS 2812, TS 5000, TS 774, AOAC 935.47ден өзгөртүлгөн)
Зайтун майы Өзгөчө абсорбцияны аныктоо
Спектрофотометриялык метод
TGK 2014/53-54
COI T.20 doc19
Алкоголсуз суусундуктар Спирттин көлөмүн аныктоо TS 1594 IS0 2448
Сыра Спирттин көлөмүн аныктоо TS 2259
Feed


чийки протеин Kjeldahl ыкмасын аныктоо
In-house Method-"K.SOP.27" (Герхардтын "Дет. чийки протеиндин тоюттагы" тиркемесинде өзгөртүлгөн)
Feed Жалпы кантты аныктоо Комиссиянын жобосу (EC) № 152/2009 Тиркеме-III-A
Йогурт Кислоталуулукту аныктоо TS 1330
Сырлар Кислоталуулукту аныктоо TS 591
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Эркин май кычкылдуулугун жана кычкылдыктын маанисин аныктоо TS EN ISO 660
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Рейхерт-Мейсль санын аныктоо AOAC 925.41
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Самындын курамын аныктоо TS 5038
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Сабындашуу маанисин аныктоо TS EN ISO 3657
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Йоддун баалуулугун аныктоо TS EN ISO 3961
Жаныбарлар жана өсүмдүк майлары жана майлары (анын ичинде экстракцияланган) Пероксиддин маанисин аныктоо TS EN ISO 3960
Дистилденген алкоголдук ичимдиктер Спирттин көлөмүн аныктоо CONSLEG: 2000R2870-23.04.2016
Тамак-аш Жалпы кантты аныктоо, Инверт кант, сахароза

Лейн-Эйнон ыкмасы
In-house Method-"K.SOP.167/Rev01" (TS 1466, TS 7780, TS 3036дан өзгөртүлгөн.)
Тамак-аш Белокту аныктоо
Кьельдал методу
ISO 1871
Жашылча-жемиш азыктары Кислоталуулукту аныктоо TS 1125 ISO
манна Кислоталуулукту аныктоо TS 2283
Тархана Кислоталуулукту аныктоо TS 2282
Нан Кислоталуулукту аныктоо TS 5000
Тамак-аш Жалпы кантты, инверттик кантты,

сахароза Люфф-Шорл методун аныктоо
In-house Method-"K.SOP.168/Rev00" (TGK 2002/26дан өзгөртүлгөн.)
Жашылча-жемиштер, жашылча-жемиштер Хлориддин курамын аныктоо ISO 3634
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш, Сүт жана сүт азыктары

Меламин HPLC-UV ыкмасын аныктоо
In-House Method-"K.SOP.128" (Agilent Колдонмо эскертүүсүнөн өзгөртүлгөн.)
Тамак-аш жана тоют, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В5 (пантетон кислотасы), В6 (пиридоксин), В8, В9 (фолий кислотасы), В12 (кобаламин) витаминдеринин санын аныктоо

HPLC-DAD ыкмасы
“KKMM.SOP.041” ички методу (Клемсон университетинен модификацияланган фармацевтикада жана байытылган тамак-аш азыктарында сууда эрүүчү витаминдерди аныктоо үчүн HPLC методдорун иштеп чыгуу.)
Food Feed С витаминин аныктоо (L-аскорбин кислотасы)

HPLC-DAD ыкмасы
«KKMM.SOP.042» ички методу (Rückemann H. 1980 (Z. Lebensm. Unters. Forsch, 171, 446-448, 1980) тарабынан өзгөртүлгөн.)
Food Feed Natamycin

HPLC-DAD ыкмасын аныктоо
Ички ыкма "KKMM.SOP.043 Rev 00" (BS EN ISO 9223-2 IDF 140-2)
Майлар жана майлар (анын ичинде экстракцияланган майлар жана майлар) Антиоксидантты жана галлаттарды аныктоо
(BHA (бутилденген гидроксианизол, E320), BHT (бутилденген гидрокситолуол, E321), TBHQ (кайтарылуучу бутил гидрохинон, E319), додецил галлат (E312), октил галлат (E3110)

HPLC-DAD ыкмасы
"KKMM.SOP.045" ички методу (AOAC 983.15тен өзгөртүлгөн)
Food Feed А витамининин (ретинол), Е (DL-Alpha токоферол), D2 (эргохолекальциферол), D3 (холекальциферол) өлчөмүн аныктоо

HPLC-DAD ыкмасы
"KKMM.SOP.40 Rev 00" ички методу (RG 29955, 2017-ж. өзгөртүлгөн)
Тамак-аш p-гидрокси бензоаттарды аныктоо

HPLC-DAD методу
NMKL 124
Тамак-аш

Кофеин HPLC-UV ыкмасын аныктоо
JAOAC Vol.76. No:2
Тамак-аш Aspartam, Acesulfame-K жана Сахарин

HPLC-UV ыкмасын аныктоо
TS EN 12856
Тамак-аш

Сукралоза HPLC-RID ыкмасын аныктоо
TS EN 16155
Сүт жана сүт азыктары Натамициндин курамын аныктоо

HPLC ыкмасы
ISO 9233-2
Энергетикалык суусундуктар

Taurine HPLC-UV ыкмасын аныктоо
Journal of Health Science 54(6) 661-664 (2008)
Тамак-аш Тамак-аш боёгун аныктоо (Brilliant Black (E 151))
HPLC-UV ыкмасы
NMKL 130
Таланта 74 (2008) 1408-1413
Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш

Taurine HPLC-DAD ыкмасын аныктоо
AOAC 997.05
Journal of Health Science, 54(6) 661-664 (2008)
Тамак-аш кошумчасы

Taurine HPLC-UV ыкмасын аныктоо
Journal of Health Science,54(6) 661-664 (2008)
Тамак-аш Сорбин кислотасын жана бензой кислотасын

HPLC-DAD ыкмасын аныктоо
NMKL 124
Тамак-аш Боёкту аныктоо жана синтетикалык боёктун көлөмүн аныктоо (сандык жана сапаттык) (Curcumin (E 100), Tartarazine (E 102), Xinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow (E 110), Carmine (E 120), Azorubin (E) 122) ), Амарант (E 123), Ponzo 4R (E 124), Эритрозин (E 127), Аллура Кызыл (E 129), Патент көк V (E 131), Индиготин (E 132), Бриллиант Көк (E 133)
HPLC-DAD ыкмасы
GMMAY. Бет: 89-94
NMKL 130
Тамак-аш жана тоют, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн тамак-аш

Vitamin K HPLC-DAD ыкмасын аныктоо
"KKMM.SOP.065" ички методу (AOAC 999.15тен өзгөртүлгөн)
Тамак-аш, тамак-аш кошулмалары жана кошумчалары, деңиз азыктары, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн азыктар (нымдуу салмакта берилген тамактар), (майдын негизинде натыйжасы бар азыктар) Диоксиндердин анализи (WHO PCDD/FTEQ)

GC MS/MS Method
EPA 1613
EPA 1668
Тамак-аш, тамак-аш кошулмалары жана кошумчалары, деңиз азыктары, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн азыктар (нымдуу салмакта берилген тамактар), (майдын негизинде натыйжасы бар азыктар) Диоксин жана диоксин сыяктуу ПХБлардын анализи (WHO PCDD/F/PCB-TEQ)

GC MS/MS Method
EPA 1613
EPA 1668
Тамак-аш, тамак-аш кошулмалары жана кошумчалары, деңиз азыктары, ымыркайлар жана жаш балдар үчүн азыктар (нымдуу салмакта берилген тамактар), (майдын негизинде натыйжасы бар азыктар) ПХБнын жалпы көрсөткүчүн талдоо (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 жана PCB180 (ICES-6)

GC MS/MS Method
EPA 1613
EPA 1668
Тоют жана тоют кошумчалары Диоксиндердин анализи (WHO PCDD/FTEQ) GC MS/MS Method EPA 1613 EPA 1668 EN 16215
Тоют жана тоют кошумчалары Диоксин жана диоксин сыяктуу ПХБлардын анализи (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) GC MS/MS Method EPA 1613 EPA 1668 EN 16215
Тоют жана тоют кошумчалары ПХБнын жалпы көрсөткүчүн талдоо (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 жана PCB180 (ICES-6) GC MS/MS Method EPA 1613 EPA 1668 EN 16215
Сүт Майдын курамын аныктоо

Гербер ыкмасы
AOAC 2000.18
Крем жана май Майдын курамын аныктоо

Гербер ыкмасы
TS 1864
Feed Нымдуулукту аныктоо TS 6318
Feed Туз кислотасында эрибеген күлдүн өлчөмүн аныктоо ISO 5985
Feed Чийки целлюлозаны аныктоо TS 324
Тамак-аш кошулмалары Сульфаттуу күлдү аныктоо F. Chemical Codex Reside on Ignition, V. Edition, P:856-857
Feed Чийки майларды жана майларды аныктоо TS 6317
Тамак-аш Жалпы тамак-аш буласын аныктоо AOAC 991.43
Тамак-аш Күлдүн өлчөмүн аныктоо In-house Method - "F.SOP.29" (NMKL 173 өзгөртүлгөн)
Тамак-аш

Жалпы май кислотасы-гидролиз ыкмасын аныктоо
NMKL 160
Бал Нымдуулукту аныктоо
(рефрактометриялык ыкма)
TS 13365
Шоколад Нымдуулукту аныктоо TS 7800
Feed Нымдуулукту аныктоо
(Вакуумдук меш ыкмасы)
TS EN ISO 6498, TS 6318, Расмий гезит 21.07.2017 /
Крахмал Нымдуулукту аныктоо TS 1252 ЖАНА ISO 1666
Нан Нымдуулукту аныктоо TS 5000
Тамак-аш Туз кислотасында эрибеген күлдүн өлчөмүн аныктоо TS 2283, TS 2383/T3, TS 3076-1, TS 2133 ISO 930, TS 1566 ISO 1577, TS ISO 763, TS 2131 ISO 928
Дан жана дан азыктары Нымдуулукту аныктоо TS EN ISO 712
Эт жана эт азыктары Нымдуулукту аныктоо TS 1743 ISO
Кургатылган жемиштер жана жашылчалар Нымдуулукту жана кургак заттардын курамын аныктоо EN 3310 ISO 7908 EN 3688 ISO 7701 EN 3689 ISO 7702 EN 3687 ISO
Жаңгактар ​​жана майлуу өсүмдүктөр Нымдуулукту жана учуучу заттардын курамын аныктоо TS EN ISO 665
Кант жана кант азыктары Нымдуулукту аныктоо NMKL 169
Сүт жана сүт азыктары Нымдуулукту аныктоо In-house Method - "F.SOP.20/Rev03" (TS EN ISO 5534тен өзгөртүлгөн.)
Татымалдар жана татымал аралашмалар

Нымдуулуктун толуол ыкмасын аныктоо
TS 2134
  Кислотанын эрибеген күлүн аныктоо TS 2133 ISO
  Учуучу майды аныктоо TS EN ISO 6571
  Учуучу эмес эфир экстрактысын аныктоо TS 2137 ISO 1108
Тамак-аш Антиоксидантты аныктоо (BHT, BHA, TBHQ)

GC-MS/MS методу
"K.SOP.254" ички методу (AOAC 983.15, Shimadzu №:M252ден өзгөртүлгөн.)
Ачытылган жана дистилденген алкоголдук ичимдиктер Ачытылган жана дистилденген алкоголдук ичимдиктер AOAC 968.09
Алкоголсуз суусундуктар, энергетикалык суусундуктар жана спорттук суусундуктар Этил спиртин аныктоо

GC-FID методу
AOAC 984.14
Деңиз азыктары Биогендик аминдерди аныктоо (гистамин)

HPLC ыкмасы
J. Agric. FoodChem. 1999, 47, 5100-5107
Тамак-аш

Нитраттарды жана/же нитриттерди спектрофотометрдик метод менен аныктоо
NMKL 194
Тамак-аш Моносодий глутаматын (MSG)
(глютамин кислотасы катары)

спектрофотометрдик ыкма менен аныктоо
In-house Method-"K.SOP.162/Rev00" (NMKL 138, R-Biopharm Колдонмосунан өзгөртүлгөн)
Эт жана эт азыктары Коллагенди жана гидроксипролинди аныктоо (туташтыргыч тканды аныктоо)

Спектрофотометрдик метод
NMKL 127 TS 6236 ISO 3496
Бакма канаттуулар жана кепшөөчү жаныбарлар Метаболикалык энергиянын баалуулугун аныктоо TS 9610
Тамак-аш
Суудагы углевод жана энергетикалык баалуулуктарды аныктоо
ФАОнун Азык-түлүк жана тамактануу кагазы 77-Азык-түлүк энергиясы-ATWATER
Глютенсиз жана глютенсиз азыктар

Gluten ELISA ыкмасын аныктоо
R-Biopharm Ridascreen Gliadin AOAC 2012.01
Тамак
-аш кошулмалары
Металлдарды жана башка элементтерди (алюминий (Al), сурьма (Sb), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ба), бериллий (Be), бор (B), сымап (Hg), цинк (Zn) аныктоо ), темир (Fe), фосфор (P), галий (Ga), күмүш (Ag), кадмий (Cd), калай (Sn), кальций (Ca), кобальт (Co), хром (Cr), коргошун (Pb) ), литий (Li), магний (Mg), марганец (Mn), молибден (Mo), никель (Ni), калий (K), селен (Se), цезий (Cs), натрий (Na), теллур (Te) ), ванадий (Vn))


ICP-MS ыкмасы
NMKL 186
Тоют жана тоют кошумчалары Металлдарды жана башка элементтерди (алюминий (Al), сурьма (Sb), мышьяк (As), жез (Cu), сымап (Hg), цинк (Zn), темир (Fe), фосфор (P), кадмий (Cd) аныктоо ), калай (Sn), кальций (Ca), хром (Cr), коргошун (Pb), магний (Mg), марганец (Mn), никель (Ni), калий (K), селен (Se), натрий (Na). ))

ICP-MS ыкмасы
In-house Method - "K.SOP.148" (ISO 27085тен өзгөртүлгөн)
Тамак-аш менен байланышуучу керамикалык материалдар Кадмийди (Cd) жана коргошунду (Pb) аныктоо
ICP-MS ыкмасы
TGK: 2012/30 NMKL 186
Тамак-аш менен байланышта пластмассада колдонулуучу кулуранттар Сурьманы (Sb), мышьякты (As), барийди (Ba), сымапты (Hg), кадмийди (Cd), хромду (Cr), коргошунду (Pb) жана селенди (Se)

аныктоо ICP-MS ыкмасы
In-house Method-"K.SOP.199/Rev.02" (AP (89) 1ден өзгөртүлгөн)
Тамак-аш менен байланышуу кагазы жана такта материалдары Металдарды жана башка элементтерди аныктоо (мышьяк (As), кадмий (Cd), коргошун (Pb), титан (Ti))

ICP-MS ыкмасы
Ички ыкма - “K.SOP.212/Rev.01” (NMKL 186дан өзгөртүлгөн)
Алюминий жана алюминий эритмелери тамак-аш менен байланышта болгон материалдарда жана макалаларда колдонулат Алюминий санын аныктоо

ICP-MS ыкмасы
In-house Method- “K.SOP.245/Rev.01” (NMKL 186дан өзгөртүлгөн)
Алюминий жана алюминий эритмелери тамак-аш менен байланышта болгон материалдарда жана макалаларда колдонулат Алюминийди аныктоо - конкреттүү миграция

ICP-MS ыкмасы
Металлдар жана эритмелер тамак-аш менен байланышта болгон материалдар жана буюмдар (2013)
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Өзгөчө миграция [2,2-бис(4-гидроксифенил)пропан (Бисфенол А)]

HPLC-FLD ыкмасын талдоо
EN 14372
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Өзгөчө миграция - Фталатты аныктоо
(Фталик кислотасы, дибутил эфири (DBP); фталик кислотасы, бензил бутил эфири (BBP); фталик кислотасы, бис(2-этилгексил) эфир (DEHP); (DIDP); DINP)

LS-MS/ MS ыкмасы
BS EN 13130-1 Agilent App Эскертүү
Тамак-аш менен байланышуучу Пластмасса жана Кагаз/Такта материалдары жана буюмдары Миграциянын жалпы анализи

Модификацияланган полифенилен оксиди (MPPO)

