Akreditasyon

Akreditasyon

NANOLAB LABORATUVARLAR GRUBU AKREDİTASYON KAPSAMI


Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Aerobik Koloni Sayımı

Dökme Plak Yöntemi
ISO 4833-1
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Listeria spp. Aranması AFNOR BRD 07/04-09/98
RAPID’L.mono-V11
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Listeria monocytogenes Aranması TS EN ISO 11290-1,
AFNOR BRD 07/04-09/98
RAPID’L.mono-V11
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Koliform Bakteri Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Salmonella spp. Aranması ISO 6579-1,
AFNOR BRD 07/11-12/05 RAPID’Salmonella Agar-V10
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Küf ve Maya Sayımı 3M Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plates AFNOR 3M 01/13-07/14
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Koagülaz Pozitif Stafilokokların (Staphylococcus aureus ve Diğer Türler) Sayımı

EMS Tekniği
TS 6582-3 EN ISO 6888-3
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Escherichia coli Sayımı

EMS Tekniği
ISO 7251
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap / kontakt plaka) ISO 18593
Gıda
Yem
Aerobik Koloni Sayımı

Yayma Plak Yöntemi
ISO 4833-2
Gıda
Yem
Bacillus cereus Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 7932
Gıda
Yem
Escherichia coli O157 Aranması TS EN ISO 16654
Gıda
Yem
Maya ve Küf Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527-1,
ISO 21527-2
Gıda
Yem
Clostridium perfringens Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 7937
Gıda
Yem
Campylobacter spp. Aranması ISO 10272-1
Gıda
Yem
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 15213
Gıda
Yem
Escherichia coli Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Gıda
Yem
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler)

Koloni Sayım Tekniği
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Gıda
Yem
Aerobik Koloni Sayımı 3M Petrifilm Aerobic Count Plates AFNOR 3M 01/01-09/89
Gıda
Yem
Enterobacteriaceae Sayımı 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plates AFNOR 3M 01/6-09/97
Gıda
Yem
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı 3M Petrifilm Staph Express AFNOR 3M 01/9-04/03
Gıda
Yem
Bacillus cereus Sayımı AFNOR BKR 23/06-02/10 COMPASS Bacillus cereus Agar
Gıda
Yem
Laktik Asit Bakteri Sayımı ISO 15214
Gıda
Yem
Enterococcus spp. Sayımı NMKL 68
Gıda
Yem
Anaerobik Bakteri Sayımı NMKL 189
Gıda ( Süt ve süt ürünleri hariç)
Yem
Escherichia coli Sayımı

EMS Tekniği
ISO 16649-3
Gıda Stafilokokal Enterotoksin Aranması

ELISA Test Kiti
EU-RL European Screening Method Ver.5
(RİDASCREEN Set Total Kit R 4105)
Gıda Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı FDA BAM Bölüm 3
Gıda Escherichia coli ve Koliform Sayımı AOAC 991.14 3M Petrifilm Metodu
Süt ve Süt Ürünleri
Toz Bebek Mamaları
Cronobacter spp. Aranması ISO 22964,
AFNOR BRD 07/22-05/12 RAPID’Sakazakii Agar-V3
Su Ürünleri ve Su Ürünleri İçeren Ürünler Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması ISO 21872-1
Ekmek Mayası Rope Sporu Sayımı TS 3522
Et ve Et Ürünleri Tür Tayini (Kanatlı Eti Aranması) Kit Metodu-ELISA-TEK-Cooked Poultry Species Kit
Ekmek Rope Sporu Sayımı TS 5000
Yoğurt, Ayran Spesifik Mikroorganizma Sayımı ISO 7889
Su (su sistemleri) Legionella Sayımı
Swab Metodu (Yıkama prosedürü ile filtrasyon)
ISO 11731
Gıda
Yem
DAS40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Eksraksiyonu
EURL Metot
(QT-EVE-ZM-004)
ISO 21570, ISO 24276
Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Eurofins GeneScan GMO Screen RT IPC 35S/NOS/FMV), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-006), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR MetoduÖn işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-001a), ISO 21570, ISO 24276


Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-001b),
ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
MON87701 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-010), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
DP305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-008), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
CV127 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-011), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-012), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-002), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
MON87751 Soya Tip Belirleme Analizi

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-016), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-TAX-BN-012), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-TAX-GH-015), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-TAX-BV-013), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Soya Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Gıda
Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Screening S35-TNOS-FMV v3 ), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit, Anatolia geneworks), ISO 21571
Gıda
Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Exon Screen GMO Assay Kit), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
Pamuk GDO Tarama Analizi (T-nos, P-35, cry1Ab/Ac, Pat, Otp/Mepsps, P-FMV)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
IWA 32:2019 Screening Of Genetically Modified Organisms (GMOs) in Cotton Textiles
Kozmetik Hayvansal DNA Aranması

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Exon Screen Vegan Assay), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA İzolasyon Kit Manuel), ISO 21571
Hayvansal Gıdalar Ve
Hayvansal Kökenli Katkı
İçeren Ürünlerde
Tür Tayini ( Domuz DNA'sı Aranması)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit metodu (Analytikjena, InnuDETECT Pork Assay)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Et ve Et Ürünleri Tür Tayini ( Koyun DNA'sı Aranması)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit metodu (Bosphore Species Identification Kit Sheep v1)

Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit, Anatolia geneworks)
Et ve Et Ürünleri Tür Tayini ( Keçi DNA'sı Aranması)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit metodu (Bosphore Species Identification Kit Goat v1)

Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit, Anatolia geneworks)
Gıdalar ve Kristalize Jelatin Et Tür Tayini (Domuz DNA'sı Aranması)
Real Time PCR Metodu


Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (CONGEN, SureFood ANIMAL ID Pork SENS PLUS V)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Et ve Et Ürünleri Et Tür Tayini (Tavuk DNA'sı Aranması)
Real Time PCR Metodu


Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (KOGENEBIOTECH, PowerChek Chicken species Real-time PCR Kit with EPC)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Et ve Et Ürünleri Et Tür Tayini (At-Eşek DNA’sı Aranması)

Real Time PCR Metodu
Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse-Donkey)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Hayvansal Gıdalar ve Hayvansal Kökenli Katkı İçeren Ürünler Et Tür Tayini (Sığır DNA'sı Aranması)
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Bovine)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)
Hayvansal Gıdalar ve Hayvansal Kökenli Katkı İçeren Ürünler Et Tür Tayini (Balık DNA'sı Aranması)
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Fish)

Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)
Hayvansal Gıdalar ve Hayvansal Kökenli Katkı İçeren Ürünler Et Tür Tayini (At DNA'sı Aranması)
Real Time PCR Metodu

Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Horse)


Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A9-P14.V4
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

HPLC Metodu
AOAC 991.31
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Zearalenon Tayini

HPLC Metodu
R-BIOPHARM Cereal ZONPREP extraction method. RP91 / RP90
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Deoksivenol Tayini

HPLC Metodu
R-BIOPHARM Cereal DONPREP extraction method
Kuruyemişler, Yağlı Tohumlar ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

HPLC Metodu
AOAC 999.07
Kurutulmuş Meyve ve Sebze Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

HPLC Metodu
AOAC 999.07
  Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
Vicam Ochratest WB HPLC Instruction Manual P:15
Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları Zearalenon Tayini

HPLC Metodu
JAOAC Vol.84 No:5
Bebek Mamaları, Devam Formülleri, Süt ve Süt Ürünleri (Peynir Hariç) Aflatoksin M1 Tayini

HPLC Metodu
ISO 14501
Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları Aflatoksin B1 Tayini

HPLC Metodu
AOAC 2000.16
  Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A19-P14.V4
  Deoksinivalenol Tayini

HPLC Metodu
R-BIOPHARM Cereal DONPREP extraction method
Kahve ve Kahve Ürünleri Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A1-P14.V9
Yemler T2, HT2, Citrinin Tayini

LC MS/MS Metodu
İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.049 Rev 00‘’ (Determination of Mycotoxins in Infant and Baby Food Using UPLC-MS/MS Analytical Method, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Prague 2010-- Multi Component Mycotoxin Analysis using LC/MS/MS, Varian, Agilent Technology, Application Note 00394)
Baharat ve Baharat Karışımları Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

HPLC Metodu
AOAC 999.07
Baharat ve Baharat Karışımları Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A20-P14.V4
İşlenmiş ve İşlenmemiş Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Bebek Mamaları ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Fumonisin (B1+B2) Tayini

HPLC Metodu
AOAC 2001.04
Bebek Mamaları ve Küçük Çocuk Ek Besinleri, Elma ve Elmadan Elde Edilen Tüm Ürünler (Meyve Suyu, Meyve Konsantresi v.b.), Distile Alkollü İçkiler Patulin Tayini R-Biopharm Application Note Code: P250 / P250B
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Multitoksin (Aflatoksin B1, Deoksinivalenol, Fumonsin B1 ve B2, Okratoksin A, Zearalenon) Tayini
LC-MS/MS Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.196" (Gerhardt Application “Det. of Raw Protein of in Feed” ’den modifiye edilmiştir)
Peynir Aflatoksin M1 Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm Application Note A30-RP71/70N.V1
Bira Okratoksin A Tayini

HPLC-FLD Metodu
R-Biopharm A14-P14.V7
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları T2, HT2, Citrinin Tayini

LC MS/MS Metodu
İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.049 Rev 00‘’ (Determination of Mycotoxins in Infant and Baby Food Using UPLC-MS/MS Analytical Method, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Prague 2010-- Multi Component Mycotoxin Analysis using LC/MS/MS, Varian, Agilent Technology, Application Note 00394)
Kakao ve Kakaolu Ürünler, Çikolata Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A6-P14.V5
Şarap Okratoksin A Tayini

HPLC Metodu
R-Biopharm A10-P14.V7
Bebek Formülleri ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Katı ve Sıvı Yağlar Kakao Çekirdekleri ve Bunların Ürünleri, Tütsülenmiş Balık Eti, Tütsülenmiş Et ve Tütsülenmiş Et Ürünleri, Hindistancevizi yağı Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) [(Benzo(a)antrasen, Benzo(a)piren, Benzo(b)floranten, Krisen)] Tayini

GC-MS/MS Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.152" (ISO 15753’den modifiye edilmiştir)
Bebek Maması ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Kakao Çekirdekleri ve Bunların Ürünleri, Su Ürünleri Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) [ Benzo(a)antrasen, (Benzo(a)piren, Benzo(b)floranten), Krisen] Tayini

HPLC Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.132" (ISO 15753’den modifiye edilmiştir)
Gıda ve Yem Solvent Kalıntı Tayini

GC-MS Metodu
European Pharmacopeia 5.0.2.2.28
Bitkisel Yağlar Sterol, Eritrodiol, Uvaol Bileşimi ve Miktarı Tayini

[Cholesterol; Cholestanol; Brass’casterol; 24-Metilen Cholesterol; Campesterol; Campestanol; Stigmasterol; A7 Campesterol; A5-23; Stigmastadienol; Clerosterol; BS’tosterol; Sitostanol; A5-Avenasterol; A5-24-Stigmastadienol; AStigmastenol; A7-Avenasterol; Erythridiol; Uvaol]

GC-FID Metodu
TGK 2014/53-54
COI T20.doc 10
Gıda Kolestrol Miktarı Tayini

GC-FID Metodu
AOAC 994.10
Süt ve Süt Ürünleri Süt Yağı Harici Yağ Aranması

GC-FID Metodu
Comissin Regulation (EC) No : 273/2008, TS EN ISO 17678
Hayvansal Yağlar, Süt ve Süt Ürünleri Sterol İçeriğinin ve Kompozisyonunun Tayini (Süt ve Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ Aranması)
(Betasitosterol, Brassikasterol, Kampesterol, Kolesterol, Stigmasterol)
GC-FID Metodu
1991R2568-EN
TS EN ISO 12228-1
TS EN ISO 12228-2
TS 7503
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini (Metil Esterleri, Etil Esterleri Erusik Asit Dâhil, Doymuş Yağ Asitleri Toplamı, Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Tekli Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Trans Yağ Asitleri Toplamı )
(Arachidic Acid (C20:0); Arachidonic Acid (C20:4n6); Behenic Acid (C22:0); Butyric Acid (C4:0); Capric Acid (C10:0); Caproic Acid (C6:0); Caprylic Acid (C8:0); Cis-10-Heptadecenoic Acid (C17:1); Cis-10-Pentadecenoic Acid (C15:1); Cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid (C20:3n3); Cis-11,14-Eicosadienoic Acid (C20:2); Cis-11-Eicosenoic Acid (C20:1n9); Cis-13,16-Docosadienoic Acid (C22:2); Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid (C22:6n3); Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3); Cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid (C20:3n6); Elaidic Acid (C18:1n9t); Erucic Acid (C22:1n9); Gama-Linolenic Acid (C18:3n6); Heneicosanoic Acid (C21:0); Heptadecanoic Acid (C17:0); Lauric Acid (C12:0); Lignoceric Acid (C24:0); Linoleic Acid (C18:2n6t); Linolelaidic Acid (C18:2n6t); Linolenic asit (C18:3n3); Myristic Acid (C14:0); Myristoleic Acid (C14:1); Nervonic Acid (C24:1n9); Oleic Acid (C18:1n9c); Omega-3; Omega-6; Palmitic Acid (C16:0); Palmitoleic Acid (C16:1); Pentadecanoic Acid (C15:0); Stearic Acid (C18:0); Tricosanoic Acid (C23:0); Tridecanoic Acid (C13:0); Undecanoic Acid (C11:0))

