Analyse van sporenelementen

Analyse van sporenelementen

İz Element Analizi

Trace Element Analysis maakt de detectie en identificatie mogelijk van lage niveaus van zware metalen in verpakkingsmaterialen.

Het helpt om de verontreinigingen te bepalen door de sporenmetaalniveaus in de monsters te bepalen. Detectie van sporenelementen is belangrijk omdat ze van invloed zijn op de toxiciteit van een product en hoe de stof interageert met andere chemicaliën.

Veel enkele of meervoudige analyses worden uitgevoerd op verpakkingsmaterialen, met name kwik, cadmium, arseen en lood. Monster in processen voor analyse van sporenelementen; Inductief gekoppeld plasma (ICP-MS) met inductief gekoppeld plasma - optische emissiespectrometrie (ICP-OES) en massaspectrometrie (ICP-MS) na vele structuurspecifieke voorbehandelingen zoals extractie, filtratie, ontsluiting met hete plaat, fusie of microgolfontsluiting) apparaten.

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen en verzoeken met betrekking tot Spoorelementenanalyse.
21785