Пластикалык-жогорку температуранын алмаштыруучу сынагынан жасалган

кагаз/тактай-кургак тамак-аш
TS EN 1186-13 - Method B TS EN 14338
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Өзгөчө миграция - баштапкы жыпар жыттуу аминди аныктоо
(2,4,5-триметиланилин (2,4,5-TMA); 2,4-диаминоанизол (4-мм-ПДА); 2,4-диаминтолунен (2,4-ТДА) ) ;2,4-Диметиланилин (2,4-ДМА);2,6-Диметиланилин (2,6-ДМА);2-метокси-5-метиланилин (2-М-5-МА);2-Метил-м - фенилендиамин (2,6-ТДА);4,4'-диаминодифенилметан (4,4'-МДА);4,4'-метилен-бис-(2-метил-анилин)(4,4'-MDoT); 4,4'-оксидианилин (4,4'-DPE), 4-Аминобифенил (4-АБП), 4-Хлоро-2-метиланилин (4-CoT), 4-Хлоранилин (4-CA), Анилин (ANL) Бензидин (BNZ), м-Фенилендиамин (м-ПДА), о-Анисидин (o-ASD), о-Толидин (3,3'-Диметилбензидин) (3,3'-ДМБ), о-Толуидин (oT) p-Phenylenediamine (p-PDA)

LS-MS/MS Метод
EUR 24815 ЖАНА 2011
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Өзгөчө миграция - эпоксиддүү туундуларды аныктоо
(BADGE.2H 2 O; BADGE.2HCl; BADGE.H 2 O.HCl; BADGE.H 2 O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)

LS-MS/MS ыкмасы
BS EN 13130-1 Thermo App Note 521
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Өзгөчө миграция - элементтерди аныктоо
(алюминий (Al), жез (Cu), барий (Ba), цинк (Zn), темир (Fe), кобальт (Ко), литий (Li), марганец (Mn), никель (Ni) ) )

ICP-MS ыкмасы
BS EN 13130-1
ISO 17294-1
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Фталаттарды аныктоо
(Фтал кислотасы, дибутил эфири (DBP); фталик кислотасы, бензил бутил эфири (BBP); фталик кислотасы, бис(2-этилгексил) эфир (DEHP); (DIDP); DINP)

GC-MS ыкмасы
CPSC-CH-C1001-09.3
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Жалпы миграциялык талдоо Толук чөмүлүү (Суулуу азыктар-Суулуу, Кислоттуу, Алкоголдук)

Гравиметрикалык Метод
TS EN 1186-3
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Макалаларды толтуруу боюнча жалпы миграциялык талдоо (Суулуу тамак-аштар-Суулуу, Кислоталуу, Алкоголдук)

Гравиметрикалык Метод
TS EN 1186-9
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар Жалпы миграциялык анализдин алмаштыруу сыноо методу (май-95% этанол жана изооктан)

гравиметриялык метод
TS EN 1186-14
Тамак-аш менен байланышуучу пластикалык материалдар жана буюмдар структурасын аныктоо (FTIR)

FT-IR ыкмасы
In-house Method-"K.SOP.156/Rev.01" (HR Hummel Polymer жана Кошумчалар, HR Raman Polymer Library, Hummel Polymer Sample Library)
Суу Микробиологиялык анализ үчүн үлгү алуу TS EN ISO 19458
Суу Дарыялардын жана агымдардын үлгүлөрүн алуу TS EN ISO 5667-6
Суу Табигый жана жасалма көлдөрдөн үлгү алуу EN ISO 5667-4
Суу рН аныктоо
Электрометрикалык ыкма
SM 4500 H + B
Суу Өткөргүчтүктү аныктоо
Электрометрикалык метод
TS 9748 EN 27888
Суу алюминий (Al), сурьма (Sb), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ba), сымап (Hg), цинк (Zn), күмүш (Ag), кадмий (Cd), кобальт (Co) аныктоо ), хром (Cr), коргошун (Pb), марганец (Mn), молибден (Mo), никель (Ni), селен (Se), ванадий (V)

Алдын ала тазалоо: азот кислотасы менен экстракция
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
SM 3030 E
EPA 200.8
Суу Бор (B), темир (Fe), фосфор (P), калай (Sn), кальций (Ca), литий (Li), магний (Mg), калий (K), натрий (Na), стронций (Sr) аныктоо )

Алдын ала тазалоо: Азот кислотасы менен экстракция
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Суу
Аммоний кол менен спектрофотометрдик методду аныктоо
TS 7159
Суу
Нитрит/нитрит азотунун спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-NO 2 - Б
Суу Нитрат/нитрат
азотунун спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-NO 3 - Б
Суу
щелочтук титриметриялык методду аныктоо
SM 2320B
Суу
Эркин хлор титриметриялык методун аныктоо
TS 5489 EN ISO 7393-1
Суу
Хлориддин титриметрикалык ыкмасын аныктоо
TS 4164 ISO
Суу
Жалпы хлор титриметриялык методун аныктоо
TS 5489 EN ISO 7393-1
Суу
Нефелометриялык методдун булганышын аныктоо
SM 2130 B
Суу
Температура лабораториясын жана талаа ыкмасын аныктоо
SM 2550 B
Суу
Түстүү спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 2120 C
Суу Туздуулуктун электр өткөргүчтүгүн аныктоо
ыкмасы
SM 2520 B
Суу
Нефелометриялык методдун булганышын аныктоо
TS EN ISO 7027-1
Суу Жарыктын өткөрүмдүүлүгүн аныктоо

Secchi Disk ыкмасы
EPA 841-B-97-003
Суу Майды жана майларды алдын ала тазалоону аныктоо: эриткичти

экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: гравиметриялык ыкма
SM 5520 B
Суу
Хлориддин титриметрикалык ыкмасын аныктоо
SM 4500-Cl⁻ B
Суу Фторидди алдын ала тазалоону аныктоо

: Дистилляция ыкмасы менен
өлчөө: SPADNS ыкмасы
SM 4500-FB
SM 4500-FD
Суу

Сульфаттык спектрофотометриялык методду аныктоо
SM 4500 SO 4 2 - E
Суу Жалпы катуулукту аныктоо

EDTA титриметриялык методу
SM 2340 C
Суу

Катуулукту эсептөө ыкмасын аныктоо
SM 2340 B
Суу Escherichia coli
Мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
TS EN ISO 9308-1
Суу Колиформдуу бактериялардын

мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
TS EN ISO 9308-1
Суу

Эриген кислороддун люминесценциясынын негизинде сенсордук методду аныктоо
ASTM D888
Суу Salmonella spp аныктоо . TS EN ISO 19250
Суу Pseudomonas aeruginosa
мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
ISO 16266
Суу Clostridium perfringens (анын ичинде спораларды) санап ,
мембраналык чыпкалоо техникасы
98/83 EC Директивасы
Суу Ичеги энтерококктарын санап чыгуу

Мембраналык фильтрация ыкмасы
TS EN ISO 7899-2
Суу Өсүмдүк микроорганизмдердин санагы - Колониянын саны 37°C TS EN ISO 6222
Суу Маданияттуу микроорганизмдердин санагы - Колония округу 22 ℃ TS EN ISO 6222
Суу Legionella
мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
ISO 11731
 
Бактериялык эндотоксин гелинин уюган ыкмасын аныктоо
Европа фармакопиясы 2.6.14
Суу Fecal

Coliform көп түтүктүү ачытуу ыкмасын санап чыгуу
SM 9221 E
Энергетикалык суусундуктар Глюкоронолактон

LC-MS/MS методун аныктоо
J.of Ch.A, 1364 (2014) 303-307
Энергетикалык суусундуктар Inositol

LC-MS/MS ыкмасын аныктоо
J. Food Sci. Момент. Т. 35, жок. 4, б. 466~472 (2015)
Спайс Судан боёкторду аныктоо (Судан I; Судан II; Судан III; Судан IV, Пара Кызыл, Родамин, Судан Кызыл G, Судан Кызыл B, Судан Кызыл 7B, Судан Orange G, Судан Кара B)
LC-MS/MS ыкмасы
Waters App. Эскертүү
Тамак-аш (Суунун жогорку мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Хлормекват-хлорид; хлоротулурон; хлорксурон; Chlorpyriphos;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун мазмуну жогору)
(Уландысы)
Chlorpyriphos-Methyl; хлорсульфурон; хлортиамид; хромафенозид; Цинидон-этил; Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; Cycloxydim; Cyflufenamide; Cymoxanil; киперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-с-метил-сульфон; Деметон-с-метил-сульфоксид; Десметрин; диафентиурон; дихлофентион; дихлофлуанид; дихлопроп; Dichlorvos; диклобутразол; диклофоп-метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон-сульфон; дисульфотон-сульфоксид; диурон; DMPF; DNOC; додин; эмамектин; эмамектин-бензоат; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этаконазол; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этипрол; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenproprimorph; Фенпироксимат; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-сульфон; фенсульфотион-оксон; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-сульфон; фенсульфотион-оксон; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-сульфон; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун мазмуну жогору)
(Уландысы)
Fenthion; фипронил; Фипронил сульфон; Флампроп-М-Изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; Флубендиамид; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; Фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Fluroxypyr; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Галосульфурон-метил; галоксифоп; Галоксифоп-2-Этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; имибенконазол; Имидаклоприд; Индоксакарб(S жана R изомерлеринин суммасы); йодосульфурон метил; Ioxynl; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenylformide (DMF); Налед; Никосулфурон; Norfluazuron; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenylformide (DMF); Налед; Никосулфурон; Norfluazuron; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenylformide (DMF); Налед; Никосулфурон; Norfluazuron; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун мазмуну жогору)
(Уландысы)
Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон; параоксон-метил; Паратион-Метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; форат сульфон; форат сульфоксиди; Phosmet; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб; Пиримикарб Десметил; Пиримикарб Десметил Формамидо; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propetamphos; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; пирафлюфен этил; пирасульфотол; пиразофос; пиретриндер; пиридабен; пиридалил; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; Quinclorac; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; ротенон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Teflubenzuron; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун мазмуну жогору)
(Уландысы)
Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Трибенурон-метил; трихлорфон; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Triflumuron; Трифлусульфурон-метил; Trinexapac-этил; тритиконазол; тритосульфурон; униконазол; vamidathion; зоксамид. AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун жогорку мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

(136 даана- 2-4 DDD (оп DDD); 2-4 DDE (оп DDE); 2-4 ДДТ (оп DDT); 2-хлоранилин; 3-Хлоранилин; 4,4-Дихлорбензол; 4,4-Дихлорбензофенон ; 4-4 DDD (pp gdd); 4-4 DDE (pp ddd); 4-4 DDT (pp ddt); Ацетохлор; Алахлор; Олдрин; Аминокарб; Бенфлуралин; BHC альфа изомери; BHC бета изомери; BHC дельта сомери; Бифентрин; Бифенил; Бромфенвинфос; Бромоцикл; Бромфос-этил; Бромофос-метил; Бромопропилат; Бутилат; Кадусафос; Каптан; Хинометионат; Хлорбенсид; Хлорданфаэлатец;; Хлордан-транс-гаммаир; Хлордан-транс-гаммаир; Хлордан-транс-гаммаир;-Хлорхлорхлорхлор; -диметил,цианофенфос,цианофос,цифлутрин,цихалофоп-бутил,цихалотрин I (ламбда),цихалотрин-гамма (цихалотрин-демета; дельтам),S-метил, диазинон, дихлоран, дикофол;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Суунун мазмуну жогору)
(Уландысы)
Dicrotophos; дилдрин; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос; дифениламин; дисульфотон; E-Fenpyroximate; эндосульфан(альфа); эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; эндрин; Esfenvalerate; этальфлуралин; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенсон; Фентион сульфон; фентион сульфоксиди; Fenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; Formothion; гептахлор; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Линдан; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; PCNP(хинтозен); пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; фенилфенол; 2-, Форат; форат сульфоксиди; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; Propamocarb-HCl; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин. AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар - Кофе) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Этиофенкарб; эт ион; ethofumesate;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Кофе)
(Уландысы)
Ethoprophos; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Fenamiphos Sulfoxide; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропатрин; Фенпироксимат; Fenthion; Фипронил сульфон; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Флусилазол; flutriafol; Фонофос; Фостиазат; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; индоксакарб; йодосульфурон метил; иоксинил; imidacloprid; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; Mecarbam; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; метиокарб; Methamidophos; Метомил; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenyl formide (DMF); Никосулфурон; omethoate; Оксадиксил; Оксамил; оксифлюорфен; пенконазол; Phenmedipham; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. Прометрин; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. Прометрин; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар - Кофе) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalerate; Грипп цитринаты; фторохлоридон;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Кофе)

(Уландысы)
Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Линдан; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; метоксифенозид; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; Pcnb(хинтозен); пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; Propamocarb-HCl; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Ethoprophos; этоксазол; Famoxadone; Fe namidone; Fenamiphos Sulfoxide; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; Феноксапроп-этил; фенпропатрин; Фенпироксимат; Fenthion; Фипронил сульфон; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Флусилазол;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт азыктары)
(уландысы)
Flutriafol; Фонофос; Форметанат; Фостиазат; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон метил; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Малаоксон; малатион; Mecarbam; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenylformide (DMF); Никосулфурон; omethoate; Оксадиксил; Оксамил; оксифлюорфен; параоксон; паратион-метил; пенконазол; Phenmedipham; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиоклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; зоксамид. AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

(111 даана - 2-4 DDD (оп DDD); 2-4 DDE (оп DDE); 2-4 ДДТ (оп DDT); 2-хлоранилин; 4,4-дихлорбензол; 4-4 DDD (pp DDD); 4- 4 DDE (pp DDE); 4-4 DDT (pp DDT); Ацетохлор; Алахлор; Олдрин; Аминокарб; Бенфлуралин; BHC альфа изомери; BHC бета изомери; BHC дельта сомер; Бифентрин; Бифенил; Бромфенвинфос; Бромоциклен; Бромоф Бромофос-метил; бромопропилат; бутилат; кадусафос; карбофенотион; хинометионат; хлорбенсид; хлорбензилат; хлордан; хлорфенапир; хлорфенсон-проплор-метил; хлорфенсон-проплор-метил; -S- метил;Диазинон;Дикофол;Диелдрин;Диэтатил-этил;Динитрамин;Диоксабензофос;Дифениламин;Дисульфотон;Эндосульфан(альфа);Эндосульфан(бета);-сульфат;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Сүт азыктары)
(Уландысы)
Эндрин; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; фторохлоридон; Flurprimidol; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептахлор; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Линдан; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Mevinphos; Паратион этил; пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; Флувалинат-Тау; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; Тетрадифон; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин. AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Хлор пирифос метил; хлорсульфурон; хлортиамид; хромафенозид; Цинидон этил; Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил эфири; клофентезин; кломазон; Cloquintoset-1-methylhexyl-эстер; Clothianidin;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз)
(Уландысы)
Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; мен циклокс болдум; Cyflufenamide; Cymoxanil; киперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; диафентиурон; дихлофентион; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклобутразол; Диклофоп метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметотат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфоксиди; диурон; DMPF; додин; эмамектин; эмамектин-бензоат; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этаконазол; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Фенамифос сульфон; Fenamiphos Sulfoxide; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропатрин; фенпропидин; Fenpropimorph; Фенпироксимат; фенсульфотион-сульфон; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-оксон; Fenthion; Фипронил сульфон; фипронил; Флампроп-М-Изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз)
(Уландысы)
Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галоксифоп; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; имибенконазол; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон метил; иоксинил; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; изоксадифен этил; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mecoprop; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Метсулфурон метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2, 4 Диметилфенилформид (DMF); Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-метил; паратион-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phenmedipham; Phosmet; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб десметил; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; пиримикарб десметил; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; пиримикарб десметил; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз)
(Уландысы)
проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propetamphos; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; пирасульфотол; пиразофос; пиретриндер; пиридабен; пиридалил; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; ротенон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; спироксамин; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Teflubenzuron; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Triflumuron; Тринекспак-этил; тритиконазол; тритосульфурон; униконазол; vamidothion; Зоксамид.) AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

дисульфотон; E-Fenpyroximate;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Жогорку крахмал жана/же протеин жана суу жана май аз)
(Уландысы)
эндосульфан-сульфат; эндрин; Esfenvalerate; этальфлуралин; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептахлор; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Lambda-cyhalothrin; Лептофос; Линдан (гамма-HCH); Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион этил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; Фенилфенол, 2-; форат сульфон; форат сульфоксиди; форат; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Тамак-аш (майлуулугу жогору) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