GC-FID Metodu
TGK 2014/53
COI T20.doc17
Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar Trans Yağ Asidi İzomerlerinin Tayini (C18:1 trans, C18:2 trans, C18:3 trans)
GC-FID Metodu
TS EN ISO 12966-4
TGK 2014/53
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte edilenler dahil) Erusik Asit Tayini

GC-FID Metodu
TGK 2014/53
COI T20.doc17
Bal Diastaz Sayısı Tayini
Spektrofotometrik Metot
IHC Phadebas Diastase Determination Method
Yem Ham Protein Tayini

Yakma Metodu (Dumas Prensibi)
İşletme İçi Metot “ K.SOP.294/Rev01”-(Aplikasyon Notları'ndan Modifiye Edilmiştir.)
Gıda Protein Tayini

Yakma Metodu (Dumas Prensibi)
İşletme İçi Metot “ K.SOP.293/Rev00”- (Aplikasyon Notları'ndan Modifiye Edilmiştir.)
Fermente Alkollü İçkiler Hacmen Alkol Tayini CONSLEG: 1990R2676-09.03.2005
Bal ve Reçel Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini

HPLC-UV Metodu
IHC Bölüm 5.1
Meyve Suyu ve Pekmez Ürünleri Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini
HPLC-UV Metodu
IHC Bölüm 5.1
Şekerlemeler,Sakız Organik Asit (Fumarik Asit) Tayini
HPLC-UV Metot
AOAC 986.13
Alkolsüz İçecekler Organik Asit (Askorbik Asit; Sitrik Asit; Fumarik Asit; Laktik Asit; Malik Asit; Asetik Asit) Tayini
HPLC-UV Metot
AOAC 986.13
Meyve ve Sebze Ürünleri Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glikoz, Sakkaroz, Maltoz) Analizi

HPLC-RID Metodu
NMKL 148
Bal ve Şekerlemeler Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glikoz, Sakkaroz, Maltoz) Analizi

HPLC-RID Metodu
IHC Bölüm 7.2
Süt ve Süt Ürünleri Şeker Bileşenleri (Laktoz) Analizi

HPLC-RID Metodu
ISO 22662
Jelatin Hidrojen Peroksit Tayini

HPLC Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.215" (Anal. Chem. Vol.69, 3623-3627’den modifiye edilmiştir)
Gıda Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini

Refraktometrik Metot
TS 1466
TS EN 12143
TS 4890
Gıda Su Aktivitesi Tayini İşletme İçi Metot - “F.SOP.56/Rev00” (TS 7474, Cihaz Kullanma Talimatından Modifiye Edilmiştir.)
Süt ve Süt Ürünleri Karboksi Metil Selüloz (CMC) Tayini İşletme İçi Metot-"K.SOP.161/Rev00" (FAO JECFA Sodium Carboxymethy Cellulose Monograph No:11’den Modifiye Edilmiştir.)
Gıda Toplam Kükürtdioksit (SO2) Tayini AOAC 962.16
Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Karbondioksit (CO2) Tayini TS 2259
Şarap Kükürtdioksit (SO2) Tayini TS 522
Gıda (Bira ve Şarap Hariç) Sodyum Metabisülfit Tayini (SO2 cinsinden) AOAC 962.16
Yem Nişasta Tayini Commission Regulation (EC) No 152/2009 Annex-III-L
Et ve Et Ürünleri Nişasta Tayini TS 6812
Gıda pH Tayini NMKL 179
Gıda (Et ürünleri hariç) Nişasta Tayini

Polarimetrik Metot
TS EN ISO 10520
Gıda Tuz Tayini
Mohr Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.169" (TS 2812, TS 5000, TS 774, AOAC 935.47’den modifiye edilmiştir)
Zeytinyağı UV'de Özgül Absorbans Tayini

Spektrofotometrik Metot
TGK 2014/53-54
COI T.20 doc19
Alkolsüz İçecekler Hacmen Alkol Tayini TS 1594 ISO 2448
Bira Hacmen Alkol Tayini TS 2259
Yem Ham Protein Tayini


Kjeldahl Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.27" (Gerhardt Application “Det. of Raw Protein of in Feed”den modifiye edilmiştir)
Yem Toplam Şeker Tayini Commission Regulation (EC) No 152/2009 Annex-III-A
Yoğurt Asitlik Tayini TS 1330
Peynirler Asitlik Tayini TS 591
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) Serbest Yağ Asitliği ve Asit Sayısı Tayini TS EN ISO 660
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) Reichert-Meissl Sayısı Tayini AOAC 925.41
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) Sabun Sayısı Tayini TS 5038
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) Sabunlaşma Sayısı Tayini TS EN ISO 3657
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) İyot Sayısı Tayini TS EN ISO 3961
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil) Peroksit Değeri Tayini TS EN ISO 3960
Distile Alkollü İçkiler Hacmen Alkol Tayini CONSLEG: 2000R2870-23.04.2016
Gıda Toplam Şeker, İnvert Şeker, Sakkaroz Tayini

Lane-Eynon Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.167/Rev01" (TS 1466, TS 7780, TS 3036’dan Modifiye Edilmiştir.)
Gıda Protein Tayini

Kjeldahl Metodu
ISO 1871
Sebze ve Meyve Mamulleri Asitlik Tayini TS 1125 ISO 750
İrmik Asitlik Tayini TS 2283
Tarhana Asitlik Tayini TS 2282
Ekmek Asitlik Tayini TS 5000
Gıda Toplam Şeker, İnvert Şeker, Sakkaroz Tayini

Luff-Schoorl Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.168/Rev00" (TGK 2002/26’dan Modifiye Edilmiştir.)
Meyve ve Sebze, Meyve ve Sebze Ürünleri Klorür Tayini ISO 3634
Bebek Maması ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Süt ve Süt Ürünleri Melamin Tayini

HPLC-UV Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.128" (Agilent Application Note’dan Modifiye Edilmiştir.)
Gıda ve Yem, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri Vitamin B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B5 (Pantetonik Asit), B6 (Pridoksin), B8, B9 (Folik Asit), B12 (Kobalamin) Miktar Tayini

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.041” (Development Of HPLC Methods For The Determination Of Watersoluble Vitamins In Pharmaceutıcals And Fortified Food Products Clemson University’den modifiye edilmiştir.)
Gıda
Yem
Vitamini C (L-Askorbik Asit) Tayini

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.042” (Rückemann H. 1980 (Z. Lebensm. Unters. Forsch, 171, 446-448,1980’den modifiye edilmiştir.)
Gıda
Yem
Natamisin Tayini

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.043 Rev 00’’ (BS EN ISO 9223-2 IDF 140-2)
Yağlar (Ekstrakte Edilen Yağlar Dahil) Antioksidan Ve Gallatların Tayini
(BHA (Bütillendirilmiş hidroksianisol, E320), BHT (Bütillendirilmiş hidroksitoluen, E321), TBHQ (Tersinir-butil hidrokinon, E319), Dodesil gallat (E312), Oktil gallat (E311), Propil gallat (E310))

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.045” (AOAC 983.15’den modifiye edilmiştir.)
Gıda
Yem
Vitamin A (Retinol), E (DL-Alfa Tokoferol), D2 (Ergokolekalsiferol), D3 (Kolekalsiferol) Miktarı Tayini

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.40 Rev 00’’ (R.G. 29955, 2017’ den modifiye edilmiştir)
Gıda p-Hidroksi Benzoatların Tayini

HPLC-DAD Metodu
NMKL 124
Gıda Kafein Tayini

HPLC-UV Metodu
JAOAC Vol.76. No:2
Gıda Aspartam, Asesülfam-K ve Sakkarin Tayini

HPLC-UV Metodu
TS EN 12856
Gıda Sükraloz Tayini

HPLC-RID Metodu
TS EN 16155
Süt ve Süt Ürünleri Natamisin Tayini

HPLC Metodu
ISO 9233-2
Enerji İçecekleri Taurin Tayini

HPLC-UV Metodu
Journal of Healt Science 54(6) 661-664 (2008)
Gıda Gıda Boyası (Brilliant Black (E 151)) Tayini
HPLC-UV Metodu
NMKL 130
Talanta 74 (2008) 1408-1413
Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Taurin Tayini

HPLC-DAD Metodu
AOAC 997.05
Journal of Healt Science,54(6) 661-664 (2008)
Gıda Takviyesi Taurin Tayini

HPLC-UV Metodu
Journal of Healt Science,54(6) 661-664 (2008)
Gıda Sorbik Asit ve Benzoik Asit Tayini

HPLC-DAD Metodu
NMKL 124
Gıda Boya Aranması ve Sentetik Boyar Madde Miktarı Tayini (Kalitatif ve Kantitatif) (Kurkumin (E 100), Tartarazin (E 102), Kinolin Sarısı (E 104), Sunset Yellow (E 110), Karmin (E 120), Azorubin (E 122), Amarant (E 123), Ponzo 4R (E 124), Eritrosin (E 127), Allura Red (E 129), Patent Blue V (E 131), İndigotin (E 132), Brilliant Blue (E 133))
HPLC-DAD Metodu
GMMAY. Sayfa: 89-94
NMKL 130
Gıda, Yem, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri K Vitamini Tayini

HPLC-DAD Metodu
İşletme İçi Metod “KKMM.SOP.065” (AOAC 999.15’ten modifiye edilmiştir)
Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri,
(Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar),
(Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)
Dioksinlerin Toplamı (WHO PCDD/FTEQ) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri,
(Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar),
(Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)
Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri,
(Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar),
(Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)
İndikatör PCB’lerin Toplamı (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180 (ICES-6 toplamı)) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Dioksinlerin Toplamı (WHO PCDD/FTEQ) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
TS EN 16215
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
TS EN 16215
Yem ve Yem Katkı Maddeleri İndikatör PCB’lerin Toplamı (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180 (ICES-6 toplamı)) Analizi

GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
TS EN 16215
Süt Yağ Tayini

Gerber Metodu
AOAC 2000.18
Krema, Kaymak ve Tereyağ Yağ Tayini

Gerber Metodu
TS 1864
Yem Rutubet Tayini TS 6318
Yem Hidroklorik asitte Çözünmeyen Kül Tayini TS ISO 5985
Yem Ham Selüloz Tayini TS 324
Gıda Katkıları Sülfatlandırılmış Kül Tayini F. Chemical Codex Residue on
Ignition, V.Edition, P:856-857
Yem Ham Katı ve Sıvı Yağ Tayini TS 6317
Gıda Toplam Diyet Lif Tayini AOAC 991.43
Gıda Kül Tayini İşletme İçi Metot-"F.SOP.29" (NMKL 173’den modifiye edilmiştir)
Gıda Toplam Yağ Tayini

Asit-Hidroliz Yönetmi
NMKL 160
Bal Rutubet Tayini

(Refraktometrik Metot)
TS 13365
Çikolata Rutubet Tayini TS 7800
Yem Rutubet Tayini

(Vakumlu Etüv Metodu)
TS EN ISO 6498, TS 6318, Resmi Gazete 21.07.2017 / 29955
Nişasta Rutubet Tayini TS 1252 EN ISO 1666
Ekmek Rutubet Tayini TS 5000
Gıda Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini TS 2283,TS 2383/T3, TS 3076-1, TS 2133 ISO 930, TS 1566 ISO 1577, TS ISO 763, TS 2131 ISO 928
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Rutubet Tayini TS EN ISO 712
Et ve Et Ürünleri Rutubet Tayini TS 1743 ISO 1442
Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler Rutubet ve Kuru Madde Tayini TS 3310 ISO 7908
TS 3688 ISO 7701
TS 3689 ISO 7702
TS 3687 ISO 7703
Kuruyemişler ve Yağlı Tohumlar Rutubet ve Uçucu Madde Tayini TS EN ISO 665
Şeker ve Şekerli Ürünler Rutubet Tayini NMKL 169
Süt ve Süt Ürünleri Rutubet Tayini İşletme İçi Metot-"F.SOP.20/Rev03" (TS EN ISO 5534’den Modifiye Edilmiştir.)
Baharat ve Baharat Karışımları Rutubet Tayini

Toluen Metodu
TS 2134
  Asitte Çözünmeyen Kül Tayini TS 2133 ISO 930
  Uçucu Yağ Tayini TS EN ISO 6571
  Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini TS 2137 ISO 1108
Gıda Antioksidan (BHT, BHA, TBHQ) Tayini

GC-MS/MS Metodu
İşletme İçi Metot “K.SOP.254” (AOAC 983.15, Shimadzu No:M252’den Modifiye Edilmiştir.)
Fermente ve Distile Alkollü İçkiler Metil Alkol Tayini
GC-FID Metodu
AOAC 968.09
Alkolsüz İçecekler, Enerji İçecekleri ve Sporcu İçecekleri Etil Alkol Tayini
GC-FID Metodu
AOAC 984.14
Su Ürünleri Biyojen Aminler (Histamin) Tayini

HPLC Metodu
J. Agric. Food Chem. 1999, 47, 5100-5107
Gıda Nitrat ve Nitrit Tayini

