Geri Dönüşüm Ambalaj Analizleri

Geri Dönüşüm Ambalaj Analizleri

Geri Dönüşüm Ambalaj Analizleri

Polietilen tereftalat (PET) ve geri dönüştürülmüş PET (rPET) ambalaj malzemelerinin dayanıklılıklarının, daha öncesinden geri dönüştürülüp dönüştürülmediği, ambalaj malzemesinin saflığı gibi parametrelerin belirlenmesi açısından bazı test ve analizlerden geçmesi gerekmektedir.

PET, rPET analizleri nükleer manyetik rezonans (NMR) , GPC, ICP ve XRF gibi birçok teknik yöntem kullanılarak test edilmektedir.

- Seyreltik çözelti viskozitesi
- Dietilen glikol (DEG) İçeriği
- İzoftalik asit (IPA) İçeriği
- 1,4-sikloheksilen-dimetanol (CHDM) İçeriği
- OH-end group Tayini
- Polimer ve Plastiklerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Testi
- Ağır Metal Tespiti
- VOC Analizi

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde çözüm ortaklarımız ve yurtdışı partnerlerimiz aracılığıyla “PET ve rPET Ambalaj Testi” Farmasötik ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

PET / rPET Analizleri İle İlgili Tüm Soru ve Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

6267