хлоротулурон; хлорксурон; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; хлорсульфурон; хромафенозид; Цинидон этил; Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил эфири; клофентезин; кломазон; Cloquintoset-1-methylhexyl-эстер;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Майдын курамы жогору)
(Уландысы)
Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; Cyflufenamide; Cymoxanil; киперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; диафентиурон; дихлофентион; дихлофлуанид; Dichlorvos; Диклофоп метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; диурон; додин; эмамектин; эмамектин-бензоат; EPN; EPTC; этаконазол; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этипрол; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Фенамифос сульфон; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenpropimorph; Фенпироксимат; фенсульфотион сульфон; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-оксон; Fenthion; фентион-оксон; Фипронил сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; Флубендиамид; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; Флубендиамид; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; Флубендиамид; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Майдын курамы жогору)
(Уландысы)
флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат-гидрохлорид; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галоксифоп; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; имибенконазол; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон метил; иоксинил; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; изоксафлутол; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mecoprop; Mecoprop-P; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; паратион-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; фентоат; Phosmet; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб десметил; пиримикарб; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб десметил; пиримикарб; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб десметил; пиримикарб; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Майдын курамы жогору)
(Уландысы)
пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propetamphos; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; пирафлюфен-этил; пирасульфотол; пиразофос; пиридабен; пиридалил; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; ротенон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; спироксамин; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Teflubenzuron; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Трибенурон-метил; трихлорфон; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Тринекспак-этил; тритиконазол; тритосульфурон; униконазол; vamidothion; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (майлуулугу жогору) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

(123 даана- 2,4-ДДД; 2,4-ДДЭ; 2,4-ДДТ; 2-4 Диметиланилин; 2-хлоранилин; 3-Хлоранилин; 4,4-ДДД; 4,4-ДДЭ; 4,4 -ДДТ;4,4-дихлорбензол;ацетохлор;алахлор;олдрин;аминокарб;бенфлуралин;BHC альфа изомери;BHC бета изомери;BHC дельта-сомер;бифентрин;бифенил;бромоцикл;бромофос-этил;бромофос-этил;бромофос-этил;бромофосмотат ; карбофенотион; хинометионат; хлорбенсид; хлорбензилат; хлордан-цис (альфа); хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; хлорфенпроп-метил; хлоргампроп-метил; хлортал-диметил; цианофентил; цианофенхотилоф; - цианофенхотилоф; - цианофентноф; Деметон-S-метил, Диазинон, Диклоран, Дикофол, Диелдрин, Диетатил-этил, Динитрамин, Диоксабензофос, Дифениламин, Дисульфотон, Эсульпироксен, Альфа изомери; эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; Эндрин; эпоксиконазол; Esfenvalerate; этальфлуралин; Ethofumesate-2-k eto; Фенбуконазол;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Майдын курамы жогору)
(Уландысы)
Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; фторохлоридон; Flurprimidol; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептахлор; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Линдан; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Mevinphos; Mirex; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; Пентанохлор.; перметрин; пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; форат сульфон; форат сульфоксиди; форат; фозалон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; Tau-fluvalinate; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар - татымал) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил эфири; клофентезин; кломазон; Cloquintoset-1-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Спайс)
(Уландысы)
Cyflufenamide; Cymoxanil; киперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; диафентиурон; дихлофентион; Dichlorvos; дихлофлуанид; диклобутразол; Диклофоп метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфоксиди; диурон; DMPF; додин; эмамектин; эмамектин-бензоат; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этаконазол; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Фенамифос сульфон; Fenamiphos Sulfoxide; феназакин; Фенгексамид; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропидин; Fenpropimorph; Фенпироксимат; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-оксон; Fenthion; Фипронил сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Спайс)
(Уландысы)
Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapic; Imazosulfuron; имидаклопид; индоксакарб; йодосульфурон метил; иоксинил; ипконазол; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-М; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenyl formide (DMF); Никосулфурон; Норфлуразон; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; Паклобутразол; параоксон; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; пиметрозин; пираклостробин; пирасульфотол; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Спайс)
(Уландысы)
спиротетрамат-энол; спироксамин; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Тепралоксидим; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; Тербуртын; тербутилазин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; тиаклорпид; Тиаметоксам; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tolyfluanide; Tralkoxydim; tri-allate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Triflumuron; Тринекспак-этил; тритиконазол; униконазол; vamidothion; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (Кыйын же уникалдуу товарлар-Спайс) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

Тетрагидрофтали ашказан (THPI); тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; Trifluralin; винклозолин)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суунун мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

хлорсульфурон; хромафенозид; Цинидон этил; Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил эфири; клофентезин; Cloquintoset-1-methylhexyl-эстер; Clothianidin; кримидин; цианазин;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суусу)
(уландысы)
циазофамид; циклат; Cyflufenamide; Cymoxanil; киперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; диафентиурон; Dichlorvos; Диклофоп метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; диурон; DMPF; додин; эмамектин; эмамектин-бензоат; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этаконазол; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Фенамифос сульфон; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропатрин; фенпропидин; Fenpropimorph; Фенпироксимат; фенсульфотион сульфон; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон сульфон; фенсульфотион-оксон; Fenthion; Фипронил сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галоксифоп; флуопиколид; флюопирам; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галоксифоп; флуопиколид; флюопирам; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил натрий; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галоксифоп; AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суусу)
(уландысы)
Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил натрий; иоксинил; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenyl formide (DMF); Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиксил; оксасульфурон; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон; параоксон-метил; паратион-метил; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб десметил формамидо; пиримикарб десметил; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пиметрозин; пираклостробин; AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суусу)
(уландысы)
пирасульфотол; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пиридат; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosad; спиродиклофен; спиромесфен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; спироксамин; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Teflubenzuron; Тепралоксидим; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Трибенурон-метил; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Triflumuron; Тринекспак-этил; тритиконазол; униконазол; vamidothion; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суунун мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

эндосульфан (альфа изомери); эндосуль желдеткич (бета); эндосульфан-сульфат;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суусу)
(уландысы)
Эндрин; Esfenvalerate; этальфлуралин; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептахлор; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Линдан; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Оксамил; Паратион этил; Pcnb(хинтозен); пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; форат сульфон; форат сульфоксиди; форат; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; S-метолахлор; Tau-fluvalinate; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-кызыл эт) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Flutriafol; Fonofos ; Форметанат; Фостиазат;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-кызыл эт)
(уландысы)
furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-R-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; иоксинил; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон метил; ипродион; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; Mecarbam; Металаксил+Металаксил-М; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; миклобутанил; Никосулфурон; omethoate; Оксадиксил; Оксамил; параоксон; паратион-метил; Phenmedipham; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; Прометрин; пропанил; пропаргит; Propoxour; пиметрозин; пиразафос; пиридафентион; пириметханил; квиноксифен; Римсульфурон; Spinosad (Spinosyn A+D); тебуконазол; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутрин; Тиаметоксам; тиобенкарб; Тиофанат-метил; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-кызыл эт) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу

(38 даана - 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4 DDT; BHC альфа изомери; BHC бета изомери; BHC дельта изомери; бифентрин; бромофос этил; бромопропилат; кадусафос; хлордан транс-гамма; хлортал-диметил; диазинон; дикофол; диелдрин; диоксабензофос; диоксабензофос; диелдрин; диоксабензофос; эноксидоль фэлуротпри; эноксидоль фэлурдопри; ; Isofenphos; Mefenpyr-Diethyl; Nitrapyrin; Pcnb (Quintozon); Pentacholoaniline; S-Metolachlor; Tefluthrin; Thiofanox; Tolcofos-Methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Vinclozolin)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-канаттуулардын эти) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

(101 даана - Ацетамиприд; Акринатрин; Алдикарб; Атразин; Азинфос-этил; Азинфос-метил; Азоксистробин; Беналаксил; Бифеназат; Битертанол; Боскалид; Бупиримат; Бупириконазол; Карбоксин; Карфенразон-этиллорвин; Карбоксин; Карфенразон-этиллорвин;-Хлорвинофлоэфир; ; Clothianidin; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Diafenthiuron; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconthopheneconazole; Difenconthopheneconazole; Difenthopheneconazole; Diphenthopheneconazole; Diphenthopheneconazole; Difenthamidazole; Etofenprox; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin фенпириоксимат, фипронил сульфон, флуазифоп-п-бутил, флуфеноксурон, флюмиоксазин, флусилазол, флусилазезил) фоссилазил;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-канаттуулардын эти) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу (уландысы)
(Гексаконазол; Гексафлумурон; Гекситиазокс; Имидаклоприд; Индоксакарб; Ипродион; Ленасил; Малаоксон; Малатион; Мекарбам; Мекарбам; Металакс; Мекарбам; Мекарбам; Металаксоксил; Миил; Металаксил; Ометоат; Оксадиксил; Параоксон; Фосмет; Пиримифос-этил; Пиримифос-метил; Примикарб; Прохлораз; Профенофос; Прометрин; Пропамокарб; Пропаргит; Пиразофос; Пиридабен; Пиридафентион; Пириэтилконпионпион; Пириэтилконпионпион; Пириэтилконпионпион; Пириэтилконпиатсион;-Ти-иамфос-этиат; метил, триазофос, трифлумизол, тритиконазол, зоксамид)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары-канаттуулардын эти) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу

(21 даана - 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 ДДТ; 4,4-дихлорбензефенон; бутилат; хлорбенсид; хлорфенсон; дикротофос; дифениламин; дисульфотон; дикофол; е-фенпроксимат; фенсон; изодрин; мирекс; тетрасул)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктары-сүт) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Флуазифоп-п-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Флусилазол; flutriafol; Фонофос; Форметанат; Фостиазат; furalaxyl; Фуратиокарб;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктары-сүт) (уландысы) Галоксифоп-р-метилэстер; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон метил; иоксинил; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Малаоксон; малатион; Mecarbam; Металаксил+Металаксил-М; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4 Dimethylphenyl formide (DMF); Никосулфурон; omethoate; Оксадиксил; Оксамил; оксифлюорфен; паратион-метил; пенконазол; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-метил; Примифос-этил; Прохлораз; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Симазин; Spinosad; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolyfluanide; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктары-сүт) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу

Flurprimidol; Formothion; гептахлор; Гепт ахлор-Эндо-Эпоксид; гептахлор-экзо-эпоксид; гексахлоро 1-3 бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изофенфос; Лептофос; Линдан; Мефенпир-диэтил; нитрофен; нитротал- изопропил; Пендиматалин; пентахлорбензол; пентахлоалинил; пентанохлор; пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; профлуралин; протиофос; Quinaphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; Terbufos; Тетрадифон; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; профлуралин; протиофос; Quinaphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; Terbufos; Тетрадифон; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) пертан; петоксамид; 2-фенилфенол; профлуралин; протиофос; Quinaphos; S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; Terbufos; Тетрадифон; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин)
AOAC 2007.01
Жаш балдар үчүн тамак-аш жана ымыркайлар үчүн формула Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

(23 даана- Кадусафос; Деметон-S-метил; Деметон-S-метил сульфон; Оксидеметон-метил (Деметон-S-метил сульфоксид); Этопрофос; Фипронил; -десульфинил; пропилентиокарбамид; дисульфотон сульфоксид; дисульфотонсульфон; фенсульфотион; фенсульфотион-оксон-сульфон; фенсульфотион-оксон; фенсульфотион-сульфон; фентин (трифенилтин катионы); галоксифоп; - галоксифоп; Ометоат; Тербуфос-сульфон; Тербуфос-сульфоксид)
EURL-CF 2015-V20
Жаш балдар үчүн тамак-аш жана ымыркайлар үчүн формула Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS Метод:


(10 даана - Олдрин; Диелдрин; Дисульфотон; Эндрин; Гептахлор; Гептахлор-цис-эпоксид; Гептахлор-транс-эпоксид; Гексахлорбензол; Нитрофен; Тербуфос)
EURL-CF 2015-V20
Жаш балдар үчүн тамак-аш жана ымыркайлар үчүн формула Дитиокарбамат пестициддерин талдоо