Spektrofotometrik Metot
NMKL 194
Gıda Monosodyum Glutamat (MSG) Tayini
(Glutamik Asit Cinsinden)

Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot-"K.SOP.162/Rev00" (NMKL 138, R-Biopharm Application’dan Modifiye Edilmiştir.)
Et ve Et Ürünleri Kolajen ve Hidroksiprolin Tayini (Bağ Doku Tayini)

Spektrofotometrik Metot
NMKL 127
TS 6236 ISO 3496
Kanatlı ve Ruminant Yemleri Metabolik Enerji Değerinin Hesaplanması TS 9610
Gıda Atwater Yöntemi ile Karbonhidrat ve Enerji Değerlerinin Hesaplanması FAO Food and Nutrition Paper 77-Food Energy-ATWATER
Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Tüm Gıdalar Gluten Tayini

ELISA Metodu
R-Biopharm Ridascreen Gliadin
AOAC 2012.01
Gıda
Gıda Katkıları
Metaller ve Diğer Elementler Tayini (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Galyum (Ga), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Sodyum (Na), Tellür (Te), Vanadyum (Vn)) Tayini
ICP-MS Metodu
NMKL 186
Yem ve Yem Katkıları Metaller ve Diğer Elementler (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na)) Tayini
ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.148" (ISO 27085'den modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Kadmiyum (Cd) ve Kurşun (Pb) Salımı Tayini
ICP-MS Metodu
TGK: 2012/30
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerde Kullanılacak Boyar Maddeler Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) ve Selenyum (Se) Tayini

ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.199/Rev.02" (AP (89) 1 ’den modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas Eden Kağıt ve Karton Malzemeler Metaller ve Diğer Elementler (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Titanyum (Ti)) Tayini

ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.212/Rev.01" (NMKL 186’den modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas eden Alüminyum Kaplarda Alüminyum Miktar Tayini

ICP-MS Metodu
İşletme İçi Yöntem- “K.SOP.245/Rev.01” ( NMKL 186 ’dan modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas eden Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Alüminyum Tayini

ICP-MS Metodu
Metals and Alloys used in food contact materials and articles (2013)
Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A)] Analizi

HPLC-FLD Metodu
EN 14372
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Ftalat Tayini
(Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP)

LS-MS/MS Metodu
BS EN 13130-1 Agilent App Note
Gıda ile Temas Eden Plastik ve Kağıt/Karton Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi

Modifiye Polifenilen oksit (MPPO)

Plastik-Yüksek Sıcaklık Yerine Geçme Kağıt/Karton-Kuru Gıda
TS EN 1186-13 - Metot B
TS EN 14338
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon -Primer Aromatik Amin Tayini
(2,4,5-Trimethylaniline (2,4,5-TMA); 2,4-Diaminoanisole (4-M-m-PDA); 2,4-Diaminotolunene (2,4-TDA); 2,4-Dimethylaniline (2,4-DMA); 2,6-Dimethylaniline (2,6-DMA); 2-Methoxy-5-methylaniline (2-M-5-MA); 2-Methyl-m-phenylenediamine (2,6-TDA); 4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA); 4,4'-Methylene-bis-(2-methyl-aniline) (4,4'-MDoT); 4,4'-Oxydianiline (4,4'-DPE); 4-Aminobiphenyl (4-ABP); 4-Chloro-2-methylaniline (4-CoT); 4-Chloroaniline (4-CA); Aniline (ANL); Benzidine (BNZ); m-Phenylenediamine (m-PDA); o-Anisidine (o-ASD); o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) (3,3'-DMB); o-Toluidine (o-T); p-Phenylenediamine (p-PDA)

LS-MS/MS Metodu
EUR 24815 EN 2011
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Epoksi Türevleri Tayini
(BADGE.2H2O; BADGE.2HCl; BADGE.H2O.HCl; BADGE.H2O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)

LS-MS/MS Metodu
BS EN 13130-1
Thermo App Note 521

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler
Spesifik Migrasyon - Element Tayini
(Alüminyum (Al), Bakır(Cu) , Baryum(Ba), Çinko(Zn), Demir(Fe), Kobalt(Co), Lityum(Li), Mangan(Mn), Nikel (Ni))

ICP-MS Metodu
BS EN 13130-1
ISO 17294-1
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Ftalat Tayini
(Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP)

GC-MS Metodu
CPSC-CH-C1001-09.3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)

Gravimetrik Metot
TS EN 1186-3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)

Gravimetrik Metot
TS EN 1186-9
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Yerine Geçme Deney Yöntemi (Yağlı-%95 Etanol ve İzooktan)

Gravimetrik Metot
TS EN 1186-14
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Yapı Tayini (FTIR)

FT-IR Metodu
İşletme İçi Metot-"K.SOP.156/Rev.01" (HR Hummel Polymer and Additives, HR Raman Polymer Library, Hummel Polymer Sample Library)
Su Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458
Su Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS EN ISO 5667-6
Su Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma TS ISO 5667-4
Su pH tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Su İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Su Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini

Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 E
EPA 200.8
Su Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini

Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Su Amonyum Tayini
Manuel Spektrofotometrik Metot
TS 7159
Su Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO2- B
Su Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO3- B
Su Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Su Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
TS 5489 EN ISO 7393-1
Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
TS 4164 ISO 9297
Su Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
TS 5489 EN ISO 7393-1
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Su Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Su Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Su Işık Geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
Su Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl⁻B
Su Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Su Sülfat Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500 SO42- E
Su Toplam Sertlik Tayini

EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Su Sertlik Tayini

Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Su Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Su Koliform Bakteri Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Çözünmüş Oksijen Tayini
Ölçüm:Lüminesans Sensör Metodu
ASTM D888
Su Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Su Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 16266
Su Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil)

Membran Filtrasyon Tekniği
98/83 EC Direktifi
Su Fekal Enterokokların Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Su Koloni Sayımı 37℃ TS EN ISO 6222
Su Koloni Sayımı 22℃ TS EN ISO 6222
Su Legionella Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
  Bakteriyel Endotoksin Tayini
Gel Clot Yöntemi
European Pharmacopiea 2.6.14
Su Fekal Koliform Sayımı

EMS Tekniği
SM 9221 E
Enerji İçecekleri Glukoronolakton Tayini

LC-MS/MS Metodu
J.of Ch.A, 1364 (2014) 303-307
Enerji İçecekleri İnositol Tayini

LC-MS/MS Metodu
J. Food Sci. An. Vol. 35, No. 4, pp. 466~472 (2015)
Baharat Sudan Boyalarının Tayini (Sudan I; Sudan II; Sudan III; Sudan IV, Para Red, Rhodamine, Sudan Red G, Sudan Red B, Sudan Red 7B, Sudan Orange G, Sudan Black B)
LC-MS/MS Metodu
Waters App. Note
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(375 Adet- 1-Naphthylacetamide; 2,4 D; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5 Trimethocarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methyl; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiovalicarb-Isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Chlorpyriphos-Methyl; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon-Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-s-methyl-sulfone; Demeton-s-methyl-sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichloprop; Dichlorvos; Diclobutrazol; Diclofop-Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethomorph ; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton-Sulfone; Disulfoton-Sulfoxide; Diuron; DMPF; DNOC; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-Methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-sulfone; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Fenthion; Fipronil; Fipronil sulfone; Flamprop-M-Isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubendiamide; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-Ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-Methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Halosulfuron-Methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-Ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb(S ve R izomerleri toplamı); Iodosulfuron methyl; Ioxynl; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-Ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-Methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formamide (DMF); Naled; Nicosulfuron; Norfluazuron; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion-Methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate Sulfone; Phorate sulfoxide; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb; Pirimicarb Desmethyl; Pirimicarb Desmethyl Formamido; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinclorac; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spiroxamine; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-Enol; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Sulprofos; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron-methyl; Trichlorfon; Trichloronat; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Triflusulfuron-Methyl; Trinexapac-Ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidathion; Zoxamide. AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(136 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; 4,4-Dichlorobenzophenone; 4-4 DDD (pp ddd); 4-4 DDE (pp dde); 4-4 DDT (pp ddt); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Captan; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichloran; Dicofol;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)
Devam
Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenson; Fenthion Sulfone; Fenthion Sulfoxide; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; PCNP(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol; 2-, Phorate; Phorate Sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb-HCl; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide (THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin. AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(187 Adet-2 4 Dimethylanilin; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Cinidon Ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cycloate; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate;
AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve)
(Devam)
Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; imidacloprid; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methiocarb; Methamidophos; Methomyl; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Penconazole; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide. AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(118 Adet-2-4 DDD(o-p DDD); 2-4 DDE(o-p DDE); 2-4 DDT(o-p DDT); 2-chloraniline; 2-Phenylphenol; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD(p-p DDD); 4-4 DDE(p-p DDE); 4-4 DDT(p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan(alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Flucythrinate; Flurochloridone;
AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve)

(Devam)
Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrofen; Nitrothal-isoproply; Parathion ethyl; Pcnb(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb-HCl; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Gıda (Süt Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(178 Adet- Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Bensulfuron-methyl; Benomyl-Carbendazim; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Cinidon Ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cyanophos; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole;
AOAC 2007.01
Gıda (Süt Ürünleri)
(Devam)
Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formamide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Paraoxon; Parathion- methyl; Penconazole; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiocloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide. AOAC 2007.01
Gıda (Süt Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(111 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicofol; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan (alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate;
AOAC 2007.01
Gıda (Süt Ürünleri)
(Devam)
Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Mevinphos; Parathion ethyl; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Fluvalinate-Tau; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetradifon; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin. AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(355 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester; Clothianidin;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclobutrazol; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion- sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-İsopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen ethyl; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-methyl; Parathion-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phenmedipham; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide.) AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(138 Adet-2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Alpha BHC (HCH); Alpha endosulfan; Aminocarb; Benfluralin; Beta BHC; Beta endosulfan; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Delta BHC (HCH); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Demeton-S; Diazinon; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Endosulfan-sulphate; Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lambda-cyhalothrin; Leptophos; Lindane (gama-HCH); Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol,2-; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(362 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2,4 D; 2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butocarboxim; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fenthion-oxon; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubendiamide; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate-hydrochloride; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutole; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop; Mecoprop-P; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Parathion-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phenthoate; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen-ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron-methyl; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(123 Adet- 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-4 Dimethylanilin; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin-lambda; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicloran; Dicofol; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)
(Devam)
Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor.; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiophos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tau-fluvalinate; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(314 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylaniline; 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb Sulfone; Aldicarb Sulfoxide; Aldicarb; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos methyl; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl -Carbendazim; Bensulfuron methyl; Bensulfuron methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Buprimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos-methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate;
AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat)
(Devam)
Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlorvos; Dichlofluanid; Diclobutrazol; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenazaquin; Fenhexamide; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat)
(Devam)
Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapic; Imazosulfuron; Imidaclopid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-M; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat)
(Devam)
Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Tepraloxydim; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terburtyn; Terbuthylazine; Tetraconazole; Tetrametrin; Thiabendazole; Thiaclorpid; Thiametoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Tri-allate; Triasulfuron; Triazophos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(66 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Biphenyl; Bromocyclen; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Chlorbenzilate; Chlorfenprop-methyl; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyhalofop-butyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dicrotophos; Dieldrin; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Fenchlorphos; Fenitrothion; Flurochloridone; Flurprimidol; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Heptachlor endo-epoxide; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Lindane; Mirex; Pendimethalin; Pentanochlor; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate; Phthalimide; Prothiofos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrahydrophthalimide(THPI); Thiometon;Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Trifluralin; Vinclozolin)
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(331 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos Methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester; Clothianidin; Crimidine; Cyanazine;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl sodium; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon; Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Tepraloxydim; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron-methyl; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(133 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (pp ddd); 4-4 DDE (pp dde); 4-4 DDT (pp ddt); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate;
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Oxamyl;Parathion ethyl; Pcnb(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tau-fluvalinate; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(136 Adet- Acephate; Acibenzolar-S-methly ; Aclonifen; Aldicarb sulfone; Atrazine; Azinphos ethly; Azinphos-methly; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methly; Chlorsulfuron; Chlothianidin; Clethodim; Clofentezine; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Diethofencarb; Diflubenzuron; Difonconazole; Dimethenamid; Dimethomorph; Dinicionazole; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil sulfone; Fluazifop-P-butyl; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate;
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et)
(Devam)
Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-R-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Ioxynil; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Iprodione; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuruon-methyl; Molinate; Monocrotophos; Myclobutanil; Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Paraoxon; Parathion-methyl; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Prometryn; Propanil; Propargite; Propoxour; Pymetrozine; Pyrazaphos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Quinoxyfen; Rimsulfuron; Spinosad (Spinosyn A+D) ; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbutryn; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiophanate-methyl; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(38 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; BHC Alpha İsomer; BHC Beta İsomer; BHC Delta Isomer; Bifenthrin ; Bromophos Ethyl; Bromopropylate; Cadusafos; Chlordane Trans-Gamma; Chlorthal- Dimethyl; Diazinon; Dicofol; Dieldrin; Dioxabenzofos; Endosulfan Alpha; Endosulfan Beta; Fluotrimazole; Flurprimidol; Heptachlor Endo Epoxide; Isofenphos; Mefenpyr-Diethyl; Nitrapyrin; Pcnb (Quintozone); Pentacholoaniline; S-Metolachlor; Tefluthrin; Thiofanox; Tolcofos-Methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Vinclozolin)
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(101 Adet- Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Atrazine; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Butralin; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Clodinafop-propargyl ester; Clothianidin; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Diafenthiuron; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconozale; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethomorph; Diniconazole; Diphenamid; Epoxiconazole; Etaconazole; Ethoprophos; Etofenprox; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyrioximate; Fipronil sulfone; Fluazifop-p-butyl; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fosthiazate; Furalaxyl;)
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu (Devam)
(Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iprodione; Lenacil; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Methoxyfenozide; Metolachlor; Monochrotophos; Myclobutanil; Omethoate; Oxadixyl; Paraoxon; Phosmet; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Primicarb; Prochloraz; Profenofos; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Quinoxyfen; Quizalofop-ethyl; Simazine; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Terbuthlazine; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiophanate-methyl; Triazophos; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide)
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(21 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4-Dichlorobenzephenone; Butylate; Chlorbenside; Chlorfenson; Dicrotophos; Diphenylamine; Disulfoton; Dicofol; E-Fenproximate; Fenson; Isodrin; Mirex; Tetrasul)
AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(168 Adet- Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-Smethyl; Aclonifen; Aldicarb sulfone; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorpyriphos Methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Clethodim; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb;
AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt)
(Devam)
Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Parathion- methyl; Penconazole; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(97 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4 Dichlorobenzene; 4,4 Dichlorobenzophenone; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; Acetochlor; Alachlor; Benfluralin; BHC Alpha İsomer; BHC Beta İsomer; BHC Delta İsomer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvintos; Bromophos-Ethyl; Bromophos-Methyl; Bromopylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-Cis- Alpha; Chlordane-Oxy; Chlordane-Trans-Gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropharm; Chlorthal- Dimethyl; Cyanofenphos; Cyhalofop- Butyl; Demeton-S Methyl; Diazinon; Dichloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-Ethyl; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (Alpha); Endosulfan (Beta); Endrin; Esfenvelarate; Fenbucanazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Flurchloralin ; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor; Heptachlor-Endo-Epoxide; Heptachlor-Exo-Epoxide; Hexachloro 1-3 Butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isofenphos; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-Diethyl; Nitrofen; Nitrothal- İsopropyl; Pendimathalin; Pentachlorobenzene; Pentachloalinile; Pentanochlor; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Profluralin; Prothiofos; Quinaphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Terbufos; Tetradifon; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos- Methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(23 Adet- Cadusafos; Demeton-S-methyl; Demeton-S-methyl sulfone; Oxydemeton-methyl (Demeton-S-methyl sulfoxide); Ethoprophos; Fipronil; Fipronil-desulfinyl ; Propylenethiourea; Disulfoton sulfoxide ; Disulfoton sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon-sulfone; Fensulfothion-oxon; Fensulfothion-sulfone; Fentin(triphenyltin katyonu); Haloxyfop; Haloxyfop-P; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methlyester; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Omethoate; Terbufos-sulfone; Terbufos-sulfoxide)
EURL-CF 2015-V20
Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:


(10 Adet- Aldrin; Dieldrin; Disulfoton; Endrin; Heptachlor; Heptachlor-cis-epoxide; Heptachlor-trans-epoxide; Hexachlorobenzene; Nitrofen; Terbufos)
EURL-CF 2015-V20
Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Dithiocarbamate Grubu Pestisitlerin Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(Toplam CS2 cinsinden ifade edilen Ferbam; Maneb; Mancozeb; Metiram; Propineb; Thiram; Zineb; Ziram v.d.)
EURL-SRM -DTC Method
Gıda (Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(37 Adet) - 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Benoxacor; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Cyclouron; Cyflumetofen; Demeton-s-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diflovidazin(Flufenzine); Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Flumioxazin; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Pydiflumetofen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Sodium O-nitrophenolate; Thifensulfuron-methyl; Tribufos
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:
(16 Adet)- Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Folpet; Isocarbophos; Metolachlor; Penconazole; Phorate sulfone
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ, Orta / Çok Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(47 Adet- 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Anilazine; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Chlorthiamid; Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-S- methyl; Diclobutrazol; Diflovidazin(Flufenzine); Epoxiconazole; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Fluroxypyr; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; N-2;4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Pydiflumetofen;
Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Tribufos; Triflumuron)
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Yağ, Orta / Çok Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(32 Adet) - Bromfenvinfos; Bromophos-methyl; Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicrotophos; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Fluotrimazole; Folpet; Isocarbophos; Leptophos; Metolachlor; Nitrapyrin; Nitrofen; Penconazole; Phosphamidon; Quintozene(Pcnb); Tetrachlorvinphos; Thiofanox; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(70 Adet) - 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aclonifen; Aminocarb; Anilazine; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-s-methyl; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Diclobutrazol; Ethiprole; Fenpiclonil; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flubenzimine; Flumioxazin; Fluoroglycofen-ethyl; Fluroxypyr; Flutolanil; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imibenconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxadiazon; Oxamyl; Oxathiapiprolin; Pebulate; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Prallethrin; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Propetamphos; Pydiflumetofen; Pyraflufen ethyl; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Temephos; Terbacil; Tribufos; Trichlorfon; Tritosulfuron; Primisulfuron-methyl
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Şeker Düşük Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(21 Adet) - Bromuconazole; Carbophenothion; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlorobenzophenone-4.4; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Folpet; Metolachlor; Nitrofen; Penconazole; Thiofanox; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid)
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(53 Adet) - 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Anilazine; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Butocarboxim; Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-s-methyl; Dichlofluanid; Diflovidazin(Flufenzine); Disulfoton sulfone; Ethiprole; Fenamiphos; Fenpiclonil; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Fluroxypyr; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Haloxyfop-R-methyl; Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxaflutale; Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Parathion- methyl; Penconazole; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Pydiflumetofen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Tribufos; Tritosulfuron)
AOAC 2007.01
Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(19 Adet) - Bifenthrin; Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4.4; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Folpet; Metolachlor; Nitrofen; Pentachlorobenzene; Quintozene(Pcnb)
AOAC 2007.01
Gıda (Zor ve Özgün Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(65 Adet) - 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Allethrin; Aminocarb; Aramite; Aziprotryne; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Disulfoton sulfone; Ethiprole; Famphur; Fenamiphos; Fenpiclonil; Fensulfothion oxon; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flubenzimine; Fluoroglycofen-ethyl; Fluroxypyr; Flutolanil; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Hydroxy-tebuconazole; Imibenconazole; Iprodione; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Metbromuron; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Novaluron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Paraoxon-methyl; Pebulate; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Propamocarb; Propetamphos; Propisochlor; Pydiflumetofen; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Tribufos; Tritosulfuron)
AOAC 2007.01
Gıda (Zor ve Özgün Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(29 Adet)- 3-Chloraniline; Bifenthrin; Bromuconazole; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4.4; Dinitramine; E-Fenpyroximate; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenthion sulfoxide; Fluchloralin; Fluotrimazole; Lactofen; Nitrapyrin; Penconazole; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Thiofanox; Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(222 Adet) - (1)-Naphthylacetamide; 2.4-D; 3.4.5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Azamethiphos; Aziprotryne; Azoconazole; Beflubutamid; Bendiocarb; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Bispyribac; Bromacil; Bromoxynil; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Buturon; Carbofuran-3-hydroxy; Chlorantraniliprole; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon-ethyl; Climbazole; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; Dazomet; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diflovidazin(Flufenzine); Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethoate; Dimetilan; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Dodine;
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)
(Devam)
Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN; Ethametsulfuron-methyl; Ethiprole; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famphur; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenobucarb; Fenpiclonil; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Fluazinam; Flucarbazone-sodium; Fludioxonil; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flutolanil; Fluxapyroxad; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Fuberidazole; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Mandipropamid; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metbromuron; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Metosulam; Metrafenone; N-2.4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phorate sulfoxide; AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)
(Devam)
Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Propachlor; Propaquizafop; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pydiflumetofen; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Sethoxydim; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebufenozide; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Tetraconazole; Thiabendazole; Thidiazuron; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Tribufos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Uniconazole; Vamidothion) AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(87 Adet) - Aminocarb; Benfluralin; BHC-gamma; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-methyl; Bromuconazole; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenzilate; Chlordane-oxy; Chlorfenapyr; Chlorfenpropmethyl; Chloroneb; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; E-Fenpyroximate; Endosulfan-sulphate; Endrin-aldehit; Endrinketo; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate; Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Leptophos; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin
AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(214 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2.4-Dimethylaniline-(DMA); 3.4.5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Azamethiphos; Aziprotryne; Azoconazole; Beflubutamid; Bendiocarb; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Bifenazate; Bifenox; Bispyribac; Bromacil; Bromoxynil; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Buturon; Carbofuran-3-hydroxy; Chlorantraniliprole; Chlorfluazuron; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Climbazole; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; DDAC; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Diclobutrazol; Diflovidazin(Flufenzine); Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimetilan; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Dodine; Emamectin B1A;
AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri)
(Devam)
Emamectin B1B; EPN; Ethametsulfuron-methyl; Ethiprole; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famphur; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenobucarb; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Flubenzimine; Flucarbazone-sodium); Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flutolanil; Fluxapyroxad; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Fuberidazole; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Lufenuron; Mandipropamid; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Metosulam; Metrafenone; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; Nuarimol; O.O-Tepp; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri)
(Devam)
Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Propachlor; Propetamphos; Propham; Propisochlor; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pydiflumetofen; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrethrins; Pyridaben; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Sodium O-nitrophenolate; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Thidiazuron; Tolfenpyrad; Tribenuron-Methyl; Tribufos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumuron; Triforine; Trinexapac-ethyl; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion) AOAC 2007.01
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(31 Adet) - Bromuconazole; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyanophos; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenthion sulfoxide; Folpet; Isocarbophos; Methoxychlor; Metolachlor; Mirex; Nitrapyrin; Penconazole; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phthalimide; Propamocarb; Quintozene(Pcnb); Tetrachlorvinphos; Tetrasul; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid
AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(285 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Ametoctradin; Amitraz; Atrazine; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clothianidin; Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Demeton-s-methyl; Diafenthiuron; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxacarb; Diphenamid; Diuron; Dodine; Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN; Epoxiconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfone;
AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)
(Devam)
Fenamiphos sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion oxon; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Fenthion; Fipronil sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flonicamid; Florasulam; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furathiocarb; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hydroxy-tebuconazole; Imazalil; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)
(Devam)
Naled; N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; Nuarimol; O,O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxamyl; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phosmet; Phoxim; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimicarb-desmethyl; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Pydiflumetofen; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl; Quizalofop-P-tefuryl; Rimsulfuron; Rotenone; Sedaxane; Sethoxydim; Simazine; Spinosad - Spinosyn A; Spinosad - Spinosyn D; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)
(Devam)
Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Vamidothion; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(145 Adet) - 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethalfluralin;
AOAC 2007.01
Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)
(Devam)
Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(379 Adet) - (1)-Naphthylacetamide; 2,4-D; 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 3,4,5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methyl; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benomyl; Benoxacor; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon-ethyl; Clethodim; Climbazole;
AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta)
(Devam)
Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Cloquintocet-mexyl; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Dichlofenthion; Dichlorvos; Diclobutrazol; Diclofop-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diethofencarb; Difenconazole; Diflovidazin(Flufenzine); Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Dodine; Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN; Epoxiconazole; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion; Fenthion sulfone; Fipronil; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Fluazifop-P-butyl; AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta)
(Devam)
Fluazinam; Flucarbazone-sodium; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hydroxy-tebuconazole; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O,O-Tepp; Omethoate; AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta)
(Devam)
Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Prosulfocarb; Prosulfuron; Pydiflumetofen; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl; Quizalofop-P-tefuryl; Rimsulfuron; Rotenone; Sedaxane; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad - Spinosyn A; Spinosad - Spinosyn D; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta)
(Devam)
Thidiazuron; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide) AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(146 Adet) - 4,4-Dichlorobenzene; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC;
AOAC 2007.01
Gıda (Yumurta)
(Devam)
Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(79 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; Acetamiprid; Aldicarb-sulfone; Bentazone; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Boscalid; Buprofezin; Carbendazim; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Chlorantraniliprole; Chloridazon; Chlorotoluron; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Crimidine; Cyazofamid; Cyclouron; Cyflufenamid; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Difenconazole; Dimethoate; Dimetilan; Dimethomorph; Dodine; Emamectin B1A; Ethofumesate; Etoxazole; Famoxadone; Fluazinam; Fludioxonil; Fluometuron; Flutriafol; Fosthiazate; Imidacloprid; Iodosulfuron-methyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Malaoxon; Mandipropamid; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Myclobutanil; Oxadiazon; Oxycarboxin; Pencycuron; Phenmedipham; Phosmet; Pinoxaden; Pirimicarb; Prochloraz; Proquinazid; Pyraclostrobin; Pyrethrins; Pyridaben; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Terbuthylazine; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiophanate-methyl)
AOAC 2007.01
Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(152 Adet) - 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin;
AOAC 2007.01
Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler)
(Devam)
Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Yem (Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu
(25 Adet- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)
AOAC 2007.01
Yem (Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu
(25 Adet)- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)
AOAC 2007.01
Yem (Zor ve Özgün Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu:
(72 Adet) - Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Azinphos-methyl; Bentazone; Bitertanol; Boscalid; Bupirimate; Buprofezin; Chlorantraniliprole; Chloridazon; Chlorotoluron; Clodinafop-propargyl; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Cyazofamid; Cyflufenamid; Cyproconazole; Cyprodinil; Diflubenzuron; Dimethomorph; Diclofop-methyl; Difenoconazole; Dimethoate; Epoxiconazole; Ethofumasate; Fenoxaprop-ethyl; Flonicamid; Fluazinam; Fludioxonil; Fluometuron; Flutriafol; Fosthiazate; Ipconazole; Isoxaflutole; Imidacloprid; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mesosulfuron methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-M; Metamitron; Metobromuron; Metrafenone; Myclobutanil; Oxadiazon; Oxycarboxin; Pencycuron; Phenmedipham; Phosmet; Pinoxaden; Pirimicarb; Prochloraz; Propamacarb; Proquinazid; Pyraclostrobin; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-ethyl; Spinetoram; Spirotetramat; Spirodiclofen; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Terbuthylazine; Zoxamide; Carbendazim)
AOAC 2007.01
Yem (Zor ve Özgün Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(147 Adet) - 1,4-Dichlorobenzene; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC;
AOAC 2007.01
Yem (Zor ve Özgün Ürünler)
(Devam)
Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfone; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin) AOAC 2007.01
Yem (Süt ve Süt Ürünleri İçeren Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(25 Adet) - BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit
AOAC 2007.01
Yem (Et ve Et Ürünleri İçeren Ürünler -Hayvansal Ürün Bazlı Kompozit Ürünler) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu:
(25 Adet) - BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)
AOAC 2007.01
Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren; Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren; Yüksek Şeker Düşük Su İçeren; Zor Özgül Ürünler ve Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yemler; Zor Özgül Yemler Toplam Dithiokarbomate Grubu Pestisit Tayini(CS2 cinsinden)

