BLOG

Gıda ile Temas Eden Malzemeler için Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeler (NIAS) Taraması

Gıda ile Temas Eden Malzemeler için Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeler (NIAS) Taraması

Gıda ile Temas Eden Malzemeler için Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeler (NIAS) Taraması

Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeler (NIAS), gıda paketleme endüstrisinde potansiyel bir güvenlik problemidir. Ambalaj malzemelerinin veya ürünlerinin güvenliğinin veya uygunluğunun değerlendirilmesi için Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeleri (NIAS) test etmek gereklidir. NIAS, gıda ile temas eden ürünlerin üretiminden veya ekstraksiyon üretiminden kaynaklanabilir.

Gıda ile Temas Eden Malzemeler için Kasıtlı Olmadan Eklenen Maddeler (NIAS) Taraması süreci sırasıyla şu şekilde ilerleyebilir:

- İlk olarak üretim süreci ve ürün bileşimi hakkında bilgi sahibi olmak
- Sonrasında, ilgili ürün ile alakalı potasiyel tüm göçmenlerin belirlenmesi, numunelerin alınması ve hazırlanması, gerekli analitik tekniklerin gerçekleştirilmesi
- Analitik testler sonucunda toksikolojik değerlendirmelerin yapılması
- Gerçek maruziyeti ve tahmini günlük alımı tanımlamak için geçiş çalışmaları ve/veya maruziyet değerlendirmelerinin yapılması

21236