GC-MS/MS Метод: (Фербам

жалпы CS 2 катары көрсөтүлөт; Манеб; Манкозеб; Метирам; Пропинеб; Тирам; Зинеб; Зирам жана башкалар)
EURL-SRM -DTC ыкмасы
Тамак-аш (суу жана кислотасы жогору) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
(37 даана- 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; 6-фурфуриламинопурин (кинетин); аминокарб; беноксакор; бензовиндифлупир; бензиладенин (6-бензиламинопурин; циклурон); деметон-с-метилдимидин; диметон-с-метилдим-ди-дизин (диэтил-ди-диз) Флуфензин); Фентион сульфон; Флоникамид; Флукарбазон-натрий; Флумиоксазин; Галоксифоп-П(R); Гидрокси-тебуконазол; Изфенфос-дес-Н-изопропил; Мепанипирим; Мезосульфурон-метил; Мезотрион; Мезосульфурон-метил; Мезотрион-Дебромуронцепрофоллин; ; Фосмет оксон; Праллетрин; Примисульфурон-метил; Прогексадион-Кальций; Пропамокарб; Пидифлуметофен; Пирокссуламодий-Пироксалат-О-Фуроксил-Кальций; Пропамокарб; Пидифлуметопен; Пироксулам-Пидифлюметопен; Пироксулам-пирсуль- ифооксил;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (суу жана кислотасы жогору) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS Метод:
(16 даана - Бромуконазол; Хлордан-окси; Хлорпирифос; Хлорпирифос-метил; Циперметрин + Циперметрин Альфа; Дихлофлуанид; Диклофлуанид; Диклофопид-Эн-ТЦ; Этофумезат, Фолпет, Изокарбофос, Метолахлор, Пенконазол, Форатсульфон)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку май жана өтө төмөн суу мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
(47 даана - 2,4-Диметиланилин-(DMA); 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; 6-фурфуриламинопурин (кинетин); аминокарб; анилазин; бензоввиндифлупир; бензиладенин (6-бензиламинопурин;-циксилоциамид;-циксилоксиме); Cycloxildi; Cyflumetofen; Didecyl-диметил аммоний хлориди (DDAC); Demeton-S-метил; Диклобутразол; Дифловидазин (Флуфензин); Эпоксиконазол; Фентионамид-сульфон; ; Флуроксипир; Галосульфурон-Р изофол; -des-N-изопропил;Мепанипирим;Мезосульфурон-метил;Мезотрион;Метбромурон;N-2;4-Диметилфенил-N-метилформамидин (DMPF); Налед; N-Desmethylacetamiprid; Оксатиапипролин; Форат сульфоксид;Форатосфолоксид;Прастиапипролин; Примисульфурон-метил, прогексадион-кальций, пидифлуметофен;
пиретриндер; пироксула; Quizalofop-P-tefuron; Tribumuryl; седаксан; Tribufos; triflumuron)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку май жана өтө төмөн суу мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS Метод:
(32 даана- Bromfenvinfos; Bromophos-methyl; Bromuconazole; chlordane-oxy; chlorpyrifos; chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gammarin + Althiethrinth; Cyperrinthame); Cyperrinthinf; ; Дихлорбензофенон-4,4; Диклофоп-метил; Дикротофос; Эндрин-альдегит; Эндрин-кето; EPTC; Этофумезат; Фентион сульфоксид; Флуотримазол; Фолпет; изокарбофос; Лептофос; Метолахлор; Нитрафеноз; Пиконтрофос; ; тетрахлорвинфос; тиофанокс; THPI (тетрагидрофталимид); толифлуанид
AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суунун мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
(70 даана) 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; 6-фурфуриламинопурин (кинетин); аклонифен; аминокарб; анилазин; бендиокарб; Benzovindiflupyr; бензиладенин (6-бензиламинопурин); кломазон; Cloquintoce-mexyl; Кумафос; циклурон; Cycloxydim; Cyflumetofen; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); Деметон-с-метил; дихлофентион; дихлофлуанид; диклобутразол; Этипрол; Фенпиклонил; фентион сульфон; Flonicamid; Флубензимин; флумиоксазин; фторогликофен-этил; Fluroxypyr; флутоланил; галосульфурон-метил; Haloxyfop-P(R); гидрокси-тебуконазол; имибенконазол; Isofenphos-des-N-isopropyl; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; мезосульфурон-метил; мезотрион; Metbromuron; Налед; N-Desmethylacetamiprid; Оксадиязон; Оксамил; Оксатиапипролин; пебулат; форат сульфоксиди; Фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; Prallethrin; Прогексадион-Кальций; пропамокарб; Propetamphos; Pydiflumetofen; пирафлюфен этил; пиретриндер; пироксулам; Quizalofop-P-tefuril; Ротенон; седаксан; Темефос; Terbacil; Tribufos; Trichlorfon; тритосульфурон; Примисульфурон-метил
AOAC 2007.01
Тамак-аш (канттын жогору жана аз суунун мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS Метод:
(21 даана) Bromuconazole; карбофенотион; хлордан-окси; Chlorpyrifos; Хлорпирифос-метил; Цихалотрин (Гамма); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Дихлорметилбензофеноп-4,4; ; эндрин-альдегид; Эндрин-кето; EPTC; ethofumesate; фентион сульфоксиди; Folpet; Метолахлор; нитрофен; пенконазол; Thiofanox; THPI (тетрагидрофталимид); Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку крахмал жана/же протеин жана мыйзам Суу жана май мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
(53 даана) 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; 6-фурфуриламинопурин (кинетин); аминокарб; анилазин; бендиокарб; Benzovindiflupyr; бензиладенин (6-бензиламинопурин); бутокарбоксим; Cloquintoce-mexyl; циклурон; Cyflumetophen; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); Деметон-с-метил; дихлофлуанид; Дифловидазин (Флуфензин); дисульфотон сульфон; Этипрол; Fenamiphos; Фенпиклонил; фентион сульфон; фоникамид; Флюкарбазон-натрий; Fluroxypyr; галосульфурон-метил; Haloxyfop-P(R); Галоксифоп-R-метил; гидрокси-тебуконазол; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxaflutale; Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; мезосульфурон-метил; мезотрион; метбромурон; Налед; N-Desmethylacetamiprid; оксатиапипролин; паратион-метил; пенконазол; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Prallethrin; Примисульфурон-метил; Прогексадион-Кальций; пропамокарб; пидифлуметофен; пироксулам; Quizalofop-P-tefuril; седаксан; Tribufos; Тритосулфурон
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жогорку крахмал жана/же протеин жана мыйзам Суу жана май мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS Метод:
(19 даана) - Бифентрин; бромуконазол; хлордан-окси; Chlorpyrifos; Хлорпирифос-метил; Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; дихлофлуанид; Дихлорбензофенон-4,4; диклофоп-метил; Эндрин-альдехит; Эндрин-кето; EPTC; ethofumesate; фентион сульфоксиди; Folpet; Метолахлор; нитрофен; пентахлорбензол; Квинтозен(Pcnb)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (кыйын же уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
пропамокарб; Propetamphos; прописохлор; Pydiflumetofen; пиретриндер; пироксулам; Quizalofop-P-tefuril; Ротенон; седаксан; Teflubenzuron; Темефос; Terbacil; Tribufos; тритосульфурон)
AOAC 2007.01
Тамак-аш (кыйын же уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS Метод:
(29 даана) - 3-Хлоранилин; бифентрин; бромуконазол; Chlordane-cis-alpha; хлордан-окси; Хлордан-транс-гамма; Chlorpyrifos; Хлорпирифос-метил; Цихалотрин (Гамма); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; дихлофлуанид; Дихлорбензофенон-4,4; динитрамин; E-Fenpyroximate; эндрин-альдегид; Эндрин-кето; EPTC; ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; фентион сульфоксиди; флухлоралин; лакторимазол; пенконазол; форат сульфон; форат сульфоксиди; Тиофанокс; Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Дифло Видазин (Флуфензин); Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметоат; диметилан; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; Додин;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Эт (булчуң) жана деңиз азыктары)
(Уландысы)
Эмамектин B1A; Эмамектин B1B; EPN; этамецульфурон-метил; Этипрол; Этримол; Этоксисульфурон; Famhur; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; фенобукарб; Фенпиклонил; фенпропидин; Fenproprimorph; фенсульфотион; фенсульфотион оксон; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; фентион сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; фоникамид; Florasulam; флуазинам; Флюкарбазон-натрий; флюдиоксонил; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Fluroxypyr; flurtamon; флутоланил; Fluxapyroxad; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; фуберидазол; галосульфурон-метил; галоксифоп; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Haloxyfop-P(R); гидрокси-тебуконазол; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; имибенконазол; ипконазол; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; мандипропамид; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; метбромурон; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; месулам; Метрафенон; N-2.4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; OO-Tepp; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; OO-Tepp; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Эт (булчуң) жана деңиз азыктары)
(Уландысы)
фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; Пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; Prallethrin; Примисульфурон-метил; проксидим; Прогексадион-Кальций; пропахлор; Propaquizafop; Propetamphos; Propham; пропиконазол; прописохлор; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пидифлуметофен; пираклостробин; пирафлюфен этил; пирасульфотол; пиретриндер; пироксулам; Quizalofop-P-tefuril; ротенон; седаксан; Сетоксидим; spinetoram; спиродиклофен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуфенозид; Тебупиримфос; Teflubenzuron; темефос; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тетраконазол; Тибендазол; Тидиазурон; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Tribufos; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; Triflumuron; Тринекспак-этил; униконазол; вамидоцион) AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт (булчуң) жана деңиз азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу:
(87 даана) аминокарб; бенфлуралин; BHC. гамма; Bromfenvinfos; Bromocyclen; бромофос-метил; бромуконазол; карбофенотион; Chinomethionate; хлорбензилат; хлордан-окси; хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Chloroneb; Chlorpyrifos; Хлорпирифос-метил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин (Гамма); Cyhalothrin I (ламбда); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Деметон-S- метил; дихлофлуанид; диклофоп-метил; диетатил-этил; динитрамин; E-Fenpyroximate; эндосульфан-сульфат; Эндрин-альдехит; Эндрин-кето; EPTC; ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; фентион сульфоксиди; Fenvalerate; Esfenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флурохлоридон; Флувалинат-Тау; Folpet; Formothion; гептахлор; Гептахлор экзоэпоксиди; Heptenophos; гексахлорбензол; йодофенфос; Iprobenfos; изокарбофос; Лептофос; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; пенконазол; пендиметалин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форат сульфон; форат сульфоксиди; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; пропамокарб; Prothiofos; Quinalphos; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; тиометон; THPI (тетрагидрофталимид); Tolyfluanid; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin Tolyfluanid; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin Tolyfluanid; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin
AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Десметрин; диафентиурон; Dichlofenthi фронту; диклобутразол; Дифловидазин (Флуфензин); Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметилан; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; додин; Эмамектин B1A;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Сүт жана сүт азыктары)
(Уландысы)
Эмамектин B1B; EPN; этамецульфурон-метил; Этипрол; Этримол; Этоксисульфурон; Famhur; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; фенобукарб; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропидин; Fenproprimorph; фенсульфотион; фенсульфотион оксон; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; фентион сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; фоникамид; Florasulam; флубензимин; Флюкарбазон-натрий); Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Fluroxypyr; flurtamon; флутоланил; Fluxapyroxad; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; фуберидазол; галосульфурон-метил; галоксифоп; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Haloxyfop-P(R); гидрокси-тебуконазол; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; имибенконазол; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Lufenuron; мандипропамид; Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; мезотрион; метбромурон; месулам; Метрафенон; Налед; N-Desmethylacetamiprid; Норфлуразон; Нуаримол; OO-Tepp; ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; Паклобутразол; параоксон-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; AOAC 2007.01
Тамак-аш (Сүт жана сүт азыктары)
(Уландысы)
Prallethrin; Примисульфурон-метил; проксидим; Прогексадион-Кальций; пропахлор; Propetamphos; Propham; прописохлор; прокиназид; просульфокарб; просульфурон; протиоконазол; пидифлуметофен; пирафлюфен этил; пирасульфотол; пиретриндер; пиридабен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; ротенон; седаксан; натрий O-nitrophenolate; spinetoram; спиродиклофен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; Тебупиримфос; Teflubenzuron; темефос; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; Тидиазурон; Tolfenpyrad; Трибенурон-метил; Tribufos; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; Triflumuron; трифорин; Тринекспак-этил; тритосульфурон; униконазол; вамидоцион) AOAC 2007.01
Тамак-аш (сүт жана сүт азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS Метод:
(31 даана) - Bromuconazole; Chlorpyrifos; Хлорпирифос-метил; цианофос; Цихалотрин (Гамма); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Эндрин-альдехит; Эндрин-кето; EPTC; ethofumesate; Ethofumesate-2-кето; фентион сульфоксиди; Folpet; изокарбофос; Метоксихлор; Метолахлор; Mirex; нитрапирин; пенконазол; форат сульфон; форат сульфоксиди; фталимид; пропамокарб; квинтозен(Pcnb); тетрахлорвинфос; Тетрасул; THPI (тетрагидрофталимид); Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган майлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

Dimethoate ; диметоморф; Диниконазол; диоксакарб; дифенамид; диурон; додин; Эмамектин B1A; Эмамектин B1B; EPN; эпоксиконазол; этиофенкарб; Этион; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Фенамифос сульфон;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган май)
(Уландысы)
Фенамифос сульфоксиди; Fenamiphos; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропатрин; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион оксон; фенсульфотион сульфон; фентион сульфон; Fenthion; Фипронил сульфон; фипронил; Флампроп-М-изопропил; фоникамид; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флюмиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Fluroxypyr; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; Фуратиокарб; галоксифоп; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-R-метил; гексаконазол; Hexaflumuron; гидрокси-тебуконазол; Imazalil; Imazosulfuron; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; иоксинил; ипконазол; ипродион; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метбромурон; метакрифос; Methamidophos; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; метиокарб; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган май)
(Уландысы)
Налед; N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; Нуаримол; О,О-Тепп; omethoate; ортосульфамурон; Оксадиксил; Оксамил; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; паратион-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; Phenmedipham; форат сульфон; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phosmet; Phoxim; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримикарб-десметил; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Prallethrin; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Прогексадион-Кальций; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; пидифлуметофен; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-этил; Quizalofop-P-tefuril; Римсульфурон; ротенон; седаксан; Сетоксидим; Симазин; Спиносад - Спиносин А; Спиносад - Спиносин Д; спиродиклофен; спиротетрамат; спиротетрамат-энол; спироксамин; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; Teflubenzuron; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Teflubenzuron; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Teflubenzuron; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тидиазурон; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган май)
(Уландысы)
Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трихлорат; трициклазол; трифлумизол; Triflumuron; Тринекспак-этил; тритиконазол; vamidothion; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган майлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

Dicofol; Dicrotophos; Диелдрин; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос; дифениламин; дисульфотон; эндосульфан(альфа); эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; эндрин; эндрин-альдегид; эндрин-кето; EPTC; этальфлуралин;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жаныбарлардан алынган май)
(Уландысы)
ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; фентион сульфоксиди; Fenvalerate-Esfenvalerate; флухлоралин; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептахлор; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; пенконазол; пендиметалин; пентахлорбензол; пентахолоанилин; пентахорлоранилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; Фенилфенол, 2-; форат сульфон; форат сульфоксиди; форат; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу:

(379 Pieces- (1)-Naphthylacetamide; 2,4-D; 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 3,4,5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinephate); ; Ацетамиприд; Ацибензолар-S-метил; Аклонифен; Акринатрин; Альдикарб; Альдикарб-сульфон; Альдикарб-сульфоксид; Аллетрин; Аметоктрадин-S-метил; Аметоктрадин; Аминосулфурмеб; Анилофос; Арамит; Аминосульфурмеб; Анилофос; Арамит; Асуламсатсулосфун; Азинфос-метил, Азипротрин, Азоконазол, Азоксистробин, Бефлубутамид, Беналаксил, Бендиокарб, Беномил, Беноксакор, Бенсульфурон-метил, Бендиоксилапир-6, Бензиламинопурин; Bispyribac; битертанол; Boscalid; Bromacil; бромоксинил; бромуконазол; Бупиримат; бупрофезин; бутокарбоксим; бутокарбоксим-сульфоксид; бутралин; Бутурон; карбарил; Carbendazim; карбомуконазол; Карбофуранетил-хлоропрофен-лорбокси; м; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; Хлормекват-хлорид; хлоротулурон; хлорксурон; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлорсульфурон; хромафенозид; Цинидон-этил; Клетодим; Климбазол;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка)
(уландысы)
Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Cloquintoce-mexyl; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; циклурон; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; циперметрин; Ципроконазол; Cyprodinil; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-с-метил; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; дихлофентион; Dichlorvos; диклобутразол; диклофоп-метил; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); диетофенкарб; Дифенконазол; Дифловидазин (Флуфензин); Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; Dimethenamid; Dimethoate; диметоморф; Диметилан; Диниконазол; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; Дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; диурон; Додин; Эмамектин B1A; Эмамектин B1B; EPN; эпоксиконазол; этаконазол; этамецульфурон-метил; Этиофенкарб; Этион; Этипрол; Этиримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этоксисульфурон; этоксазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; Фенаримол; Феназакин; Fenhexamid; Фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenproprimorph; фенсульфотион; фенсульфотион оксон; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; Fenthion; фентион сульфон; фипронил; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; Fenthion; фентион сульфон; фипронил; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; Fenthion; фентион сульфон; фипронил; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка)
(уландысы)
Флуазинам; Флюкарбазон-натрий; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флумиоксазин; Fluometuron; флуопиколид; флуопирам; фторогликофен-этил; флуоксастробин; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Fluroxypyr; Флуртамон; Флусилазол; флутоланил; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; галосульфурон-метил; Haloxyfop; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Haloxyfop-P(R); Галоксифоп-R-метил; гексаконазол; Hexaflumuron; гидрокси-тебуконазол; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazosulfuron; имибенконазол; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; иоксинил; ипконазол; ипродион; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; Isopyrazam; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; Malathion; Мандипропамид; Mecarbam; Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; мезотрион; металлаксил; Металаксил-м; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; Metosulam; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Norflurazon; Novaluron; Нуаримол; О,О-Тепп; omethoate; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Norflurazon; Novaluron; Нуаримол; О,О-Тепп; omethoate; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Norflurazon; Novaluron; Нуаримол; О,О-Тепп; omethoate; AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка)
(уландысы)
ортосульфамурон; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; Оксатиапипролин; оксикарбоксин; оксифлюорфен; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; паратион-метил; пебулат; пенконазол; пенсикурон; Penoxsulam; Phenmedipham; форат сульфоксиди; Фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Prallethrin; Примисульфурон-метил; Прохлораз; Profenofos; Profoxydim; Прогексадион-Кальций; Promecarb; Прометрин; Propachlor; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propetamphos; Propham; пропиконазол; прописохлор; Propoxur; прописамид; просульфокарб; просульфурон; Pydiflumetofen; пиметрозин; пираклостробин; пирафлюфен этил; пирасульфотол; пиразофос; пиретриндер; пиридабен; пиридафентион; пириметанил; пирипроксифен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-этил; Quizalofop-P-tefuril; Римсульфурон; Ротенон; седаксан; Сетоксидим; Симазин; Spinetoram; Спиносад - Спиносин А; Спиносад - Спиносин Д; спиродиклофен; Spirotetramat; спироксамин; сулькотрион; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; Terbumeton; тербутилазин; Тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Teflubenzuron; Темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; Terbumeton; тербутилазин; Тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Teflubenzuron; Темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; Terbumeton; тербутилазин; Тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка)
(уландысы)
Тидиазурон; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; трихлорат; трициклазол; Tridemorph; трифлумизол; Triflumuron; Тринекспак-этил; тритиконазол; тритосульфурон; униконазол; Vamidothion; Зоксамид) AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

диклофоп-метил; Dicofol; Dicrotophos; Диелдрин; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос; дифениламин; дисульфотон; E-Fenpyroximate; эндосульфан(альфа); эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; эндрин; эндрин-альдегид; эндрин-кето; EPTC;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (жумуртка)
(уландысы)
этальфлуралин; ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; фентион сульфоксиди; Fenvalerate-Esfenvalerate; флухлоралин; флуотримазол; флурохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; Folpet; Formothion; гептахлор; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; Heptenophos; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; Iprobenfos; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; пенконазол; пендиметалин; пентахлорбензол; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; Фенилфенол, 2-; форат; форат сульфон; форат сульфоксиди; фозалон; фталимид; процимидон; профлуралин; Prothiofos; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); S-метолахлор; Tecnazene; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanid; трансфлютрин; Triadimefon; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин) AOAC 2007.01
Жем (кислота жана суунун жогорку мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:

миклобутанил; Оксадиязон; оксикарбоксин; пенсикурон; Phenmedipham; Phosmet; Пиноксаден; пиримикарб; Прохлораз; прокиназид; пираклостробин; пиретриндер; пиридабен; пириметанил; пирипроксифен; пироксулам; Spinetoram; спиродиклофен; Spirotetramat; спироксамин; сульфосульфурон; тербутилазин; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиофанат-метил)
AOAC 2007.01
Жем (кислота жана суунун жогорку мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу:

Дихлорбензофенон-4,4; диклофоп-метил; Dicofol ; Dicrotophos; дилдрин; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос; дифениламин; дисульфотон; E-Fenpyroximate; эндосульфан(альфа); эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; Эндрин;
AOAC 2007.01
Жем (Кышкылдуу жана Суунун жогорку курамы)
(Уландысы)
Эндрин-альдехит; Эндрин-кето; EPTC; этальфлуралин; ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; фентион сульфоксиди; Fenvalerate-Esfenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; флурохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; Folpet; Formothion; гептахлор; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; Heptenophos; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; Iprobenfos; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; пенконазол; пендиметалин; пентахлорбензол; пентахорлоранилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; Фенилфенол, 2-; форат; форат сульфон; форат сульфоксиди; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; Prothiofos; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); S-метолахлор; Tecnazene; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; THPI (тетрагидрофталимид); Толклофос-метил; Tolyfluanid; трансфлютрин; Triadimefon; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин) AOAC 2007.01
Жем (жогорку май/май мазмуну жана өтө аз суу мазмуну) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(25 даана - BHC, Alpha; гексахлорбензол; BHC, Beta; BHC, гамма; BHC, delta; Heptachlor; Олдрин; Хлордан-окси; Heptaxlorheptach; Heptaxlorheptach; эндо-эпоксид;Хлордан-цис-альфа;Хлордан-транс-гамма;DDE (оп DDE)-2,4 DDE;Endosulfan(alpha);DDE (pp DDE)-4,4 DDE;Dieldrin; DDD o,p-2, 4 ДДД;ДДД р,п-4,4 ДДД;Эндосульфан(бета);ДДТ (оп ДДТ)-2,4 ДДТ;Эндосульфан-сульфат;ДДТ (пп ДДТ)-4,4 ДДТ;Эндрин-кето; Эндрин; Эндрин-альдегид)
AOAC 2007.01
Тоют (Крахмал жана/же протеин көп жана суу жана май аз) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(25 даана - BHC, Alpha; гексахлорбензол; BHC, Beta; BHC, гамма; BHC, delta; Heptachlor; Олдрин; Хлордан-окси; Heptaxlorheptach; Heptaxlorheptach; эндо-эпоксид;Хлордан-цис-альфа;Хлордан-транс-гамма;DDE (оп DDE)-2,4 DDE;Endosulfan(alpha);DDE (pp DDE)-4,4 DDE;Dieldrin; DDD o,p-2, 4 ДДД;ДДД р,п-4,4 ДДД;Эндосульфан(бета);ДДТ (оп ДДТ)-2,4 ДДТ;Эндосульфан-сульфат;ДДТ (пп ДДТ)-4,4 ДДТ;Эндрин-кето; Эндрин; Эндрин-альдегид)
AOAC 2007.01
Жем (кыйын жана уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу:
тербутилазин; Зоксамид; карбендазим)
AOAC 2007.01
Жем (кыйын жана уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу

диклофоп-метил; Dicrotophos; Диелдрин; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос; дифениламин; дисульфотон; E-Fenpyroximate; эндосульфан(альфа); эндосульфан(бета); эндосульфан-сульфат; эндрин; эндрин-альдегид; эндрин-кето; EPTC;
AOAC 2007.01
Жем (Кыйын жана уникалдуу товарлар)
(Уландысы)
этальфлуралин; ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; фентион сульфон; фентион сульфоксиди; Fenvalerate-Esfenvalerate; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; гептахлор; Гептахлор эндоэоксиди; Гептахлор экзоэпоксиди; гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион этил; пенконазол; пендиметалин; пентахлорбензол; пентахорлоранилин; пентанохлор; перметрин; пертан; петоксамид; Фенилфенол, 2-; форат; форат сульфон; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); S-метолахлор; сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; THPI (тетрагидрофталимид); Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; винклозолин) AOAC 2007.01
Жем (сүт жана сүт азыктары) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу:
(25 даана - BHC, Alpha; гексахлорбензол; BHC, Beta; BHC, гамма; BHC, delta; Heptachlor; Олдрин; Хлордан-оксид; Heptachlor exo; Гептахлор эндо-эпоксид; Хлордан-цис-альфа; Хлордан-транс-гамма; DDE (op DDE) -2,4 DDE; Эндосульфан(альфа); DDE (pp DDE) -4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p -2,4 ДДД;ДДД п,п-4,4 ДДД;Эндосульфан(бета);ДДТ (оп ДДТ)-2,4 ДДТ;Эндосульфан-сульфат;ДДТ (пп ДДТ)-4,4ДДТ;Эндрин-кето; Эндрин; Эндрин-альдегид
AOAC 2007.01
Жем (Эт жана деңиз азыктары - Жаныбарлардан алынган композит) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу:
(25 даана - BHC, Alpha; гексахлорбензол; BHC, Beta; BHC, гамма; BHC, delta; Heptachlor; Олдрин; Хлордан-окси; Гептахлор; Гептахлор эндо-эпоксид; Хлордан-цис-альфа; Хлордан-транс-гамма; DDE (op DDE) -2,4 DDE; Эндосульфан(альфа); DDE (pp DDE) -4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p -2,4 ДДД;ДДДД п,п-4,4 ДДД; Эндосульфан(бета); ДДТ (оп ДДТ)-2,4 ДДТ; Эндосульфан-сульфат; ДДТ (пп ДДТ) -4,4 ДДТ; Эндрин-кето; Эндрин; Эндрин-альдегид)
AOAC 2007.01
Жогорку Суунун мазмуну; жогорку кислота мазмуну жана жогорку суу мазмуну; жогорку кант жана аз суунун мазмуну; жогорку май мазмуну жана өтө аз суу мазмуну; жогорку крахмал жана/же белок мазмуну жана аз суу жана май мазмуну; кыйын же уникалдуу товарлар. Жалпы дитиокарбомат пестициддер тобун аныктоо (CS2де)

GC-MS (6 активдүү ингредиенттер):
Манеп, ​​Манкозеп, Пропинеп, Тирам, Зирам, Метирам
CRL жалгыз калдык методдору (Өсүмдүк тектүү тамак-аш азыктарынын дитиокарбамат калдыктарынын анализи, дисульфиддин көмүртектин бөлүнүшү; изооктанга бөлүү жана детерминативдик анализ)
Жогорку Суунун мазмуну; жогорку кислота мазмуну жана жогорку суу мазмуну; жогорку кант жана аз суунун мазмуну; жогорку май мазмуну жана өтө аз суу мазмуну; жогорку крахмал жана/же белок мазмуну жана аз суу жана май мазмуну; кыйын же уникалдуу товарлар. Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо (жогорку полярдуу пестициддер)

LC-MS/MS методу
(13 даана) - фосфондук кислота; глифозинат аммоний; мепикват клорид; глифозинат N ацетил; 3 метифосфонико пропиондук кислота; аль-Ф иан ​​кислотасы; MPPA; Phosphorose Acid;Aminomethy Phosphonic Acid AMPA; Глфосат изопропил аммоний; Этефон; Касугамицин
Үйдө Метод - “KKMM.SOP.007 Rev00”(QuPPe Метод; Суу Колдонмонун эскертүүсү)
Тамак-аш (эт жана деңиз азыктары-суйкат) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Лена сепкил; Линурон; Lufenuron; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; Methamidophos; метиокарб; метоксифенозид; Metribuzin; Мецульфурон-метил; монокротофос; монолинурон; Myclobuyanil; Никосулфурон; Оксадиксил;
AOAC 2007.01
Тамак-аш (Эт жана деңиз азыктары - суукеттер)
(Уландысы)
пенконазол; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-метил; Прохлораз; Promecarb; Прометрин; пропанил; пропаргит; пропазин; Propoxur; прописамид; пиразофос; пиридабен; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Римсульфурон; Симазин; Spinosad; тебуконазол; Тебуфенпирад; Тепралоксидим; тербутлазин; тербутрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиофанат-метил; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; тритиконазол) AOAC 2007.01
Тамак-аш (эт жана деңиз азыктары-суйкат) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо

GC-MS/MS методу

(38 даана - 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 ДДТ; 2хлоранилин; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4 Дихлорбензобензол; 4,4 Дихлорбензобензол; Ацетохлор; Алахлор; Олдрин; Бифенли; бутилат; Хлорбенсид; Хлордан-Цис-Альфа; Хлорфенсон; Хлороталь диметил; Хлорпрофам; Клордан-Транс Гамма; Диазинон; Дихлоран; Дикофол; Диелмин; Эндриноллин Ф1; Бутадиен, мепанипирим, пентахлорбензол, пентахолоанилин, фенилфенол 2, профлуралин, текназен, тефлутрин, тиофанокс)
AOAC 2007.01
Жаныбар ичүүчү суу Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо


LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (4 Pieces)
Halofuginone; Lasalocid A; моненсин; Салиномицин
антисептик тобу (1 даана)
Хлоргексидин
бета-лактам тобу (3 даана)
Клоксациллин; диклоксациллин; оксациллин;
Хинолон тобу (7 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Линкосамид тобу (1 бирдик)
Линкомицин
Макролит тобу (6 бирдик)
Eprinomectin B1a-B1b; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin Nitrofuran
Group (1 Piece)
Furaltadone
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece) Rifaximin
Streptogramin
Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Жаныбарлар ичүүчү суу
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (13 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
фенотиазин тобу (1 даана)
хлорпромазин
сезгенүүгө каршы топ (3 даана)
колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Балык Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (3 Pieces)
Diclazuril; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Lactam Group (3 Pieces)
Cephalexin; клоксациллин; диклоксациллин;
Хинолон тобу (6 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы
линкосамид тобу (1 даана)
Lincomycin
макролит тобу (6 даана)
Eprinomectin B1a; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Рокситромицин
Нитроимидазол Группа (1 бирдик)
Ронидазол
Хиноксалин Группа (1 бирдик)
Олакидокс Рифаксимин Группа (1 бирдик
)
Рифаксимин
Стрептограмин Группа (1 бирдик)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Балык
(уландысы)
Сульфаниламид тобу (14 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметр; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
Фенотиазин Группа (1 Бирдик)
Хлорпромазин
Сезгенүүгө каршы Топ (4 Бирдик)
Колхицин; диклофенак; мелоксикам; дексаметазон;
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Сүт Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (2 даана)
Florfenicol; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (4 Pieces)
Diclazuril; галофугинон; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Lactam Group (2 даана)
Cloxacillin; Оксациллин хинолон
тобу (7 даана)
Данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Sarafloxacin
Lincosamide Group (1 даана)
Lincomycin
Macrolit Group (6 даана)
Eprinomectin B1a; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Рокситромицин
Нитроимидазол Группа (1 бирдик)
Ронидазол Рифаксимин Группа (1 бирдик
)
Рифаксимин
Стрептограмин Группа (1 бирдик)
Virginamycin S1
Sulfanamide Group (14 бирдик)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметр; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (3 даана)
хлортетрациклин; окситетрациклин; Тетрациклин
сезгенүүгө каршы топ (2 даана)
Колхицин; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Кургак сүт Кээ бир тандалган ветеринардык дары калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS Метод
Сезгенүүгө каршы Group-3 Pieces
колхицин; диклофенак; Meloxicam Anthelmintic Group-2 Pieces Albendazole sulfoxide
; Levamisole
Anticoccidial Group-5 Pieces
halofuginone; диклазурил; decoquinate; мадурамицин; Лазалосид А
антисептик тобу-1 даана
хлоргексидин
Авермектин тобу-1
даана Эприномектин B1a-B1b
Бета-лактам тобу-2 даана
Диклоксациллин; Cloxacillin
Phenicol Group-3 Pieces
Тиамфеникол; Florfenicol; Левомицетин
Фенотиазин Группа-1
даана Хлорпромазин Хинолон
Группа-8 даана
Норфлоксацин; налидикс кислотасы; данофлоксацин; Марбофлоксацин; ципрофлоксацин; Энрофлоксацин; Сарафлоксацин; оксолин кислотасы;
Линкосамид тобу-1 даана
линкомицин
Левазимол жана Бензимидазол тобу-2 даана Альбендазол сульфон
; альбендазол-2-аминосульфон
Макролид-4 даана
тилмикозин; Эритромицин А; спирамицин; Тилозин А
Макролит Группа-1
даана Рокситромицин
Нитроимидазол Группа-1
даана Ронидазол(RNZ)
Хиноксалин Группа-1 даана olaquindox Rifaximin Group-1
даана
Рифаксимин
;
Streptogramin Group-1 Piece
Virginiamycin S1
Sulfanamide Group-14 Pieces
сульфадиазин; сульфатиазол; сульфапиридин; сульфамеразин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметазин; дапсон; сульфахлорпиридазин; сульфаметоксазол; сульфадоксин; сульфахлорпиразин; сульфадиметоксин; Sulfachinoxalin Tetracycline
Group-3 Pieces
окситетрациклин; доксициклин; хлортетрациклин
Analytical Chemistry журналы 880 (2015) 103-121
Өсүмдүк тектүү тоют Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (5 даана)
Halofuginone; Lasalocid A; мадурамицин; моненсин; Робенидин
антисептик тобу (1 даана)
хлоргексидин
бета-лактам тобу (2 даана)
клоксациллин; Диклоксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин; Enrofloxacin
Lincosamide Group (1 даана)
Lincomycin
Macrolit Group (6 Pieces)
Eprinomectin B1a-B1b; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin Nitrofuran
Group (1 Piece)
Furaltadone
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox
Streptogramin Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Өсүмдүк тектүү тоют
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (13 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (1 даана)
доксициклин
фенотиазин тобу (1 даана)
хлорпромазин
сезгенүүгө каршы топ (3 даана)
колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Жаныбарлардан алынган тоют Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (5 даана)
Halofuginone; Lasalocid A; мадурамицин; моненсин; Робенидин
антисептик тобу (1 даана)
хлоргексидин
бета-лактам тобу (3 даана)
клоксациллин; диклоксациллин; Оксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Линкосамид тобу (1 бирдик)
Линкомицин
Макролит Групп (6 бирдик)
Eprinomectin B1a-B1b; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin Nitrofuran
Group (1 Piece)
Furaltadone
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece) Rifaximin
Streptogramin
Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Жаныбарлардан алынган тоют
Жаныбарлардан алынган тоют
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (12 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
фенотиазин тобу (1 даана)
хлорпромазин
сезгенүүгө каршы топ (3 даана)
колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Тоют кошумчалары Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Тиамфеникол
антикокцидиалдык топ (1 даана)
Диклазурил
антисептиктер тобу (1 даана)
хлоргексидин бета-
лактам тобу (3 даана)
клоксациллин; диклоксациллин; Оксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Lincosamide Group (1 бирдик)
Lincomycin
Macrolite Group (6 бирдик)
Eprinomectin B1a-B1b; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece)
Rifaximin
Streptogramin Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Тоют кошумчалары
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (13 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
фенотиазин тобу (1 даана)
хлорпромазин
сезгенүүгө каршы топ (3 даана)
колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Жумуртка Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (3 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine
Anticoccidial Group (5 даана)
Decoquinate; диклазурил; галофугинон; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Lactam Group (4 Pieces)
Cephalexin; клоксациллин; диклоксациллин; Оксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Lincosamide Group (1 бирдик)
Lincomycin
Macrolite Group (6 бирдик)
Eprinomectin B1a-B1b; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece)
Rifaximin
Streptogramin Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Жумуртка
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (14 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
Фенотиазин Группа (1 Бирдик)
Хлорпромазин
Сезгенүүгө каршы Топ (4 Бирдик)
Колхицин; дексаметазон; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Канаттуулар Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (3 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (2 даана)
Diclazuril; Halofuginone
Beta Lactam Group (3 Pieces)
Cephalexin; диклоксациллин; оксациллин;
Хинолон тобу (7 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Lincosamide Group (1 бирдик)
Lincomycin
Macrolite Group (4 бирдик)
Eprinomectin B1a; спирамицин; тилозин; Рокситромицин
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Penicillin Group (1 Piece) Nafcillin Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece)
Rifaximin
Streptogramin
Group
(1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Канаттуулар
(Уландысы)
Сульфаниламид тобу (14 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
Фенотиазин Группа (1 Бирдик)
Хлорпромазин
Сезгенүүгө каршы Топ (4 Бирдик)
Колхицин; дексаметазон; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Бал Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (4 даана)
Левомицетин; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Anticoccidial Group (5 даана)
Decoquinate; диклазурил; галофугинон; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Lactam Group (4 Pieces)
Cephalexin; клоксациллин; диклоксациллин; оксациллин;
Хинолон тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Линкосамид тобу (1 бирдик)
Линкомицин
Макролит тобу (6 бирдик)
Eprinomectin B1a; Эритромицин А; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin
Nitroimidazole Group (1 Piece)
Ronidazole
Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece)
Rifaximin
Streptogramin Group (1 Piece)
Virginamycin S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Бал
(уландысы)
Сульфаниламид тобу (14 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
фенотиазин тобу (1 даана)
хлорпромазин
сезгенүүгө каршы топ (3 даана)
колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Сыр Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Anticoccidial Group (2 даана)
Halofuginone; Lasalocid A
Beta Lactam Group (1 Piece)
Cloxacillin Quinolone
Group (7 Pieces)
Danofloxacin; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Линкосамид Групп (1 бирдик)
Линкомицин
Макролит Групп (3 бирдик)
Спирамицин; тилозин;
Roxithromycin Nitroimidazole Group (1 Piece) Ronidazole Quinoxalin Group (1 Piece) Olaquindox
Streptogramin
Group (1 Piece) Virginamycin
S1 Sulfanamide Group (14 Pieces) Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол тетрациклин тобу (3 даана) доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин сезгенүүгө каршы тобу (4 даана) Колхицин; дексаметазон; диклофенак; Мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Май Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Anticoccidial Group (2 даана)
Halofuginone; Lasalocid A
Beta Lactam Group (4 Pieces)
Cephalexin; клоксациллин; диклоксациллин; Оксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Линкосамид Групп (1 бирдик)
Линкомицин
Макролит Групп (3 бирдик)
Спирамицин; тилозин; Рокситромицин
Нитроимидазол тобу (1 даана)
Ронидазол
Пенициллин Группа (1 даана) Нафциллин Квиноксалин Группа (1 даана) Олакидокс Рифаксимин Групп (1 даана) Рифаксимин Стрептограмин Групп (
1
Даана
)
Virginamycin
S1
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Май
(уландысы)
Сульфаниламид тобу (14 даана)
Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол
тетрациклин тобу (4 даана)
хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин
Фенотиазин Группа (1 Бирдик)
Хлорпромазин
Сезгенүүгө каршы Топ (4 Бирдик)
Колхицин; дексаметазон; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Эт (Bovins) Кээ бир тандалган ветеринардык препараттардын калдыктарын аныктоо жана сандык аныктоо

