Ftalaat analyse

Ftalaat analyse

Fitalat Analizi

Ftalaten zijn een groep chemische esters die zorgen voor verzachting en flexibiliteit in plastic producten.

Het wordt gebruikt in verpakkingsmaterialen, drukinkten en coatings. Het gebruik ervan is in veel landen, waaronder Europa, verboden op grond van richtlijnen zoals 2005/84/EEG, (EG) 10/2011 en andere voorschriften.

Ftalaattesten op polymeren en andere producten die in contact komen met voedsel worden uitgevoerd met de juiste normen en apparaten. Voor specifieke migratietestresultaten op materialen die in contact komen met levensmiddelen, moeten de limieten als volgt zijn:

• di-(2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) Limiet: 1,5 mg/kg
• diisononylftalaat ( DINP), diisodesyl ftalaat (DIDP) Limiet: 9 mg/kg (= de som van de twee in totaal)

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen en verzoeken met betrekking tot ftalaatanalyse.
21776