Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi, toksikolojik çalışmalar sonunda gıda ve gıda benzerlerine geçen spesifik madde veya maddeleri belirler. Söz konusu maddeler analitik tekniklerle kontrol edilerek gıdalara geçip geçmediği kontrol edilir.

Belirli migrasyon testleri kapsamında kontrol edilen maddeler:

- Bisfenol A ([2,2-bis(4- hidroksifenil)propan)
- Tayini Epoksi Türevleri ( BADGE.2H2O; BADGE.2HCl; BADGE.H2O.HCl; BADGE.H2O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)
- Primer Aromatik Amin Tayini
- Ağır Metal Tayini (Kurşun, Kadmiyum, Cıva, Arsenik, Antimon, Evropiyum, Gadolinyum, Lantan, Terbiyum, Alüminyum, Bakır, Baryum, Çinko, Demir, Kobalt, Lityum, Mangan, Nikel)
- Ftalat Tayini (Ftalik Asit, Dibütil Ester) (DBP), Ftalik Asit, Benzil Butil Ester(BBP), Ftalik Asit, Bis(2-Etilheksil) Ester(DEHP), (DIDP), DINP)

Spesifik Migrasyon Testi; Plastik bardak, su şişesi, biberon, teneke kutu iç yüzeyi gibi çeşitli gıda ambalajlarında test edilmektedir.

Spesifik Migrasyon Testi ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
13758