Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon TestiSpesifik migrasyon testi, toksikolojik çalışmalar sonunda, gıda ve gıda benzerine geçen belirli bir madde veya maddeleri tayin etmektedir. Söz konusu maddeler analitik teknikler ile gıdalara geçip geçmediği kontrol edilmektedir.

Spesifik migrasyon testleri kapsamında kontrol edilen maddeler:

- Bisphenol A ([2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane)
- Epoksi Türevleri Tayini (BADGE.2H2O; BADGE.2HCl; BADGE.H2O.HCl; BADGE.H2O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)
- Primer Aromatik Amin Tayini
- Ağır Metal Tayini (Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Antimon, Evropiyum, Gadolinyum, Lantanyum, Terbiyum, Alüminyum , Bakır, Baryum, Çinko, Demir, Kobalt, Lityum, Mangan, Nikel)
- Ftalat Tayini (Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP)

Spesifik migrasyon testi; plastik bardak, su şişeleri, biberon, konserve kutularının iç yüzeyi gibi çeşitli gıda ambalajlarında test edilmektedir.

Spesifik Migrasyon Testi İle İlgili Tüm Soru ve Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
13758