LC-MS/MS методу

Антигельминтик топ (4 даана)
Альбендазол сульфону; Альбендазол сульфоксиди; Альбендазол-2-аминосульфон; Levamisole
Amphenicol Group (2 даана)
Левомицетин; Florfenicol
Anticoccidial Group (4 даана)
Decoquinate; диклазурил; галофугинон; Maduramicin
Beta Lactam Group (3 Pieces)
Cephalexin; клоксациллин; Диклоксациллин хинолон
тобу (8 даана)
Ципрофлоксацин; данофлоксацин; Энрофлоксацин; Марбофлоксацин; Норфлоксацин; Налидикс кислотасы; Оксолин кислотасы; Сарафлоксацин;
Lincosamide Group (1 даана)
Lincomycin
Macrolit Group (5 даана)
Eprinomectin B1a; спирамицин; тилмикозин; тилозин; Roxithromycin
Quinoxalin Group (1 Piece)
Olaquindox Rifaximin Group (1 Piece)
Rifaximin Streptogramin Group (1 Piece) Virginamycin S1 Sulfanamide Group (14 Pieces) Дапсон; сульфакиноксалин; сульфахлорпиразин; сульфахлорпиридазин; сульфадиазин; сульфадиметоксин; сульфадоксин; сульфамеразин; сульфаметазин; сульфаметр; сульфаметиазол; сульфаметоксазол; сульфапиридин; Сульфатиазол тетрациклин тобу (4 даана) хлортетрациклин; доксициклин; окситетрациклин; Тетрациклин фенотиазин тобу (1 даана) хлорпромазин сезгенүүгө каршы топ (3 даана) колхицин; диклофенак; мелоксикам
Аналитикалык химия ACTA 880, 2015 103-121
Тамак-аш (бал, сүт, балык) Кээ бир тандалган ветеринардык дары калдыктарын талдоо
LC-MS/MS методу
Nitrofuran Group (4 Pieces)
3-amino-2-oxazolidinone (AOZ); 3-амино-5-морфолинометил-2-оксазолидинон (AMOZ); Semicarbazide (SEM); 1-аминогидантоин (AHD)
J.agric. тамак. хим. 2007, 55, 1103-1108
Жогорку кислота жана жогорку суу мазмуну Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(53 даана) 2,4-ДБ; 8-гидроксихинолин; Абамектин; Acecinocyl; Azadirachtin; Бициклопирон; Биксафен; хлордекон; клопиралид; циантранилипрол; Цикланилид; Киромазин; дикамба; диметипин; Этридиазол; фенбутатин оксиди; Fenoxaprop-P; Фенпиразамин; Фентин; Флорпираксифен-бензил; Flufenacet; Флупирадифурон; Fluthiacet; fomesafene; галаксифен-метил; Гимексазол; Imazethapyr; Indaziflam; Индолилбутир кислотасы; изоксабен мефентрифлюконазол; мефосфолан; Meptildinocap; метафлумизон; Метазахлор; метконазол; Метабензтиазурон; Милбемектин; напропамид; Penflufen; пентиопирад; фентоат; пропоксикарбазон; пропилентиокарбамид; пиримидифен; пириофенон; Quinmerac; Sulfoxaflor; Тиенкарбазон-метил; Triclopyr; Trifloxysulfuron; Valiphenalat
AOAC 2007.01
Жогорку кислота жана жогорку суу мазмуну Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу (11 даана):
Биксафен; Penflufen; пиримидифен; Этокскин; Метазахлор; напропамид; хлордекон; Dinobuton; Этридиазол; Flufenacet; Phenthoate
AOAC 2007.01
Кичинекей балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш азыктары
(кислота жана суунун жогорку курамы)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(347 даана) (1)-Нафтилацетамид; 3,4,5-триметакарб; 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; 8-гидроксихинолин; Абамектин; ацефат; ацетамиприд; аклонифен; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; аллетрин; Аметрин; амидосульфурон; аминокарб; анилофос; арамит; атразин; Азимсульфурон; азинфос-этил; Aziprotryne; азоксистробин; бефлубутамид; Benalaxyl; беномил; бенсульфурон-метил; бензоксимат; бензиладенин; (6-бензиламинопурин); Бициклопирон; Bifenox; Bispyribac; Biteretanol; Boscalid; Bromacil; бромоксинил; бромуконазол; Бупиримат; бупрофезин; бутокарбоксим; бутокарбоксим-сульфоксид; бутралин; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбофуран-3-гидрокси; карбоксин; Карфентразон-этил; Хлорантраниллипрол; хлорбуфам; хлордекон; Chlorfenvinphos; хлоридазон; Хлормекват-хлорид; хлороталонил; хлорксурон; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлорсульфурон; Цинидон-этил; Клетодим; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; клопиралид; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циантранилипрол; циазофамид; Цикланилид; циклат; циклурон; мен циклокс болдум; Cyflufenamide; Cymoxanil; Ципроконазол; Cyprodinil; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; дихлофентион; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп; диклофоп-метил; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметипин; диметоат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; Dinobuton; Dinocap; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; диурон; додин; Эмамектин B1B; эмамектин-бензоат; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этипрол; Этримол; Ethoprophos; Этокскин; Этоксисульфурон; Этридиазол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; фенобукарб; Феноксапроп-этил; Fenoxaprop-P; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenproprimorph; Фенпиразамин; фенсульфотион; фенсульфотион оксон; фенсульфотион оксон сульфону; фенсульфотион сульфон; Fenthion; фентион сульфон; Фентин; фипронил; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флорпираксифен-бензил; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Flufenacet; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; Флусилазол; flutriafol; fomesafene; Фонофос; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-R-метил; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Гимексазол; Imazalil; Imazapyr; Imazethapyr; Imazosulfuron; Имидаклоприд; Иминоктадин трисалбесилат; Indaziflam; Индолилбутир кислотасы; индоксакарб; йодосульфурон-метил; иоксинил; ипконазол; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; изоксабен; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; MCPB; Мепанипирим-гидроксипропил; мефосфолан; Meptildinocap; мезосульфурон-метил; метафлумизон; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; Метазахлор; метбромурон; метконазол; Метабензтиазурон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; Метопрен; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; напропамид; N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; OO-Tepp; omethoate; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; Penflufen; Penoxsulam; пентиопирад; фентоат; форат сульфон; форат сульфоксиди; фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; полиоксин; Prallethrin; Прохлораз; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; пропоксикарбазон; прописамид; прокиназид; просульфокарб; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пиримидифен; пириофенон; пирипроксифен; пироксулам; Quinmerac; квиноксифен; Quizalofop-P-этил; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); спиротетрамат-энол; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; Sulfoxaflor; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиенкарбазон-метил; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Trifloxysulfuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; униконазол; valiphenalat; vamidothion; Zoxamide spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); спиротетрамат-энол; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; Sulfoxaflor; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиенкарбазон-метил; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Trifloxysulfuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; униконазол; valiphenalat; vamidothion; Zoxamide spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); спиротетрамат-энол; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; Sulfoxaflor; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиенкарбазон-метил; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Trifloxysulfuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; униконазол; valiphenalat; vamidothion; Zoxamide Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиенкарбазон-метил; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Trifloxysulfuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; униконазол; valiphenalat; vamidothion; Zoxamide Тербуфос сульфон; Тербуфос сульфоксиди; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиенкарбазон-метил; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Trifloxysulfuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; униконазол; valiphenalat; vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Жаш балдар үчүн тамак-аш жана ымыркайлар үчүн формула
(Кышкылдуу жана Суунун жогорку мазмуну)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(138 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Биксафен; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлорталдиметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; диетатил-этил; диметипин; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; Ethofumesate-2-keto; Этокскин; Этридиазол; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; фентион сульфон; фентион сульфоксиди; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; Flufenacet; флуотримазол; Flurprimidol; Formothion; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Метазахлор; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; напропамид; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; Penflufen; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; фентоат; форат; форат сульфоксиди; форат-сульфон; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; пиримидифен; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(канттын көп жана суусу аз)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(218 даана) (1)-Нафтилацетамид; 4-нитрофенол; ацефат; ацетамиприд; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; аллетрин; Аметоктрадин; анилофос; арамит; Azametiphos; азинфос-этил; азинфос-метил; азоксистробин; Benalaxyl; бендиокарб; беномил; бенсульфурон-метил; бензоксимат; Bispyribac; Biteretanol; Bromacil; Бупиримат; бупрофезин; бутокарбоксим; бутралин; карбарил; карбендазим; карбоксин; Карфентразон-этил; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; Chlorpyriphos; хлорсульфурон; хлортиамид; Цинидон-этил; Клетодим; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; кримидин; циазофамид; циклат; мен циклокс болдум; Cymoxanil; Cyprodinil; Десметрин; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп-метил; диетофенкарб; Дифенконазол; диметенамид; диметоат; диметоморф; Диниконазол; Dinocap; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; диурон; додин; эпоксиконазол; EPTC; этиофенкарб; Этион; Этримол; Этоксисульфурон; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; Fenthion; фентион сульфон; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; ФлуазифопП-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; флюопирам; фторогликофен-этил; флутоланил; flutriafol; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; гексаконазол; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; йодосульфурон-метил; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Малаоксон; малатион; Mecarbam; Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метбромурон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; Метолахлор; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4Dimethylphenylformamide(DMF); N-Desmethylacetamiprid; Норфлуразон; OO-Tepp; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметилформамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Prallethrin; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропамокарб; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propetamphos; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosyn D; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; эбуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; тритиконазол; vamidothion; Zoxamide Tribufos; трихлорфон; трициклазол; тритиконазол; vamidothion; Zoxamide Tribufos; трихлорфон; трициклазол; тритиконазол; vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(канттын көп жана суусу аз)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(134 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; аминокарб; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; фентион сульфон; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форат сульфоксиди; форат-сульфон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар үчүн тамак-аш жана ымыркайлар үчүн формула
(Майдын көптүгү жана суусунун аздыгы)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(270 даана) (1)-Нафтилацетамид; 2,4-D; 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; ацефат; ацетамиприд; акринатрин; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарбсульфоксид; Аметоктрадин; Аметрин; амидосульфурон; аминокарб; анилофос; арамит; Асулам; атразин; Azametiphos; Азимсульфурон; азинфос-этил; азинфос-метил; азоконазол; азоксистробин; Benalaxyl; бендиокарб; бенсульфурон-метил; бентазон; Bispyribac; Biteretanol; Boscalid; Bromacil; бромуконазол; бупрофезин; бутокарбоксим-сульфоксид; бутралин; Бутурон; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбоксин; Карфентразон-этил; Хлорантраниллипрол; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; хлоротулурон; хлорксурон; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлорсульфурон; Клетодим; Климбазол; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; Clothianidin; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; циклурон; Cymoxanil; Cyprodinil; Десметрин; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп-метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоат; диметоморф; Диниконазол; Dinocap; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; диурон; додин; Эмамектин B1B; эмамектин-бензоат; эпоксиконазол; EPTC; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этримол; Famoxadone; Famhur; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenproprimorph; Fenthion; фентион сульфон; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; флукинконазол; flurtamon; Флусилазол; флутоланил; flutriafol; Fluxapyroxad; Фонофос; Форамсульфурон; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazosulfuron; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; иоксинил; ипконазол; Iprovicarb; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Кресоксимметил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mepanipyrim; Мепанипирим-гидроксипропил; мезосульфурон-метил; металлаксил; Metalaxylm; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; метиокарбсульфоксид; Метомил; метоксифенозид; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; Нуаримол; О. О-Тепп; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; пенконазол; Pencuron; Penoxsulam; форат сульфон; форат сульфоксиди; фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; пиколинафен; пикоксистробин; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; пиметрозин; пиразофос; пиретриндер; пириметханил; пирипроксифен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-этил; Сетоксидим; Симазин; спиротетрамат-энол; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; темефос; Тепралоксидим; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; трифлумизол; Triflumuron; Трифлусульфурон-метил; тритиконазол; vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Кичинекей балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш азыктары
(Майдын жана ортодогу суунун жогорку курамы)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(134 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; аминокарб; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; Dicrotophos; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форат сульфоксиди; форат-сульфон; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Крахмал жана/же протеин көп жана суу жана май аз)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(251 даана) (1)-Нафтилацетамид; 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; ацефат; ацетамиприд; акринатрин; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; аллетрин; Аметоктрадин; анилофос; арамит; атразин; Azametiphos; азинфос-этил; азинфос-метил; азоксистробин; Benalaxyl; бендиокарб; беномил; бенсульфурон-метил; бентазон; бензоксимат; Bifenox; Bispyribac; Biteretanol; Boscalid; бромуконазол; Бупиримат; бупрофезин; бутокарбоксим; бутралин; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбоксин; Карфентразон-этил; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; хлорксурон; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлорсульфурон; Цинидон-этил; Клетодим; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; мен циклокс болдум; Cyflufenamide; Cymoxanil; Cyprodinil; Десметрин; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп-метил; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); диетофенкарб; Дифенконазол; Diflubenzuron; Diflufenican; диметенамид; диметоат; диметоморф; диметилан; dinoseb; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; диурон; додин; EPTC; Этион; Этипрол; Этримол; Этоксисульфурон; Famoxadone; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; феназакин; Fenhexamid; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фенпропатрин; Fenthion; фентион сульфон; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Florasulam; ФлуазифопП-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; Флупирсульфурон-метил; flurtamon; flutriafol; Фонофос; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazosulfuron; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; ипконазол; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Mecarbam; Mepanipyrim; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метбромурон; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; метоксифенозид; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; OO-Tepp; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; Паклобутразол; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; форат