Documentation

Documentation

Public Permits

Kuruluş İzin Belgesi
Establishment Permit
Çalışma İzin Belgesl
Work Permit
Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi
Ministry of Health Permit
Akreditasyon Sertifikası
Accreditation Certificate
Migrasyon
Migration Analysis Request Form
 
Karar Kuralı
Decision Rule
 
21237