GC-MS (6 Etken Madde):
Manep, Mancozep, Propinep, Thiram, Ziram, Metiram
CRL Single Residue Methods (Analysis of Dithiocarbamate Residues in Foods of Plant Origin involving Cleavage into Carbon Disulfide; Partitioning into Isooctane and Determinative Analysis)
Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren; Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren; Yüksek Şeker Düşük Su İçeren; Zor Özgül Ürünler ve Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yemler; Zor Özgül Yemler Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi (Yüksek Polarlı Pestisitler)

LC-MS/MS Metodu
(13 Adet) - Phosphonic Acid; Glyphosinate Ammonium; Mepiquat Clorid; Glyphosinate N Acetyl; 3 Methy Phosphonico Propionic Acid MPPA; Cyanuric Acid; Fosetyl Al; Fosforoz Asit; Aminomethy Phosphonic Acid AMPA; ETU; Glphosate İsopropyl Ammonium; Ethephone; Kasugamycin
İşletme İçi Metod - “KKMM.SOP.007 Rev00”(QuPPe Method; Waters Aplikasyon notu)
Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(119 Adet- Acetamiprid; Atrazine; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezi; Carbaryl; Carbofuran; Carboxin; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos ; Chlorpyriphos Methyl ; Chlorsulfuron; Clethodim; Clofentezine; Clothianidin; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethomorph; Diniconazole; Diphenamid; Diuron; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Etofenprox; Etoxazole; Famaxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Flufenoxuron; Flusilazole; Flutriafol; Fosthiazate; Furalaxyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Iprodione; Imidacloprid; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methamidophos; Methiocarb; Methoxyfenozide; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobuyanil; Nicosulfuron; Oxadixyl;
AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat)
(Devam)
Penconazole; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propargite; Propazine; Propoxur; Propyzamide; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Rimsulfuron; Simazine; Spinosad; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiophanate-methyl; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole) AOAC 2007.01
Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(38 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4 Dichlorobenzene; 4,4 Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Biphenly; Butylate; Chlorbenside; Chlordane-Cis-Alpha; Chlorfenson; Chlorothal Dimethyl; Chlorpropham; Clordane-Trans Gamma;Diazinon; Dichloran; Dicofol; Dieldrin; Diphenyllamine; Endrin; Ethalfluralin; Fenson; Flurprimidol; Hexachloro 1,3 Butadiene; Mepanipyrim; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Phenyllphenol 2; Profluralin; Tecnazene; Tefluthrin; Thiofanox)
AOAC 2007.01
Hayvan Beslenme Suyu Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)
Halofuginone; Lasalocid A; Monensin; Salinomycin
Antiseptik Grubu ( 1 Adet)
Chlorhexidine
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin;
Kinolon Grubu (7 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitrofuran Grubu (1 Adet)
Furaltadone
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Hayvan Beslenme Suyu
(Devam)
Sulfanamid Grubu (13 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Balık Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (3 Adet)
Diclazuril; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin;
Kinolon Grubu (6 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1 Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Balık
(Devam)
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfameter; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam; Dexamethasone;
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Süt Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 2 Adet)
Florfenicol; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)
Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Laktam Grubu (2 Adet)
Cloxacillin; Oxacillin
Kinolon Grubu (7 Adet)
Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1 Adet)
Virginamycin S1
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfameter; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (3 Adet)
Chlortetracycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Anti-Enflamatuar Grubu (2 Adet)
Colchicine; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Süt Tozu Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu


Anti-Enflamatuar Grubu-3 Adet
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Antihelmintik Grubu-2 Adet
Albendazole sulfoxide; Levamisol
Antikoksidiyal Grubu-5 Adet
Halofuginon; Diclazuril; Decoquinate; Maduramicin; Lasalosid A
Antiseptik Grubu-1 Adet
Klorheksidin
Avermektin Grubu-1 Adet
Eprinomektin B1a-B1b
Beta Laktam Grubu-2 Adet
Dikloksasilin; Kloksasilin
Fenikol Grubu-3 Adet
Tiamfenikol; Florfenikol; Kloramfenikol
Fenotiazin Grubu-1 Adet
Clorpromazine
Kinolon Grubu-8 Adet
Norfloxacin; Nalidixic acid; Danofloksasin; Marbofloksasin; Siprofloksasin; Enrofloksasin; Sarafloksasin; Oksolinik asit;
Linkozamid Grubu-1 Adet
Linkomisin
Levazimol ve Benzimidazol Grubu-2 Adet
Albendazole sulfon; albendazole-2-aminosülfon
Makrolit Grubu-4 Adet
Tilmikosin; Eritromisin A; Spiramisin; Tilosin A
Macrolit Grubu-1 Adet
Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu-1 Adet
Ronidazole(RNZ)
Quinoxalin Grubu-1 Adet
Olaquindox
Rifaximin Grubu-1 Adet
Rifaksimin;
Streptogramin Grubu-1 Adet
Virginamycin S1
Sulfanamid Grubu-14 Adet
Sulfadiazin; Sulfathiazol; Sulfapyridine; Sulfamerazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethazine; Dapson; Sulfachloropyridazine; Sulfamethoxazole; Sulfadoxine; Sulfachloropyrazine; Sulfadimethoxine; Sulfachinoxalin
Tetrasiklin Grubu-3 Adet
Oksitetrasiklin; Doksisiklin; Klortetrasikli
Analytica Chimica Acta 880 (2015) 103-121
Bitkisel Orjinli Yemler Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu ( 5 Adet)
Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin; Monensin; Robenidine
Antiseptik Grubu ( 1 Adet)
Chlorhexidine
Beta Laktam Grubu (2 Adet)
Cloxacillin; Dicloxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Enrofloxacin
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitrofuran Grubu (1 Adet)
Furaltadone
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Bitkisel Orjinli Yemler
(Devam)
Sulfanamid Grubu (13 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (1 Adet)
Doxycycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Hayvansal Orjinli Yemler Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu ( 5 Adet)
Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin; Monensin; Robenidine
Antiseptik Grubu ( 1 Adet)
Chlorhexidine
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitrofuran Grubu (1 Adet)
Furaltadone
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Hayvansal Orjinli Yemler
(Devam)
Sulfanamid Grubu (12 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Yem Katkı Maddeleri Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (1 Adet)
Diclazuril
Antiseptik Grubu ( 1 Adet)
Chlorhexidine
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Yem Katkı Maddeleri
(Devam)
Sulfanamid Grubu (13 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Yumurta Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 3 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine
Antikoksidiyal Grubu (5 Adet)
Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Laktam Grubu (4 Adet)
Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin;Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Yumurta
(Devam)
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)
Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Kanatlı Eti Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 3 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (2 Adet)
Diclazuril; Halofuginone
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cephalexin; Dicloxacillin; Oxacillin;
Kinolon Grubu (7 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (4 Adet)
Eprinomectin B1a; Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Penicilin Grubu ( 1 Adet)
Nafcillin
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Kanatlı Eti
(Devam)
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)
Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Bal Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 4 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol
Antikoksidiyal Grubu (5 Adet)
Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin
Beta Laktam Grubu (4 Adet)
Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin;
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (6 Adet)
Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Bal
(Devam)
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880,
2015 103-121
Peynir Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Antikoksidiyal Grubu (2 Adet)
Halofuginone; Lasalocid A
Beta Laktam Grubu (1 Adet)
Cloxacillin
Kinolon Grubu (7 Adet)
Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (3 Adet)
Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (3 Adet)
Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)
Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Tereyağ Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Antikoksidiyal Grubu (2 Adet)
Halofuginone; Lasalocid A
Beta Laktam Grubu (4 Adet)
Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (3 Adet)
Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin
Nitroimidazol Grubu (1 Adet)
Ronidazole
Penicilin Grubu ( 1 Adet)
Nafcillin
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Tereyağ
(Devam)
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)
Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Kırmızı Et (Sığır Kası) Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi

LC-MS/MS Metodu

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)
Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2-Aminosulfone; Levamisole
Amfenikol Grubu ( 2 Adet)
Chloramphenicol; Florfenicol
Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)
Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Maduramicin
Beta Laktam Grubu (3 Adet)
Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin
Kinolon Grubu (8 Adet)
Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;
Linkozamid Grubu (1 Adet)
Lincomycin
Macrolit Grubu (5 Adet)
Eprinomectin B1a; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin
Quinoxalin Grubu (1 Adet)
Olaquindox
Rifaximin Grubu (1 Adet)
Rifaksimin
Streptogramin Grubu (1Adet)
Virginamycin S1
Sulfanamid Grubu (14 Adet)
Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole
Tetrasiklin Grubu (4 Adet)
Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline
Fenotiazin Grubu (1 Adet)
Clorpromazine
Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)
Colchicine; Diclofenac; Meloxicam
Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121
Gıda(Bal, Süt, Balık) Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi
LC-MS/MS Metodu
Nitrofuran Grubu (4 Adet)
3-amino-2-oxazolidinone (AOZ); 3-amino-5-morpholinomethyl- 2-oxazolidinone (AMOZ); Semicarbazide (SEM); 1-aminohydantoin (AHD)
J.agric. Food. Chem. 2007, 55, 1103-1108
Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(53 Adet) 2,4-DB; 8-hydroxyquinoline; Abamectin; Acequinocyl; Azadirachtin; Bicyclopyrone; Bixafen; Chlordecone; Clopyralid; Cyantraniliprole; Cyclanilide; Cyromazine; Dicamba; Dimethipin; Etridiazole; Fenbutatin oxide; Fenoxaprop-P; Fenpyrazamine; Fentin; Florpyrauxifen-benzyl; Flufenacet; Flupyradifurone; Fluthiacet; Fomesafen; Halauxifen-methyl; Hymexazol; Imazethapyr; Indaziflam; Indolylbutyric acid; Isoxaben Mefentrifluconazole; Mephosfolan; Meptyldinocap; Metaflumizone; Metazachlor; Metconazole; Methabenzthiazuron; Milbemectin; Napropamide; Penflufen; Penthiopyrad; Phenthoate; Propoxycarbazone; Propylenethiourea; Pyrimidifen; Pyriofenone; Quinmerac; Sulfoxaflor; Thiencarbazone-methyl; Triclopyr; Trifloxysulfuron; Valifenalate
AOAC 2007.01
Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu (11 Adet):