сульфоксиди; фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Prallethrin; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Promecarb; Прометрин; пропамокарб; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; прокиназид; просульфокарб; пидифлуметофен; пиметрозин; пираклостробин; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; ротенон; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; трифлумизол; vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Крахмал жана/же протеин көп жана суу жана май аз)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(134 даана) 1-4 дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; аминокарб; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; Dicrotophos; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; фентион сульфон; фентион сульфоксиди; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; фольпет; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форат сульфоксиди; форат-сульфон; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Эт (булчуң) жана деңиз азыктары)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(201 даана) 5-гидрокситиабендазол; ацефат; ацетамиприд; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; аллетрин; Аметрин; амидосульфурон; аминокарб; арамит; Асулам; атразин; Azametiphos; Азимсульфурон; азоксистробин; бефлубутамид; бендиокарб; беномил; бентазон; бензоксимат; бензиладенин (6-энзиламинопурин); Bifenox; Bispyribac; Biteretanol; Bromacil; бупрофезин; бутокарбоксим-сульфоксид; бутралин; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбофуран-3-гидрокси; карбоксин; Chlorfenvinphos; хлоридазон; Хлормекват-хлорид; хлоротулурон; хлорсульфурон; хлортиамид; Цинидон-этил; Клетодим; Климбазол; клофентезин; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циклат; мен циклокс болдум; Cyflufenamide; Деметон-S-метил; Деметон-S-метил; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; Десметрин; диафентиурон; Dichlorvos; Дидецил диметил аммоний хлориди (DDAC); Дифенконазол; Dimefox; диметоат; диметоморф; диметилан; Диниконазол; диоксакарб; дифенамид; дисульфотон сульфон; дисульфотон сульфоксиди; диурон; Эмамектин B1B; эмамектин-бензоат; этиофенкарб; Этион; Этримол; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Фенамифос сульфоксиди; Феноксапроп-этил; фенпропатрин; Fenproprimorph; фенсульфотион; фенсульфотион оксон; фенсульфотион оксон сульфону; фентион сульфон; Фипронил сульфон; Флампроп-М-изопропил; Flazasulfuron; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; Флюкарбазон-натрий; Флуфеноксурон; Fluometuron; фторогликофен-этил; Флупирсульфурон-метил; flurtamon; флутоланил; flutriafol; Фонофос; Фостиазат; фуберидазол; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-R-метил; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Имидаклоприд; индоксакарб; ипконазол; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; Lufenuron; Малаоксон; малатион; Мепанипирим-гидроксипропил; металлаксил; метамитрон; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; Metribuzin; Мецульфурон-метил; монокротофос; монолинурон; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; OO-Tepp; omethoate; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; Pencuron; Penoxsulam; форатсульфон; форат сульфоксиди; фосфолан; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Prallethrin; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропамокарб; Propaquizafop; пропаргит; Propham; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиразофос; пирипроксифен; пироксулам; Quizalofop-P-этил; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; Спиносад - Спиносин А; Спиносад - Спиносин Д; спиротетрамат-энол; сульпрофос; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Tribufos; трихлорфон; трициклазол; Vamidothion
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Эт (булчуң) жана деңиз азыктары)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(132 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; аминокарб; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; ethofumesate; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; фентион сульфоксиди; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротализопропил; Паратион-этил(Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форатульфоксид; форатсульфон; фозалон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Сүт жана сүт азыктары)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(237 даана) (1)-Нафтилацетамид; 3,4,5-триметакарб; 4-нитрофенол; 5-гидрокситиабендазол; ацефат; ацетамиприд; Aldicarb; альдикарб-сульфоксид; аллетрин; Аметоктрадин; Аметрин; амидосульфурон; аминокарб; анилофос; арамит; атразин; Азимсульфурон; Aziprotryne; азоконазол; азоксистробин; бефлубутамид; Benalaxyl; бенсульфурон-метил; бензоксимат; Бензиладенин (6Безиламинопурин); Bispyribac; Boscalid; Bromacil; бромуконазол; бупрофезин; бутокарбоксим; бутралин; карбарил; карбоксин; Карфентразон-этил; Хлорантраниллипрол; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; Хлормекват-хлорид; хлорксурон; Chlorpyriphos; хлорсульфурон; Цинидон-этил; Клетодим; Клодинафоп-пропаргил; клофентезин; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; циклурон; мен циклокс болдум; Cyflufenamide; Cymoxanil; Ципроконазол; Cyprodinil; Десметрин; дихлофентион; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп-метил; диетофенкарб; Diflufenican; Dimefox; диметахлор; диметенамид; диметоат; диметоморф; Диниконазол; Dinocap; Dinoterb; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; додин; Эмамектин B1B; эмамектин-бензоат; EPTC; этамецульфурон-метил; этиофенкарб; Этион; Этримол; Этоксисульфурон; Famoxadone; Famhur; фенамидон; фенаримол; феназакин; Fenhexamid; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Фенпиклонил; фенпропатрин; фенпропидин; Fenproprimorph; Fenthion; фентион сульфон; Флампроп-Мизопропил; Florasulam; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; Fluometuron; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; Флупирсульфурон-метил; флукинконазол; flutriafol; Фонофос; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazosulfuron; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; ипконазол; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопротурон; изопиразам; изоксадифен-этил; Isoxaflutale; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; мезосульфурон-метил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метил; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Никосулфурон; Норфлуразон; Novaluron; OO-Tepp; Оксадиязон; Оксадиксил; оксасульфурон; оксикарбоксин; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; форат сульфон; форат сульфоксиди; фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; проксидим; Прометрин; пропахлор; пропамокарб; пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion пропанил; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; Propham; пропиконазол; Propoxur; прокиназид; просульфокарб; пираклостробин; пиретриндер; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Сетоксидим; Симазин; spinetoram; спироксамин; сульфосульфурон; Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion Сульфотеп; сульпрофос; тебуконазол; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Terbacil; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; трихлорфон; трициклазол; Трифлусульфурон-метил; Vamidothion
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн тамак-аш
(Сүт жана сүт азыктары)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(137 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; аминокарб; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; Dicrotophos; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; фентион сульфон; фентион сульфоксиди; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форат сульфоксиди; форат-сульфон; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн
тамак-аш (жаныбарлардан алынган майлар)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(198 даана) (1)-Нафтилацетамид; 5-гидрокситиабендазол; ацефат; ацетамиприд; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; Аметоктрадин; анилофос; арамит; атразин; Azametiphos; азинфос-метил; азоксистробин; Benalaxyl; беномил; бенсульфурон-метил; бензоксимат; Bispyribac; Biteretanol; Boscalid; Bromacil; бромуконазол; Бупиримат; бупрофезин; бутокарбоксим; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбоксин; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; хлорксурон; Chlorpyriphos; Цинидон-этил; кломазон; Cloquintoce-methylhexyl-эстер; Clothianidin; Кумафос; кримидин; цианазин; циазофамид; циклат; мен циклокс болдум; Cymoxanil; Cyprodinil; Десметрин; дихлофлуанид; Dichlorvos; диклофоп-метил; диетофенкарб; Дифенконазол; Diflufenican; диметенамид; диметоат; диметоморф; диоксакарб; дифенамид; Dipropetryn; додин; EPTC; этиофенкарб; Этион; Этримол; Famoxadone; фенамидон; Fenamiphos; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; феназакин; фенобукарб; Феноксапроп-этил; феноксикарб; фентион сульфон; Флампроп-М-изопропил; ФлуазифопП-бутил; флубензимин; флюдиоксонил; Флуфеноксурон; флуопиколид; флюопирам; фторогликофен-этил; флукинконазол; flurtamon; Фонофос; Форметанат; Фостиазат; фуберидазол; furalaxyl; Фуратиокарб; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Имидаклоприд; индоксакарб; ипконазол; Iprovicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Малаоксон; мандипропамид; Mecarbam; Mepanyprim; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метбромурон; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; месулам; Метрафенон; Metribuzin; молинат; монокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-Desmethylacetamiprid; Норфлуразон; OO-Tepp; Оксадиязон; Оксадиксил; Оксамил; оксасульфурон; оксикарбоксин; параоксон-этил; параоксон-метил; пебулат; пенконазол; Pencuron; форат сульфоксиди; фосфолан; Phosmet; Фосмет оксон; Phoxim; пиколинафен; пикоксистробин; Пиноксаден; пиримикарб-десметил; Пиримикарб-десметил формамидо; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропамокарб; Propaquizafop; пропаргит; пропазин; пропиконазол; Propoxur; просульфокарб; пиметрозин; пираклостробин; пиразофос; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; пироксулам; квиноксифен; Quizalofop-P-tefuril; Симазин; spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); спироксамин; Сульфотеп; тебуфенозид; Тебуфенпирад; Тебупиримфос; темефос; Тепралоксидим; тербуметон; тербутилазин; тербутрин; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанат-метил; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трициклазол; TriflusülfuronMethyl; Vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Жаш балдар жана ымыркайлар үчүн
тамак-аш (жаныбарлардан алынган майлар)
Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(134 даана) 1-4 Дихлорбензол; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 3-Хлоранилин; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензофенон; ацетохлор; Алахлор; бенфлуралин; бифентрин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бромуконазол; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate; Chlorbenside; хлорбензилат; Chlordane-cis (Альфа); хлордан-окси; Хлордан-транс (Гамма); хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Цихалотрин-гамма (Цихалотрин); Cyhalothrin-lambda; киперметрин; Deltamethrin; диазинон; дихлофлуанид; диклофоп-метил; Dicofol; Dicrotophos; диетатил-этил; динитрамин; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; эндрин-альдегид; эндрин-кетон; EPTC; Esfenvalerate; этальфлуралин; ethofumesate; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенпироксимат; Фенсон; Fenvalarete; флухлоралин; флуцитринат; флуотримазол; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; Formothion; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; йодофенфос; ипробенфос; изокарбофос; изодрин; изофенфос; Лактофен; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрапирин; нитротализопропил; Паратион-этил(Паратион); пенконазол; пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; форатульфоксид; форатсульфон; фозалон; Фосфамидон; фталимид; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрагидрофталимид (THPI); Тетрасул; Тиофанокс; тиометон; Толклофос-метил; Tolyfluanide; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Тамак-аш (кыйын же уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
LC-MS/MS методу
(192 даана) Ацефат; Acibenzolar-S-метил; Aldicarb; альдикарб-сульфон; альдикарб-сульфоксид; Аметоктрадин; атразин; азинфос-этил; азинфос-метил; азоксистробин; Benalaxyl; беномил; бенсульфурон-метил; бентазон; бифеназат; Biteretanol; бромоксинил; Бупиримат; бупрофезин; бутралин; карбарил; карбендазим; карбофуран; карбофуран-3-гидрокси; карбосульфан; Карфентразон-этил; Хлорантраниллипрол; хлорбуфам; Chlorfenvinphos; хлорфлуазурон; хлоридазон; Chlorpyriphos; Хлорпирифос-метил; Цинидон-этил; Клетодим; Clodinafoppropargyl; клофентезин; Clothianidin; Cyflufenamide; Cymoxanil; Ципроконазол; Cyprodinil; Дазомет; Деметон-S-метилсульфон; Деметон-S-метилсульфоксид; диафентиурон; Dichlorvos; диклофоп-метил; диетофенкарб; Дифенконазол; диметенамид; диметоат; диметоморф; Диниконазол; Dinocap; диоксакарб; дифенамид; дитианон; диурон; додин; Эмамектин B1B; EPN; эпоксиконазол; EPTC; этаконазол; этиофенкарб; Этион; Этримол; ethofumesate; Ethoprophos; Этофенпрокс; этоксазол; Famoxadone; фенамидон; Фенамифос сульфон; Фенамифос сульфоксиди; фенаримол; Феноксапроп-этил; феноксикарб; Fenthion; Фипронил сульфон; Флуазифоп-П-бутил; флуазинам; флюдиоксонил; флюмиоксазин; флуопиколид; флюопирам; флукинконазол; Флусилазол; flutriafol; Фонофос; Форхлорфенурон; Форметанат; Фостиазат; furalaxyl; Фуратиокарб; Галоксифоп-2-этоксиэтил; галоксифоп-метил; Галоксифоп-R-метил; гексаконазол; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazamox; Имидаклоприд; индоксакарб; йодосульфурон-метил; иоксинил; изопиразам; Кресоксим-метил; Lenacil; Линурон; Lufenuron; Малаоксон; малатион; мандипропамид; Мепанипирим-гидроксипропил; металлаксил; Металаксил-м; метамитрон; метакрифос; Methamidophos; метиокарб; Метиокарб сульфону; Метиокарб сульфоксиди; Метомил; Метолахлор; месулам; Метрафенон; Metribuzin; Мецульфурон-метилмонокротофос; монолинурон; миклобутанил; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); Никосулфурон; Нуаримол; omethoate; Оксадиксил; Оксамил; оксикарбоксин; пенконазол; Pencuron; Phenmedipham; Phosmet; пиримикарб; пиримифос-этил; пиримифос-метил; Прохлораз; Profenofos; Promecarb; Прометрин; пропанил; Propaquizafop; пропазин; пропиконазол; Propoxur; прописамид; пираклостробин; пиридафентион; пириметханил; пирипроксифен; квиноксифен; Quizalofop этил; Римсульфурон; Сетоксидим; Симазин; Спиносин А; спиродиклофен; спироксамин; тебуконазол; тебуфенозид; ebufenpyrad; тербутилазин; тербутрин; тетраконазол; тетраметрин; Тибендазол; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тифенсульфурон-метил; тиобенкарб; тиодикарб; Тиофанатметил; Tolfenpyrad; Tolyfluanide; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; трихлорфон; трифлумизол; Triflumuron; тритиконазол; Zoxamide
AOAC 2007.01
Тамак-аш (кыйын же уникалдуу товарлар) Кээ бир тандалган пестициддерди аныктоо жана сандык аныктоо
GC-MS/MS методу
(112 даана) 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-ДДТ; 2-Хлоранилин; 2-фенилфенол; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-ДДТ; 4,4-дихлорбензол; ацетохлор; Алахлор; Олдрин; бенфлуралин; бифенил; Bromphenvinphos; Bromocyclen; бромофос-этил; Bromophos-methyl (Bromophos); бромопропилат; бутилат; Cadusafos; карбофенотион; Chinomethionate Chlorbenside; хлорбензилат; хлорфенапир; Хлорфенпроп-метил; Хлорфенсон; Chloroneb; хлорпрофам; хлортал-диметил; цианофенфос; цианофос; Cyfluthrin; Cyhalothrin-lambda; Deltamethrin; Деметон-S-метил; диазинон; Dicofol; Dicrotophos; дилдрин; диетатил-этил; Диоксабензофос (Салитион); дифениламин; эндосульфан-альфа; эндосульфан-бета; эндосульфан-сульфат; Esfenvalerate; этальфлуралин; Фенбуконазол; Фенхлорфос; Фенитротион; Фенсон; Fenvalarete; флуцитринат; фторохлоридон; Flurprimidol; Флувалинат-Тау; фольпет; Formothion; HCH-альфа; HCH-бета; HCH-delta; HCH-гамма(Линден); гептахлор-эндо-эпоксид(транс); гептахлор-экзоэпоксид(цис); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин гептахлор-эндо-эпоксид(транс); гептахлор-экзоэпоксид(цис); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин гептахлор-эндо-эпоксид(транс); гептахлор-экзоэпоксид(цис); гептенофос; гексахлоро-1,3-бутадиен; гексахлорбензол; йодофенфос; ипробенфос; изодрин; изофенфос; Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин Лептофос; Мефенпир-диэтил; Methidathion; Метоксихлор; Метолахлор; Mevinphos; Mirex; нитрофен; нитротал-изопропил; Паратион-этил (Паратион); пендиметалин; пентахлоранилин; пентахлорбензол; перметрин; пертан; петоксамид; форат; фозалон; Фосфамидон; процимидон; профлуралин; пропамокарб; протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин протиофос; Quinalphos; квинтозен(Pcnb); сенин тапкычтыгың; тефлутрин; Terbufos; тетрахлорвинфос; Тетрадифон; Тетрасул; тиометон; Толклофос-метил; трансфлютрин; triadimephone; триадименол; Trifloxystrobin; Trifluralin; Винклозолин
AOAC 2007.01
Агынды суу Асма катуу заттарды аныктоо

гравиметриялык метод
SM 2540 D
Агынды суу Үлгү алуу ыкмалары EN ISO 5667-10
Агынды суу Майды жана майларды алдын ала тазалоону аныктоо: эриткичти

экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: гравиметриялык ыкма
SM 5520 B
Агынды суу Кычкылтектин химиялык керектөөсүн аныктоо (COD)

ачык рефлюкс-титриметриялык метод
SM 5220 B
Агынды суу Биологиялык кычкылтек керектөөсүн аныктоо (BOD)

