Τι κάνουμε?

Παρέχουμε υπηρεσίες δοκιμών και ανάλυσης υλικών συσκευασίας με το ευρύ φάσμα διαπίστευσης και το έμπειρο προσωπικό μας.

BLOG

Τρέχουσες πληροφορίες για τη συσκευασία, τους κανονισμούς, τις ειδοποιήσεις, τις έρευνες και άλλα...

21CFR177.1640 - Πολυστυρένιο (PS) - Προσδιορισμός υπολειπόμενου μονομερούς στυρενίου

Ειδική Μετανάστευση – Προσδιορισμός Μελαμίνης

Ανάλυση ειδικής μετανάστευσης - Έκλυση μετάλλου 19 (αμμώνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο) - (ΕΕ) 2011/10, (ΕΕ) 2020/1245

ΛΑΒΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τα αιτήματά σας για τη δοκιμή.

Παρε προσφορα
+90 541 761 33 69
21972