Bixafen; Penflufen; Pyrimidifen; Ethoxquin; Metazachlor; Napropamide; Chlordecone; Dinobuton; Etridiazole; Flufenacet; Phenthoate
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
( Yüksek Su İçerikli /
Yüksek Asit ve Yüksek
Su İçerikli Ürünler )
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(347 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 3,4,5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 8-hydroxyquinoline; Abamectin; Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilofos; Aramite; Atrazine; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Aziprotryne; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Benzoximate; Benzyladenine; (6-Benzylaminopurine); Bicyclopyrone; Bifenox; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlordecone; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorothalonil; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Cinidon-ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Clopyralid; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyantraniliprole; Cyazofamid; Cyclanilide; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop; Diclofop-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethipin; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinobuton; Dinocap; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Dodine; Emamectin B1B; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethoprophos; Ethoxquin; Ethoxysulfuron; Etridiazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fenpyrazamine; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion; Fenthion sulfone; Fentin; Fipronil; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Florpyrauxifen-benzyl; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Flusilazole; Flutriafol; Fomesafen; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Hymexazol; Imazalil; Imazapyr; Imazethapyr; Imazosulfuron; Imidacloprid; Iminoctadine trisalbesilate; Indaziflam; Indolylbutyric acid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxaben; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; MCPB; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mephosfolan; Meptyldinocap; Mesosulfuron-methyl; Metaflumizone; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metazachlor; Metbromuron; Metconazole; Methabenzthiazuron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoprene; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; Napropamide; N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penflufen; Penoxsulam; Penthiopyrad; Phenthoate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Polyoxin; Prallethrin; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propoxycarbazone; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyrimidifen; Pyriofenone; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinmerac; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl; Quizalofop-P-tefuryl; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Sulfoxaflor; Sulprofos; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiencarbazone-methyl; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Tribufos; Trichlorfon; Tricyclazole; Trifloxysulfuron; Triflusulfuron-Methyl; Triticonazole; Uniconazole; Valifenalate; Vamidothion; Zoxamid
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
( Yüksek Su İçerikli /
Yüksek Asit ve Yüksek
Su İçerikli Ürünler )
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(138 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bixafen; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthaldimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Diethatyl-Ethyl; Dimethipin; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Ethoxquin; Etridiazole; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenthion sulfone; Fenthion sulfoxide; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Flufenacet; Fluotrimazole; Flurprimidol; Formothion; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Metazachlor; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Napropamide; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Penflufen; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenthoate; Phorate; Phorate sulfoxide; Phorate-sulfon; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Pyrimidifen; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Şeker ve Düşük
Su İçerikli Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(218 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 4-Nitrophenol; Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Anilofos; Aramite; Azamethiphos; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Benzoximate; Bispyribac; Bitertanol; Bromacil; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Cinidon-ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Crimidine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloxydim; Cymoxanil; Cyprodinil; Desmetryn; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Diuron; Dodine; Epoxiconazole; EPTC; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenthion; Fenthion sulfone; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; FluazifopP-butyl; Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Flutolanil; Flutriafol; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Hexaconazole; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Iodosulfuron-methyl; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Metolachlor; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4Dimethylphenylformamide(DMF); N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; O.O-Tepp; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethylformamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propiconazole; Propoxur; Proquinazid; Prosulfocarb; Pyraclostrobin; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; ebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; Tricyclazole; Triticonazole; Vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Şeker ve Düşük
Su İçerikli Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(134 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aminocarb; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion sulfone; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfoxide; Phorate-sulfon; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Yağ ve Çok
Düşük/ Orta Su İçerikli
Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(270 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 2,4-D; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; Acephate; Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarbsulfoxide; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoconazole; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromuconazole; Buprofezin; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cymoxanil; Cyprodinil; Desmetryn; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Diuron; Dodine; Emamectin B1B; Emamectin-Benzoate; Epoxiconazole; EPTC; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fenthion; Fenthion sulfone; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Florasulam; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoximmethyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid;Mecarbam; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxylm; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarbsulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Picolinafen; Picoxystrobin; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Pymetrozine; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl; Sethoxydim; Simazine; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Temephos; Tepraloxydim; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; Tricyclazole; Triflumizole; Triflumuron; Triflusulfuron-Methyl; Triticonazole; Vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Yağ ve Çok
Düşük/ Orta Su İçerikli
Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(134 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aminocarb; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfoxide; Phorate-sulfon; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Nişasta ve/veya
Protein ve Düşük Su ve
Yağ İçerikli Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(251 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; Acephate; Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Anilofos; Aramite; Atrazine; Azamethiphos; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benzoximate; Bifenox; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Cinidon-ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyprodinil; Desmetryn; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Diuron; Dodine; EPTC; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenthion; Fenthion sulfone; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Florasulam; FluazifopP-butyl; Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Flupyrsulfuron-methyl; Flurtamone; Flutriafol; Fonofos; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; O.O-Tepp; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Pydiflumetofen; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; Tricyclazole; Triflumizole; Vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri, Devam
Formülleri ve Bebek ve
Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Yüksek Nişasta ve/veya
Protein ve Düşük Su ve
Yağ İçerikli Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(134 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aminocarb; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion sulfone; Fenthion sulfoxide; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Folpet; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfoxide; Phorate-sulfon; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Et ve Su Ürünleri İçeren
Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(201 Adet) 5-Hydroxythiabendazole; Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azoxystrobin; Beflubutamid; Bendiocarb; Benomyl; Bentazone; Benzoximate; Benzyladenine (6-enzylaminopurine); Bifenox; Bispyribac; Bitertanol; Bromacil; Buprofezin; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Cinidon-ethyl; Clethodim; Climbazole; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cycloate; Cycloxydim; Cyflufenamid; Demeton-S- methyl; Demeton-S- methyl; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlorvos; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Difenconazole; Dimefox; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dioxacarb; Diphenamid; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Emamectin B1B; Emamectin-Benzoate; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfoxide; Fenoxaprop-ethyl; Fenpropathrin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fenthion sulfone; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Flucarbazone-sodium; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluoroglycofen-ethyl; Flupyrsulfuron-methyl; Flurtamone; Flutolanil; Flutriafol; Fonofos; Fosthiazate; Fuberidazole; Furathiocarb; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methyl; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imidacloprid; Indoxacarb; Ipconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Metalaxyl; Metamitron; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Monocrotophos; Monolinuron; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-Desmethylacetamiprid; O.O-Tepp; Omethoate; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phoratesulfone; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propaquizafop; Propargite; Propham; Propoxur; Proquinazid; Prosulfocarb; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-ethyl; Quizalofop-P-tefuryl; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad - Spinosyn A; Spinosad - Spinosyn D; Spirotetramat-enol; Sulprofos; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Terbacil; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Tribufos; Trichlorfon; Tricyclazole; Vamidothion
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Et ve Su Ürünleri İçeren
Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(132 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aminocarb; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothalisopropyl; Parathion-ethyl(Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phoratesulfoxide; Phoratesulfon; Phosalone; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Süt ve Süt Ürünleri
İçeren Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu


(237 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 3,4,5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilofos; Aramite; Atrazine; Azimsulfuron; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bensulfuron-methyl; Benzoximate; Benzyladenine (6Benzylaminopurine); Bispyribac; Boscalid; Bromacil; Bromuconazole; Buprofezin; Butocarboxim; Butralin; Carbaryl; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Cinidon-ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Desmetryn; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Dodine; Emamectin B1B; Emamectin-Benzoate; EPTC; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fenthion; Fenthion sulfone; Flamprop-Misopropyl; Florasulam; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Flutriafol; Fonofos; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; O.O-Tepp; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propoxur; Proquinazid; Prosulfocarb; Pyraclostrobin; Pyrethrins; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Sulprofos; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Terbacil; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Trichlorfon; Tricyclazole; Triflusulfuron-Methyl; Vamidothion
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Süt ve Süt Ürünleri
İçeren Ürünler)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu


(137 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aminocarb; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion sulfone; Fenthion sulfoxide; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfoxide; Phorate-sulfon; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Hayvansal Kaynaklı
Gıdalardan Elde Edilen
Yağlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(198 Adet) (1)-Naphthylacetamide; 5-Hydroxythiabendazole; Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Ametoctradin; Anilofos; Aramite; Atrazine; Azamethiphos; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Benzoximate; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Cinidon-ethyl; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloxydim; Cymoxanil; Cyprodinil; Desmetryn; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflufenican; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Dodine; EPTC; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenazaquin; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenthion sulfone; Flamprop-M-isopropyl; FluazifopP-butyl; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluquinconazole; Flurtamone; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imidacloprid; Indoxacarb; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanyprim; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; O.O-Tepp; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Prosulfocarb; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Simazine; Spinetoram; Spinosad (Spinosyn A+ Spinosyn D); Spiroxamine; Sulfotep; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Temephos; Tepraloxydim; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Tricyclazole; TriflusulfuronMethyl; Vamidothion; Zoxamide
AOAC 2007.01
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve
Bebek ve Küçük Çocuk
Ek Gıdaları
(Hayvansal Kaynaklı
Gıdalardan Elde Edilen
Yağlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(134 Adet) 1-4 Dichlorobenzene; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Benfluralin; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-oxy; Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Diethatyl-Ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Endrin-aldehyde; Endrin-ketone; EPTC; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpyroximate; Fenson; Fenvalarete; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Formothion; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothalisopropyl; Parathion-ethyl(Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phoratesulfoxide; Phoratesulfon; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Gıda (Zor veya Özgün Matriks) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(192 Adet) Acephate; Acibenzolar-S-methyl; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Ametoctradin; Atrazine; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Bifenazate; Bitertanol; Bromoxynil; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Cinidon-ethyl; Clethodim; Clodinafoppropargyl; Clofentezine; Clothianidin; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Diafenthiuron; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Dioxacarb; Diphenamid; Dithianon; Diuron; Dodine; Emamectin B1B; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenthion; Fipronil sulfone; Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flumioxazin; Fluopicolide; Fluopyram; Fluquinconazole; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazamox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); Nicosulfuron; Nuarimol; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxycarboxin; Penconazole; Pencycuron; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propaquizafop; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pyraclostrobin; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinosyn A; Spirodiclofen; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; ebufenpyrad; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanatemethyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triflumuron; Triticonazole; Zoxamide
AOAC 2007.01
Gıda (Zor veya Özgün Matriks) Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi


GC-MS/MS Metodu

(112 Adet) 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-Chloraniline; 2-Phenylphenol; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Benfluralin; Biphenyl; Bromfenvinphos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionat Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin-lambda; Deltamethrin; Demeton-S-methyl; Diazinon; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-Ethyl; Dioxabenzofos(Salithion); Diphenylamine; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endosulfan-sulfate; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalarete; Flucythrinate; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta; HCH-gamma(Lindane); Heptachlor-endo-epoxide(trans); Heptachlor-exoepoxide(cis); Heptenophos; Hexachloro-1,3-Butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-Diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Pendimethalin; Pentachloraniline; Pentachlorobenzene; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.01
Atık Su Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Atık Su Numune Alma Teknikleri TS ISO 5667-10
Atık Su Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Atık Su Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini

Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Atık Su Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Atık Su Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Atık Su Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P D
Atık Su Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D-
Atık Su Sülfür Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500-S2- D
Atık Su Sülfat Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500 SO4-2 E
Atık Su Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Atık Su Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cr B
Atık Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Atık Su İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Atık Su Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atık Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Atık Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 C
Atık Su Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Atık Su Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500 -NH3 B
SM 4500 -NH3 C
Atık Su Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 6231
Atık Su Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO2- B
Atık Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl-B
Atık Su Serbest Klor Tayini
DPD Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Atık Su Bağlı Klor Tayini
DPD Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Atık Su Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 K
EPA 6020 B
Atık Su Bor (B), Fosfor (P), Kalay (Sn) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 K
TS EN ISO 17294 1-2
Atık Su Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminans Metodu
ASTM D 888
Atık Su Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Atık Su Zehirlilik Tayini TS 5676
Atık Su Sülfit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 SO3-2 C
Atıksu Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Atık Su Hidrazin Tayini

Spektrofotometrik Metot
ASTM D1385
Atık Su Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Atıksu Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Atıksu Koliform Bakteri Sayımı

EMS Tekniği
SM 9221 B
Atıksu Fekal Koliform Sayımı

EMS Tekniği
SM 9221 E
Atıksu Salmonella spp. Aranması

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 19250
Atık Katı Atıklardan Numune Alma TS 12090
Atık Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN 12457-4
SM 3030 K
EPA 6020 B
Atık Molibden (Mo) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN 12457-4
SM 3030 K
EPA 200.8
Atık Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Atık Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Atık Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500 SO4-2 E
Atık pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Atık Toplam Çözünmüş Madde
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Atık Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Arıtma Çamuru Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd),Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
EPA 6020 B
Arıtma Çamuru Molibden (Mo) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.8
Arıtma Çamuru pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Arıtma Çamuru Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Kurşun (Pb) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
EPA 6020 A
Atık Yağ Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma TS 900-1 EN ISO 3170
Havuz Suyu Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458
Havuz Suyu Siyanürik Asit Tayini


Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot-"K.SOP.179.Rev02"
(Water Reserach, 18(3): 277-280, 1984)
Havuz Suyu pH Tayini

Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Havuz Suyu Amonyum Tayini

Spektrofotometrik Metot
TS 7159
Havuz Suyu Nitrit Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
Havuz Suyu Nitrat Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₃⁻ B
Havuz Suyu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini

Ön İşlem: Asidik (HNO3) Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 E
EPA 200.8
Havuz Suyu Toplam Alkalinite Tayini

Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Havuz Suyu Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
TS EN ISO 7393-1
Havuz Suyu Renk Tayini

Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Havuz Suyu Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
TS EN ISO 7393-1
Havuz Suyu Sıcaklık Tayini

Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz Suyu Bulanıklık Tayini

Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı 37℃ TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı 22℃ TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Pseudomonas aeruginosa Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 16266
Atık Yağ Yalıtım Sıvıları için Numune Alma TS EN 60475
Deniz Suyu Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Deniz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik/Turbidimetrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Deniz Suyu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Deniz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+B
Deniz Suyu Çözünmüş Oksijen Tayini

Ölçüm: Lüminesans Sensör Metodu
ASTM D888
Metot C
Deniz Suyu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Deniz Suyu Arsenik (As), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3030 K
EPA 200.8
ASTM D5673-16
Deniz Suyu Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini

Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik Metot
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti
Düzeyinin Ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV - PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi-WBGT(Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz veya Buhar Konsatrasyonlarının Tayini
(Amineler, Amonyak, Aseton, Benzen, Butan, Diesel Yakıt & Jet Yakıt, Etanol, Fenol, Formaldehit, Fosfinler, Gasoline, Hidrojen Florür , Hidrojen Klorür, Hidrojen Siyanür, Hidrojen Sülfür, Hidrokarbonlar, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Klor Dioksit, Klorür, Kükürt Dioksit, MEK - Metil Etil Keton, Merkaptanlar, Metil Bromür, Nitrojen Dioksit, Nitrojen Oksitler, Ozon, Su Buharı, Toluen, TriKloroEtilen, VinylKlorür, Xylenler)
Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490 - 96
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizi
Ağır Metallerin Tayini
(Aluminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Titanyum (Ti) )

Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma
Ön İşlem: Mikrodalgada Asitle Yakma
Ölçüm: ICP-MS Metodu
NIOSH - NMAM 7302
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

(Benzen, Etanol, Etil Asetat, İso Propil Alkol, İzoamil Alkol, Kloroform, Metilen Klorür, N-Hekzan, N-Heptan, Tetra Hidro Furan)

Numune Alma: Pompa ile Aktif Karbona Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu
Analiz: GC-MS Metodu
ASTD D 3686-20
ASTM D 3687-19
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2- Tetrachloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,1-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethene; 1,2,3-Trichloropropane; 1,2,4- Trichlorobenzene; 1,1,1-Trichloroethane; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2-Dibromo-3- chloropropane; 1,2-Dibromoethane; 1,2- Dichlorobenzene; 1,2-Dichloroethane; 1,2- Dichloropropane; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; 1,4-Dichlorobenzene; 2- Chlorotoluene; Benzen; Bromochloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Etanol; Ethylbenzene; Etil Asetat; Hexachlorobutadiene; IsopropylbenzeneCumene; İso Propil Alkol; İzoamil Alkol; Kloroform; Metilen Klorür; Naphthalene; NHekzan; N-Heptan; o-Xylene; p-Xylene; Styrene; Tetra Hidro Furan; Tetrachloroethene; Trichloroethene

Numune Alma: Pompa ile Aktif Karbona Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu
Analiz: GC-MS Metodu
ASTD D 3686-20
ASTM D 3687-19
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Gürültü Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti TS ISO 1996-2 (Madde 9.2.2)
Akustik-Gürültü Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri TS ISO 1996-1
Akustik-Gürültü Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi-Bölüm 2: Ses Basınç Seviyelerinin Belirlenmesi TS ISO 1996-2
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini
Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,1-Dichloroethene; 1,2-Dichlorobenzene; 1,2-Dichloropropane; 1,4-Dichlorobenzene; Benzene; Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Chlorobenzene; Chloroform; Ethylbenzene; Isopropylbenzene; n-Propylbenzene; Styrene; Tetrachloroethylene; Toluene; Trichloroethylene

Örnekleme : Örnekleme tüpü (Aktif Karbon)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

(20-1000 mg/m3)
Gravimetrik Metot
TS ISO 9096
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini

(5-50 mg/m3)
Gravimetrik Metot
TS EN 13284-1
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini

Gravimetrik Metot
EPA Metot 17
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini

Gravimetrik Metot
EPA Metot 5
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini

Bacharach Metodu
TS 9503*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O2) Kütle Derişimlerinin Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO2) Kütle Derişimlerinin Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039 *
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO2) Kütle Derişiminin Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Baca gazında Nem Tayini

Ölçüm: Gravimetrik Metot
EPA Metot 4 *
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Nem Probu ile Nem Tayini


( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot - "EM.SOP.05" *
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini

Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü
TS ISO 10780*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini

S Tipi Pitot Tüpü
EPA Metot 2*
İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini

Gravimetrik Metot
EPA 40 CFR 50 AppJ
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini

Gravimetrik Metot
TS 2342
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları

Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),Manganez (Mn), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn)

Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA Metot 29
Baz Yağlar, Madeni Yağlar Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini

(Aluminyum (Al); Bakır (Cu); Baryum (Ba); Bor (B); Çinko (Zn); Demir (Fe); Fosfor (P); Gümüş (Ag); Kadminyum (Cd); Kalay (Sn); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kurşun (Pb); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Nikel (Ni); Silisyum (Si); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Vanadyum (V))

ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi
ASTM D5185
Deri Krom VI (Cr +6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi
Kolorimetrik Yöntem
(UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)
ISO 17075-1
BS EN ISO 17075-1
TS EN ISO 17075-1
Plastikler, Plastisol Baskılar, Plastik Kaplamalı Tekstiller, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncaklar (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç) Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini-Islak Ayrıştırma Metodu
(ICP-MS Kullanılarak)
BS EN 1122
Metaller, Metal Kaplamalı Ürünler Ciltle Doğrudan Ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama Ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri PD CR 12471
Metal Aksesuar Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması, ve
Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini

(ICP- MS Kullanılarak)
BS EN 12472 + A1
Metal Aksesuar Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini
(ICP- MS Kullanılarak)
BS EN 1811+A1
TS EN 1811+A1
Tekstil Sulu Ekstraktın pH Tayini
(pH Metre Kullanılarak)
BS EN ISO 3071
EN ISO 3071
TS EN ISO 3071
ISO 3071
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları, Ayak Giyecekleri ve Bileşenleri Fitalat Tayini
(GC-MS Kullanılarak)
CPSC- CH-C1001.09.4
Plastikler, Tekstiller ve Kaplamalı Tekstiller, Baskılar, Oyuncaklar, Ambalaj Malzemeleri, Ayak Giyecekleri ve Bileşenleri Fitalat İçeriği Tayini-Tetrahidrofuran Metodu
(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - "T.SOP.02" (ISO 14389’dan modifiye edilmiştir.)
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay
Bileşiklerinin Tayini

(GC-MS Kullanılılarak)
ISO/ TS 16179
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları Fitalat Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
CPSC-CH-C1001-09.4
Deri pH Tayini
(pH Metre Kullanılarak)
TS EN ISO 4045
BS EN ISO 4045
Kozmetikler Aerobik Mezofilik Bakterilerin Tespiti ve Sayımı ISO 21149
Kozmetikler Staphylococcus aureus Aranması ISO 22718
Kozmetikler Escherichia coli Aranması ISO 21150
Kozmetikler Candida albicans Aranması ISO 18416
Kozmetikler Pseudomonas aeruginosa Aranması ISO 22717
Kozmetikler Maya ve Küf Sayımı ISO 16212
  Ağır Metal ve Mineral Tayini
(Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Galyum (Ga), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Tellür (Te), Vanadyum (Vn)) Tayini

ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot-"T.SOP.23 Rev 00" (NMKL 186’dan madifiye edilmiştir)
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
ISO/TS 16181
Ayakkabı Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Dimethyl Fumarate (DMFu) Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
ISO/TS 16186
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)’ın Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
ISO/TS 16190
Tekstil, Çocuk Ürünleri, Plastik Boya ve Boyalı/Kaplamalı Numunelerde Toplam Kurşun (Pb) Tayini

(ICP-MS Kullanılarak)
CPSC-CH-E1003.09
16 CFR 1303
Tekstil Azo Boyar Maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler

Bölüm 3: 4-Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti

(GC-MS Kullanılarak)
TS EN ISO 14362-3
BS EN ISO 14362-3
DIN EN ISO 14362-3
EN ISO 14362-3
ISO 14362-3
Tekstil Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu

Bölüm 1: Ektraksiyon Gerekmeksizin Elde
Edilebilen Belirli Azo Boyarmaddelerin Tespiti

(GC-MS Kullanılarak)
TS EN ISO 14362-1
BS EN ISO 14362-1
EN ISO 14362-1
DIN EN ISO 14362-1
ISO 14362-1
Tekstil Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini
(Su Ekstraksiyonu Metodu)

(UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)
ISO 14184-1
BS EN ISO 14184-1
TS EN ISO 14184-1
EN ISO 14184-1
Tekstil Formaldehit Tayini-
(Buhar Absorbsiyon Metodu)

(UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)
ISO 14184-2
BS EN ISO 14184-2
TS EN ISO 14184-2
EN ISO 14184-2
Tekstil Asidik Ter Çözeltisi İle Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini
Kurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Civa(Hg), Arsenik(As), Bakır(Cu), Kobalt(Co), Krom(Cr), Nikel( Ni), Antimon(Sb) Tayini
(ICP-MS Kullanılarak)
BS EN 16711-2
TS EN 16711-2
EN 16711-2
DIN EN 16711-2
Deri Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb)
(ICP-MS Kullanılarak)
TS EN ISO 17072-1
BS EN ISO 17072-1
DIN EN ISO 17072-1
ISO 17072-1
Tekstil, Aksesuar Mikrodalga Yöntemi İle Toplam Metal Tayini
Toplam Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini
(ICP-MS/OES Kullanılarak)
TS EN 16711-1
BS EN 16711-1
EN 16711-1
DIN EN 16711-1
Tekstil, Aksesuar Ter/Tükürük Çözeltisinde Ekstrakte Edilebilen Ağır Metaller

Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan(Mn) Tayini,Nikel (Ni), Selenyum (Se)

(ICP-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot “T.SOP.93 Rev 00” (Oeko Testing Standard Bölüm 3 ve BVL B 82.10'dan modifiye)
Kaplamalı Tekstil,
Plastik, Ambalaj
Malzemeleri, Oyuncak
Polivinil Klorür (PVC) Tanımlanması

(FTIR Kullanılarak)
İşletme İçi Metot “T.SOP.94 Rev 00”
Kaplamalı Metal
Tekstil
Yapay Tükürük Çözeltisine Salınan Kurşun (Pb) Tayini

(ICP-MS kullanılarak)
BS EN 16711-3
Tekstil,Plastikler Poli Aromatik Hidrokarbon (PAH)’ların Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.82 Rev 00” (AfPS GS 2019:01 PAK’dan modifiye)
EN 17132
Deri Deri Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini

Antimon (Sb),Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini

(ICP-MS kullanılarak)
ISO 17072-2
Deri Yaşlandırma Prosesi ile Deride Krom VI (Krom +6) İçeriğinin Tayini

(UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)
ISO 10195
BS ISO 10195
Deri Formaldehit İçeriğinin Tayini

(HPLC-DAD Kullanılarak)
TS EN ISO 17226-1
Deri Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler
Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
TS EN ISO 17234-1
BS EN ISO 17234-1
DIN EN ISO 17234-1
ISO 17234-1
Deri Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler

Bölüm 2: 4 Aminoazobenzen Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
TS EN ISO 17234-2
BS EN ISO 17234-2
DIN EN ISO 17234-2
ISO 17234-2
Oyuncak Ürünleri Belirli Elementlerin Göçü
Kurşun (Pb), Antimon(Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Selenyum (Se), Alüminyum (Al), Bor(B), Krom(Cr) , Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Çinko (Zn)
( ICP-MS kullanılarak )
BS EN 71-3:2019+A1:2021
Çocuk Ürünleri Metal Olmayan Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Analizi

(ICP-MS Kullanılarak)
CPSC-CH-E1002.08
Çocuk Ürünleri (Bijuteri ve Takilar) Metal Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini

(ICP-MS Kullanılarak)
CPSC-CH-E1001.08
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları - Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
FID Analizörü
TS EN 12619*
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini

(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluranthene; Chrysene; Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene; Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)

Numune Alma: Dietilenglikole Örnekleme
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme
Analiz: GC-MS Metodu
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Toplam Flor (F) Miktarının Tayini

SPANDS Metodu
EPA Metot 13 A
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindaki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Analizi

Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 1911
Atıksu Fenollerin Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentaklorophenol)

Ön işlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 E
Atıksu Hidrokarbonlar Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D ve F
Atık Fenol İndeksi Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Atık BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini

Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Atık C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini

Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
Arıtma Çamuru Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
Arıtma Çamuru Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Arıtma Çamuru Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Arıtma Çamuru Fosfor Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
TS EN ISO 17294 1-2
Arıtma Çamuru Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Arıtma Çamuru Ftalat Esterlerinin Tayini
(Diftalat (2-ethylhexyl), (Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-butyl phthalate, Dimethyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu,
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Arıtma Çamuru PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3- cd pyrene), Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu,
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Deniz suyu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
TS 2789-Ek2
Deniz Suyu Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentaklorophenol)

Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 E
Deniz Suyu Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Kozmetik ürünler Antimikrobiyal Koruyucu Etkinliğinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 11930
Kozmetik ürünler Paraben Tanı ve Miktar Tayini
(Metil-Etil-Bütil-Benzil-Propil Paraben)

(HPLC Yöntemi)
İşletme İçi Metot T.SOP.20 Rev.01 01.10.2019 (Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: İEG-2005/7) yayınından modifiye)
Kozmetik ürünler Etanol Tayini

GC-FID Yöntemi
İşletme İçi Metot T.SOP.22 Rev.00 20.05.2019 AOAC 984.14'ten modifiye
Kozmetik ürünler Metanol Tayini

GC-FID Yöntemi
TS 11033
Kozmetik ürünler Ftalat Tayini
(GC-MS Kullanılarak)
BS EN 16521
Kozmetik Ürünler pH Tayini TS 518, TS 5270, TS 4811, TS 9676
(İşletme İçi Metot TS 5270 ve US EPA Method 9045 D’den modifiye)
Kozmetik Ürünler 2-Phenoxyethanol Tayini Tayini

HPLC-UV/DAD Yöntemi
İşletme İçi Metot - “T.SOP.28 Rev 00” (Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 425’den modifiye )
Kozmetik Ürünler 1,4 Dioxane Tayini