5 күндүк BOD сыноо
SM 5210B
Агынды суу Жалпы Kjeldahl азотунун
макро Kjeldahl ыкмасын аныктоо
SM 4500-Norg B
Агынды суу
Фосфордун спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-PD
Агынды суу Фосфорду алдын ала тазалоонун жалпы көлөмүн аныктоо

: Экстракция ыкмасы
Өлчөө: Спектрофотометриялык метод
SM 4500-PB SM 4500-PD -
Агынды суу

Күкүрттүн спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-S 2 - D
Агынды суу

Сульфаттык спектрофотометриялык методду аныктоо
SM 4500 SO 4 -2 E
Агынды суу Фторидди алдын ала тазалоону аныктоо

: Дистилляция ыкмасы менен
өлчөө: SPADNS ыкмасы
SM 4500-FB
SM 4500-FD
Агынды суу

Хромдун (VI) спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 3500-Cr B
Агынды суу рН аныктоо

Электрометрикалык ыкма
SM 4500 H + B
Агынды суу Өткөргүчтүктү аныктоо

лабораториялык метод
SM 2510 B
Агынды суу

Температура лабораториясын жана талаа ыкмасын аныктоо
SM 2550 B
Агынды суу

Нефелометриялык методдун булганышын аныктоо
TS EN ISO 7027-1
Агынды суу

Түстүү спектрофотометрдик методду аныктоо
TS EN ISO 7887 C
Агынды суу

Жалпы катуу заттардын гравиметрикалык ыкмасын аныктоо
SM 2540 B
Агынды суу Аммоний/ аммиак азотун аныктоо Алдын ала тазалоо: дистилляция

ыкмасы
Өлчөө: титриметриялык ыкма
SM 4500 -NH 3 B
SM 4500 -NH 3 C
Агынды суу Нитрат/нитрат

азотунун спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
TS 6231
Агынды суу

Нитрит/нитрит азотунун спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-NO 2 - Б
Агынды суу

Хлориддин титриметрикалык ыкмасын аныктоо
SM 4500-Cl - B
Агынды суу

Эркин хлор DPD спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
SM 4500-Cl G
Агынды суу

Байланышкан хлор DPD спектрофотометрдик методун аныктоо
SM 4500-Cl G
Агынды суу Алюминий (Al), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ba), сымап (Hg), цинк (Zn), темир (Fe), күмүш (Ag), кадмий (Cd), кальций (Ca) аныктоо ), хром (Cr), кобальт (Co), коргошун (Pb), магний (Mg), марганец (Mn), никель (Ni), калий (K), селен (Se), натрий (Na), таллий (Tl) ), ванадий (V)

Алдын ала тазалоо: Микротолкундуу кычкылдык экстракция ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
SM 3030 K
EPA 6020 B
Агынды суу Бор (B), Phosphorus (P), калай (Sn) аныктоо Алдын ала

тазалоо: Микротолкундуу кислоталык экстракция ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
SM 3030 K
TS EN ISO 17294 1-2
Агынды суу

Эриген кислороддун люминесценциясынын негизинде сенсордук методду аныктоо
ASTM D888
Агынды суу Туруучу катуу заттарды аныктоо Көлөмдүк

-гравиметриялык метод
SM 2540 F
Агынды суу Уулуулугун аныктоо TS 5676
Агынды суу Сульфиттик

спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 4500 SO 3 -2 C
Агынды суу Жалпы цианидди алдын ала тазалоону аныктоо

: Дистилляция ыкмасы
Өлчөө: Спектрофотометриялык ыкма
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Агынды суу

Гидразиндин спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
ASTM D1385
Агынды суу Фенолду алдын ала тазалоону аныктоо

: дистилляция методу
Өлчөө: спектрофотометриялык метод
SM 5530 B
SM 5530 D
Агынды суу Surfactant (MBAS) аныктоо Алдын ала тазалоо:

Субляциялык аппарат менен бөлүү
Өлчөө: Спектрофотометриялык метод
SM 5540 B
SM 5540 C
Саркынды суулар Жалпы колиформдуу

көп түтүктүү Fermantation техникасын санап чыгуу
SM 9221 B
Саркынды суулар Fecal
Coliform Multiple-Tube Fermantation Техникасын санап чыгуу
SM 9221 E
Саркынды суулар Salmonella spp .

Мембраналык чыпкалоо ыкмасы
TS EN ISO 19250
Таштандылар Катуу калдыктардан үлгү алуу TS 12090
Таштандылар Сурьма (Sb), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ba), сымап (Hg), цинк (Zn), кадмий (Cd), коргошун (Pb), никель (Ni), селен (Se) аныктоо ), Хром (Cr)

Алдын ала тазалоо: Катуу экстракция ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
TS EN 12457-4
SM 3030 K
EPA 6020 B
Таштандылар Молибденди аныктоо (Мо)

Алдын ала тазалоо: Катуу экстракция ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
TS EN 12457-4
SM 3030 K
EPA 200.8
Таштандылар Фторидди алдын ала тазалоону аныктоо

: Катуу экстракция ыкмасы Алдын ала тазалоо
: Дистилляция ыкмасы
Өлчөө: SPADNS ыкмасы
TS EN 12457-4
SM 4500-FB
SM 4500-FD
Таштандылар Хлориддин алдын ала тазалоону аныктоо

: Катуу экстракция ыкмасы
Өлчөө: Титриметриялык ыкма
TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Таштандылар Сульфатты алдын ала тазалоону аныктоо

: Катуу экстракция ыкмасы
Өлчөө: Турбидиметриялык метод
TS EN 12457-4
SM 4500 SO 4 -2 E
Таштандылар рН аныктоо
Электрометрикалык ыкма
ISO 10390
Таштандылар Жалпы эриген катуу заттарды (TDS) аныктоо Алдын ала тазалоо

: Катуу заттарды экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: Гравиметрикалык метод
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Таштандылар Кургак

массалуу гравиметриялык ыкманын күйүүдөгү жоготууларын аныктоо
TS EN 12879
Ылай Сурьма (Sb), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ba), сымап (Hg), цинк (Zn), кадмий (Cd), коргошун (Pb), никель (Ni), селен (Se) аныктоо ), Хром (Cr)

Даярдоо: Микротолкундуу кычкылдыкты экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
EPA 3051 A
EPA 6020 B
Ылай Молибденди (Мо) аныктоо

Даярдоо: Микротолкундуу кычкылдыкты экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
EPA 3051 TO
EPA 200.8
Ылай рН аныктоо
Электрометрикалык ыкма
ISO 10390
Ылай Кургак

массалуу гравиметриялык ыкманын күйүүдөгү жоготууларын аныктоо
TS EN 12879
Май калдыктары Мышьяк (As), кадмий (Cd), хром (Cr),
коргошун (Pb)

аныктоо Алдын ала тазалоо: Микротолкундуу экстракцияда
алдын ала тазалоо: Кислотаны экстракциялоо ыкмасы
Өлчөө: ICP-MS ыкмасы
EPA 3051 A
EPA 3052
EPA 6020 A
Май калдыктары Майлардын жана мунай суюктуктарынын калдыктарынан үлгү алуу TS 900-1 EN ISO 3170
Бассейн суу Микробиологиялык анализ үчүн үлгү алуу TS EN ISO 19458
Бассейн суу Цианур кислотасынын


спектрофотометрдик ыкмасын аныктоо
In-house Method-"K.SOP.179.Rev02"
(Water Reserach, 18(3): 277-280, 1984)
Бассейн суу рН аныктоо

Электрометрикалык ыкма
SM 4500 H + B
Бассейн суу

Аммоний спектрофотометрикалык ыкмасын аныктоо
TS 7159
Бассейн суу

Нитриттик спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 4500-NO ₂⁻ B
Бассейн суу

Нитраттык спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 4500-NO₃⁻ B
Бассейн суу Алюминийди (Al), жезди (Cu) аныктоо

Алдын ала тазалоо: Кислоталуу (HNO3) экстракцияны
өлчөө: ICP-MS ыкмасы
SM 3030 E
EPA 200.8
Бассейн суу

Жалпы щелочтук титриметриялык методду аныктоо
SM 2320B
Бассейн суу

Эркин хлор титриметриялык методун аныктоо
TS EN ISO 7393-1
Бассейн суу

Түстүү спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 2120 C
Бассейн суу

Жалпы хлор титриметриялык методун аныктоо
TS EN ISO 7393-1
Бассейн суу

Температура лабораториясын жана талаа ыкмасын аныктоо
SM 2550 B
Бассейн суу

Нефелометриялык методдун булганышын аныктоо
SM 2130 B
Бассейн суу Escherichia coli
Мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
TS EN ISO 9308-1
Бассейн суу Колиформдуу бактериялардын
мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
TS EN ISO 9308-1
Бассейн суу Өсүмдүк микроорганизмдердин санагы - Колониянын саны 37°C TS EN ISO 6222
Бассейн суу Өсүмдүк микроорганизмдердин санагы - Колониянын саны 22°C TS EN ISO 6222
  Pseudomonas aeruginosa
мембраналык чыпкалоо ыкмасын санап чыгуу
ISO 16266
Май калдыктары Изоляциялык суюктуктардын үлгүлөрүн алуу ыкмасы TS EN 60475
Деңиз суулары Деңиз сууларынан үлгү алуу ISO 5667-9
Деңиз суулары

Нефелометриялык/Турбидиметриялык методду аныктоо
TS EN ISO 7027-1
Деңиз суулары

Түстүү спектрофотометрдик методду аныктоо
SM 2120 C
Деңиз суулары рН аныктоо

Электрометрикалык ыкма
SM 4500 H + B
Деңиз суулары

Эриген кислороддун люминесценциясынын негизинде сенсордук методду аныктоо
ASTM D888
Метод С
Деңиз суулары Асма катуу заттарды аныктоо

гравиметриялык метод
SM 2540 D
Деңиз суулары Мышьяк (As), жез (Cu), сымап (Hg), цинк (Zn), кадмий (Cd), хром (Cr), коргошун (Pb), никель (Ni) аныктоо

Даярдоо: микротолкундуу кислоталык экстракция ыкмасы
Өлчөө: ICP - MS Метод
SM 3030 K
EPA
200.8 ASTM D5673-16
Деңиз суулары Жарыктын өткөрүмдүүлүгүн аныктоо/Secchi Disc Depth

Secchi Disc Metod
EPA 841-B-97-003
Эмгек гигиенасы
чаңды өлчөө
Толук жана дем ала турган чаңдын

үлгүсүн аныктоо: Насос жана чыпкадан үлгү алуу
анализи: Гравиметриялык метод
HSE-MDHS 14/3
Эмгек гигиенасы
ызы-чуу
Профессионалдык ызы-чуунун таасирин аныктоо TS EN ISO 9612
Эмгек гигиенасы
жарыктандыруу

Жумуш орундарында жарыктандыруунун / жарыктын интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин өлчөө
COHSR-928-1-IPG-039
Эмгек гигиенасы
термикалык комфорт
PMV жана PPD индекстерин жана жергиликтүү жылуулук комфорт критерийлерин эсептөө аркылуу жылуулук комфортту аныктоо жана чечмелөө TS EN ISO 7730
Эмгек гигиенасы
термикалык комфорт
Жылуулук чөйрөнүн эргономикасы - WBGT (Wet Bulb Global Temperature) индексин колдонуу менен жылуулук стрессин баалоо TS EN ISO 7243

Детектор түтүк менен эмгек гигиенасы газ өлчөө
Уулуу газдын же буунун концентрациясын аныктоо
(аминдер, аммиак, ацетон, бензол, бутан, дизелдик отун жана реактивдүү отун, этанол, фенол, формальдегид, фосфиндер, бензин, фторид, суутек хлориди, цианид суутек, суутек суутек, диоксид , көмүртек кычкылы, хлор диоксиди, хлорид, күкүрттүн диоксиди, MEK - метил этил кетон, меркаптандар, метил бромид, азот диоксиди, азот оксиддери, озон, суу буусу, толуол, трихлороэтилен, винилхлорид, ксилементилемент жана мел)

менен: Detector Tube
ASTM D 4490 - 96
Эмгек гигиенасы
иш чөйрөсүндө оор металлдарды талдоо
Оор металлдарды аныктоо
(алюминий (Al), мышьяк (As), жез (Cu), барий (Ba), цинк (Zn), темир (Fe), кадмий (Cd), калай (Sn), хром (Cr), Коргошун (Pb), магний (Mg), марганец (Mn), никель (Ni), селен (Se), таллий (Tl), титан (Ti) )

Үлгү алуу: Насос менен чыпка алуу үчүн алдын ала тазалоо
: Микротолкундуу кислота күйүү
өлчөө: ICP- MS ыкмасы
NIOSH - NMAM 7302
Эмгек гигиенасы
Учма органикалык бирикмелер
Учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо

Бензол, этанол, этилацетат, изопропил спирти, изоамил спирти, хлороформ, метилен хлорид, N-гексан, N-гептан, тетра
гидрофуран . GC-MS ыкмасы

ASTD D 3686-20
ASTM D 3687-19
Эмгек гигиенасы
титирөө
Учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо

1,1,1,2-Тетрахлорэтан; 1,1,2,2- тетрахлорэтан; 1,1,2-Трихлорэтан; 1,1-дихлорэтан; 1,1-дихлорэтен; 1,2,3-Трихлоропропан; 1,2,4-Трихлорбензол; 1,1,1-Трихлорэтан; 1,2,4-триметилбензол; 1,2-дибромо-3-хлоропропан; 1,2-диброметан; 1,2- дихлорбензол; 1,2-дихлорэтан; 1,2- дихлоропропан; 1,3,5-триметилбензол; м-ксилол; 1,4-дихлорбензол; 2- Хлоротолуол; бензол; бромохлорметан; Bromoform; көмүртек төрт хлориди; хлорбензол; этанол; этилбензол; этилацетат; гексахлорбутадиен; изопропилбензол-кумен; изопропил спирти; изоамил спирти; хлороформ; метилен хлориди; нафталин; N-гексан; N-гептан; о-ксилол; p-ксилол; стирол; Тетра Гидро Фуран; тетрахлорэтилен; Трихлорэтен

Үлгү алуу: Активдештирилген көмүрдүн үлгүсүн насостук
алдын ала тазалоо аркылуу алуу: Эриткичтин десорбциясын
талдоо: GC-MS ыкмасы
ASTD D 3686-20
ASTM D 3687-19
Эмгек гигиенасы
титирөө
Кол менен берилген титирөөнүн адамдын таасирин өлчөө жана баалоо TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Эмгек гигиенасы
титирөө
Адамдын бүт дененин титирөөсүнө баа берүү ISO 2631-1
(EN 1032+A1 менен)
Эмгек гигиенасы ызы-чуу Өнөр жай объектилериндеги айлана-чөйрөнүн ызы-чуунун деңгээлин аныктоо TS ISO 1996-2 (9.2.2-берене)
Акустикалык ызы-чуу Экологиялык чууну акустикалык-сүрөттөө, өлчөө жана баалоо. 1-бөлүк: Негизги чоңдуктар жана баалоо процедуралары EN ISO 1996-1
Акустикалык ызы-чуу Экологиялык чууну акустикалык-сүрөттөө, өлчөө жана баалоо- 2-бөлүк: Үн басымынын деңгээлин аныктоо EN ISO 1996-2
Түтүн газы Туруктуу булактын эмиссиялары - ар бир газ түрүндөгү органикалык кошулмалардын массалык концентрациясын аныктоо
Сынак алуу түтүгү (активдүү көмүр) жана эриткичти десорбциялоо ыкмасы

1,1,1-Трихлорэтан; 1,1,2,2-Тетрахлорэтан; 1,1,2-Трихлорэтан; 1,1-дихлорэтен; 1,2-дихлорбензол; 1,2-дихлорпропан; 1,4-дихлорбензол; бензол; бромохлорметан; бромодихлорметан; бромоформ; хлорбензол; хлороформ; этилбензол; изопропилбензол; n-пропилбензол; стирол; тетрахлорэтилен; толуол; Трихлорэтилен

үлгүсүн алуу: Үлгү алуу түтүгү (активдүү көмүр)
Алдын ала тазалоо: Эриткичти десорбциялоо ыкмасы
Өлчөө: GC-MS ыкмасы
TSE CEN/TS 13649
Түтүн газы Бөлчөкчөлөрдүн массасынын концентрациясын кол менен аныктоо

(20-1000 мг/м 3)
Гравиметрикалык метод
ISO 9096
Түтүн газы