BLOG

Spesifik Migrasyon – Melamin Tayini

Spesifik Migrasyon – Melamin Tayini

Spesifik Migrasyon – Melamin Tayini

Melaminin yan etkilerinin bilinmesinin en önemli olayları, 2007 yılında ABD’de de kedi ve köpeklerde yaşanan böbrek yetmezliği sorunudur. Daha sonrasında Çin’de yaşanan bebeklerde böbrek yetmezliği, böbrek taşı hastalıklarının nedeni olarak melaminden kirlenmiş sütler tespit edilmiştir. Bu nedenle gıdalarda melamin içeriği kısıtlanmıştır.

Ambalaj malzemelerinin gıda ile teması sonucu melamin migrasyonunun tespiti için Spesifik Migrasyon gerçekleştirilmektedir. Spesifik Migrasyon – Melamin Tayini için plastik madde ve malzemeler gıda benzeri madde ile doldurularak belirli süre ve sıcaklıkta temas ettirilir, sonrasında melamin göçü olup olmadığı kontrol edilir.

Spesifik Migrasyon limiti 2,5 mg/kg’dır.

Melamin-Formaldehit Reçinelerinde Spesifik Migrasyon – Melamin Tayini için Nanolab Ambalaj Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.

21236