GC-MS Yöntemi
İşletme İçi Metot - “T.SOP.29 Rev 00”
Kozmetik Ürünler, Cilt Kremleri, Losyonlar Yağlı Madde Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem
TS 4811
Kozmetik Ürünler Hidrojen Peroksit

Titrimetrik Yöntem
TS 10340
Kozmetik Ürünler SLS (Sodyum Lauryl Sülfat) Tayini

Titrimetrik Yöntem
İşletme İçi Metot - “T.SOP.30 Rev 00”
Kozmetik Ürünler SLES (Sodyum Lauryl Eter Sülfat) Tayini

Titrimetrik Yöntem
İşletme İçi Metot - “T.SOP.36 Rev 00”
Kozmetik Ürünler, Kişisel Bakım Ve Koruyucu Ürünler, Diş Macunu Solvent Kalıntısı (Kloroform, Aseton,Diklorometane,Benzen,Hexane,Toluen,THF)

(GCMS Headspace Yöntemi )
İşletme İçi Metot - “T.SOP.31 Rev 00”
Kozmetik Ürünler Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Miktarı Tayini

GC-MS Yöntemi
İşletme İçi Metot - “T.SOP.32 Rev 00”
Kozmetik Ürünler Suda Çözünemeyen Madde Miktarı Tayini TS 54
Kozmetik Ürünler Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) Tayini

Titrimetrik Yöntem
ASTM D 1767
Sabun Toplam Alkali Miktarı Tayini
Titrimetrik Yöntem
BS 1715-2.1 ISO 684
Sabun Toplam Serbest Alkalinite Tayini

Titrimetrik Yöntem
BS 1715-2.2 ISO 684
Sabun Serbest Yağlı Asit Miktarı Tayini

Titrimetrik Yöntem
BS 1715-2.4
Sabun Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini

Titrimetrik Yöntem
BS 1715-2.5 ISO 1067
Alkali Deterjanlar, Sabun Serbest Kostik Alkali Miktarı Tayini (NaOH/KOH Tayini)

Titrimetrik Yöntem
ISO 456, ASTM D 501 Madde 9 Madde 10 Madde11
Kozmetik Ürünler Nem ve Uçucu Madde Miktarı Tayini ISO 672
Sabun Etanolde (Alkolde) Çözünemeyen / Çözünen Madde Miktarı Tayini ISO 673
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar Anyonik Aktif Madde Tayini

İki Fazlı Titrasyon Yöntemi
ISO 2271
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini

İki Fazlı Titrasyon Yöntemi
ISO 2871-1
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar Düşük Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Miktarı Tayini

İki Fazlı Titrasyon Yöntemi
ISO 2871-2
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar Noniyonik Aktif Madde Tayini

Titrimetrik Yöntem
ISO 2268
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini

Titrimetrik Metot
ISO 4314
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar Alkalinite Tayini

Titrimetrik Yöntem
ISO 4315
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini ISO 8214
Dezenfektanlar ve Deterjanlar Toplam Aktif Madde

Gravimetrik Metot
TS 518
Sıvı El Sabunları, Şampuan Ve Saç Kremleri İnorganik Tuzların Tayini

Gravimetrik Metot
TS 9676
Sabun, Çamaşır Deterjanı, Sanayi Tipi Çamaşır Makinalarında Kullanılan Klorür Tayini

Titrimetrik Yöntem
TS 54 ISO 457, TS 5155
Kozmetik Ürünler Boya Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.33 Rev 00”
Kozmetik Ürünler Formaldehit Tayini

UV-VIS Spektrofotometre Yöntemi
İşletme İçi Metot - “T.SOP.34 Rev 00”
(National Laboratories of Food and Drugs Determination of Formaldehyde in Cosmetics’den modifiye)
Biyosidal Ürünler, Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Umumi ve Kişisel Alan Sodyum Hipoklorit Tayini

Titrimetrik Yöntem
TS 3464
Biyosidal Ürünler İyot Tayini

Titrimetrik Yöntem
European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:1142, Sayfa.2778-2779
Biyosidal Ürünler Hidrojen Peroksit Tayini

Titrimetrik Yöntem
European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:0396, Sayfa 2202
Biyosidal Ürünler pH Tayini European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:20203, Sayfa 24-25
Biyosidal Ürünler Solventlerin Tayini
(Etil Alkol, Metil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol)) Tayin

GC-FID Yöntemi
BS EN 14667
AOAC 983.13
Tüm Ürün Grupları (Gıda ve Tekstil Hariç) Görünüm, Adet, Koku ve Renk Kontrolü İşletme İçi Metot - "T.SOP.24 Rev 00"

(Regulation (EC) No 1223/2009 & TS 12439’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Gluteraldehit Tayini

HPLC-DAD Yöntemi
Pharmaceutica Acta Helvetiae 69
Biyosidal Ürünler Povidonum iyodinat

Titrimetrik Yöntem
European Pharmacopoeia 7.0
Biyosidal Ürünler Klorhekzidin Diglukonat Tayini

HPLC-UV/DAD Yöntemi
IJPSR (2015), Vol. 6, Issue 12
Biyosidal Ürünler Benzalkonyum Klorür ( C8-C10-C12-C14-C16-C18 ) Tayini

HPLC-UV Yöntemi
İşletme İçi Metot - "T.SOP.25 Rev 00" (Determination of Benzalkonium Chloride in a Cosmetic - Thermo Application Note’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Formaldehit Tayini

UV-VIS Spektrofotometre Yöntemi
İşletme İçi Metot - "T.SOP.26 Rev 00" (TS 10235’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Perasetik Asit Tayini

Titrimetrik Yöntem
İşletme İçi Metot - "T.SOP.27 Rev 00"
(Pulp Bleaching Today, page 28-29’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Laktik Asit ve Sitrik Asit Tayini

HPLC-UV/DAD Yöntemi
İşletme İçi Metot - “T.SOP.35 Rev 00”
Biyosidal Ürünler Aktif Klor Tayini

Titrimetrik Yöntem
TS 3464
Biyosidal Ürünler Sodyum Hipoklorit Tayini

Titrimetrik Yöntem
TS 3464
Biyosidal Ürünler Klorindioksit Tayini

Titrimetrik Yöntem
BS EN 12671
Biyosidal Ürünler 2-fenoksietanol Tayini

HPLC-UV/DAD Kullanılarak
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 425
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları pH Ölçümü Testi

(pH Metre Kullanılarak)
CIPAC Handbook J, MT 75.3
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları Formülasyonların Asitliği Veya Alkaliliği Testi CIPAC Handbook L, MT 191
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları Kalıcı Köpüklenme Ölçümü CIPAC Handbook F, MT 47.3
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları Hidrokarbon Yağı İle Karışabilirlik CIPAC Handbook F,MT 23
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları Çözünme Derecesi ve Çözelti Kararlılığı CIPAC Handbook O,179.1
Biyosidal Ürünler / Pestisit Formülasyonları Islak Elek Testi CIPAC Handbook F,MT 185
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1276
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1650
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıbbi Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13727+A2
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıbbı Alanda Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13624
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Veteriner Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1656
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Veteriner Alanda Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1657
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Legionellaya Karşı Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13623
Havuz suyu ve SPA Dezenfektanları Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi OECD ENV JM MONO 2012 15
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Oda Havasında Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi (1m3 Alana kadar) EN 17272
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Bakterisidal ve/veya Fungisadal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Nicel Gözeneksiz Yüzey Deneyi
TS EN 13697+A1
Biyosidal Ürünler, Kozmetik İrritasyon Testi / Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi OECD 439
Tıbbı ve Tıbbı Olmayan Yüz Maskeleri Mikrobiyal Temizlik Düzeyi TS EN 14683
ISO 11737-1
Tıbbı Malzemelerde Tıbbi Malzeme Üzerindeki Mikroorganizma Popülasyonunun Belirlenmesi (Bioburden) ISO 11737-1
Steril Olmayan Ürünler Mikrobiyal Sayım Testi EP.2.6.12
Steril Olmayan Ürünler Spesifik Mikroorganizma (Staphylococcus aureus) Testi EP 2.6.13
Steril Olmayan Ürünler Spesifik Mikroorganizma (Pseudomonas aeruginosa ) Testi EP 2.6.13
Tekstil Tekstil Malzemelerinde Antimikrobiyal Yüzeylerin Değerlendirilmesi AATCC 100
Tekstil Antimikrobiyal Aktivite Tayini JIS L 1902
Plastik, Metal, Seramik ve Ara Ürünler Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi JIS Z 2801
Tekstil Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743
Tekstil Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobik Maddelerin Antimikrobiyal Aktivitesini Belirlemek İçin Standart Test Yöntemi

Dinamik Çalkalama Metodu
ASTM E 2149
Plastik ve Gözeneksiz Yüzeyler (Gözenekli Olmayan Materyallerde) Plastik Yüzeylerde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi ISO 22196
Biyosidal Ürünler Didesildimetilamonyum klorür (DDAC) Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.71 Rev 00” (JPBA 34(5):909-20 ve JAFC-Analysis of QACs’den modifiye)
Biyosidal Ürünler 2-Fenilfenol (OPP) Tayini

(HPLC Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.73 Rev 01” (Journal of AOAC International Vol. 95, No. 2, 2012’den modifiye)
Biyosidal Ürünler o-Ftalaldehit (OPA) Tayini

(HPLC Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.74 Rev 00” (J. Chroma. A, 1247, (2012), 99-103’ten modifiye)
Biyosidal Ürünler Gümüş, Gümüş Nitrat ve Kolloidal Gümüş Tayini

( ICP-MS Yöntemi / Titrimetrik Yöntem )
European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:0009, Sayfa 2905
01/2008:2281, Sayfa 2904
NMKL161, NMKL 170
Biyosidal Ürünler Yoğunluk Tayini OECD 109
Biyosidal Ürünler N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine (LONZABAC) Tayini

Titrimetrik Yöntem
İşletme İçi Metot - “T.SOP.76 Rev 00” (Chemosphere 95 (2014) 379-386’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Metilizotiyazolinon (MIT) Tayini

(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.77 Rev 00” (Journal of Chromatography A, 1164 (2007) 74-8’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Sodyum Dikloroizosiyanürik Asit Ve Triklorosiyanürik Asit Tayini

(HPLC Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.78 Rev 00” (Anal. Chem. 2001, 73, 3358-3364’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Salisilik Asit Tayini

(HPLC Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.79 Rev 01” (Sielc Tech. App. Note’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalarda Çinko Pirition Tayini

(HPLC Kullanılarak)
İşletme İçi Metot - “T.SOP.80 Rev 00” (International Journal Of Cosmetic Science,23, 183-188’den modifiye)
Biyosidal Ürünler N,N- dietil m-toluamid (DEET) Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.81 Rev 00” (AOAC Official Method 2007.01’den modifiye)
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Miko bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 14348
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Veteriner Alanda Miko bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
EN 14204
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Spor Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13704
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Bakteri Öldürme Etkinliğin Değerlendirilmesi

Nicel Taşıyıcı Deneyi
EN 14561
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Taşıyıcı Deneyi
EN 14562
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Medikal Alandaki Aletlerde Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin Miko bakteri veya Tüberküloz Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Taşıyıcı Deneyi
EN 14563
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Tıp Alanında Mekanik Hareket Uygulanarak Kullanılan Mendil Yardımıyla Gözeneksiz Yüzeyler Üzerinde Bakteri Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi (4- Alan Deneyi) EN 16615
Kimyasal Dezenfektanlar
ve Antiseptikler
Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
EN 14476+A2
Boyalar ve Vernikler Bir Kaplamada Mantarlara Karşı Film Koruyucuların Etkinliğinin Değerlendirilmesi EN 15457
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıp Alanındaki Kimyasal Dezenfektanların Spor Öldürme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
EN 17126
Su Dezenfektanları Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi AOAC 965.13
Sıvı Kimyasal Dezenfektanlar Sert Gözeneksiz Yüzeylerde Antimikrobiyal Kalıntı (Bakterisidal ve/veya Mayasidal) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Yüzey Deneyi
PAS 2424
Kimyasal Dezenfektanlar Bakteriyofajlara Karşı Virüs Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Nicel Süspansiyon Deneyi
EN 13610
Biyosidal Ürünler Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerin Antiviral Aktivitenin Belirlenmesi ISO 21702
* Müşterinin yerinde, geçici veya mobil tesislerinde    
Esnek Kapsam
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
2,4Gıda
2,4Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)

Real Time PCR Metodu
ISO 21569, ISO 24276


ISO 21571
2,4Gıda
2,4Yem
GDO Tip Belirleme ve Miktar Analizi


Real Time PCR Metodu
ISO 21569, ISO 24276


ISO 21571
2,4Gıda
2,4Yem
Bitki Spesifik Gen Taraması


Real Time PCR Metodu
ISO 21569, ISO 24276


ISO 21571
2,4Gıda Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Metodu
LC-MS/MS Metodu
AOAC 2007.01
2,4Gıda
2,4Yem
(09.08.2019) DAS44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi

Eklendi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-015), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
2,4Gıda
​2,4Yem
(09.08.2019) DAS68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi

Eklendi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-013), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
2,4Gıda
2,4Yem
(09.08.2019) DAS81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi

Eklendi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-014), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571
7349