BLOG

Güvenilir Ambalaj için Esnek Ambalaj Test Yöntemleri

Güvenilir Ambalaj için Esnek Ambalaj Test Yöntemleri

Güvenilir Ambalaj için Esnek Ambalaj Test Yöntemleri

Yeni bir ambalaj geliştirildiğinde, ambalajın her şarta karşı dayanıklı olabilmesi için çeşitli testlerden geçmesi gerekmektedir. Dış ambalajın genellikle çok fazla fiziksel ve mekanik baskıya dayanması gerekir. Film ve esnek ambalajlar için gerekli test prosedürleri, sert ambalajlar için gerekli testlerden farklıdır. Esnek ambalajlama malzemelerinde esneme çatlama direnci, sızdırmazlık, bariyer özelliği gibi ayrıca gerekli test ve analiz çalışmaları gereklidir.

Esnek ambalaj malzemelerinde gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal ve mekanik testleri şöyle sıralanabilir:

1.Boyut Testi

Boyut testi: ambalajın doldurulmadan önce ve sonraki boyutunun belirlenmesi için gerçekleştirilen test yöntemidir. Esnek ambalajlar içeriğe göre şekilde değiştirir. Bu nedenle uzunluk, genişlik ve derinlik açısından doluyken ve boşken kontrol edilmesi önemlidir. Boyut testi, esnek ambalajın gramaj testini de kapsar. Gramaj testi kapsamında metrekare başına gram GSM olarak ölçülür. GSM değeri verimle ters orantılıdır.

2.Mekanik Testler

Mekanik testler, esnek ambalajların fiziksel ve mekanik strese karşı dayanıklılığının belirlenmesinin kontrol edilmesini içermektedir.

- Çekme Dayanımı
Esnek ambalajlarda kırılma – kopma için ne kadar güç gerekli olduğunu ve kırılma – kopmadan önce ne kadar uzayabileceğini tespit etmek için gerçekleştirilmektedir.

- Dart Darbe Testi
Dart darbe testi, belirli bir yükseklikten, farklı ağırlıklardaki dartların düşürülmesiyle esnek ambalajların dayanıklılığını kontrol eder.

- Bağ Dayanımı Testi (PET, Poli)
Esnek paketleme malzemeleri genellikle metalize levhalar da dahil olmak üzere çok sayıda polimer katmanı içerir. Bağ dayanımı testi, katmanları ayırmak için ne kadar kuvvet gerektiğini kontrol eder.

- Dikiş Mukavemeti
Dikiş kuvveti, iki film veya yaprağın birleştirildiği alanlarda ambalajın sağlamlığını kontrol eder.

- Esnek Çatlak Dayanımı (FCR)
Esnek ambalajın ne kadar kırılgan olduğunun tespit edilmesi için gerçekleştirilir. Test yöntemi, ambalaj malzemesinin kırılmadan ne kadar bükülebileceğinin belirlenmesini hedefler.

- Sürtünme Katsayısı (CoF)
CoF, iki yüzeyin birbirine karşı ne kadar kolay kaydığını kontrol eder. Ambalajın ya da filmin ne kadar düzgün olduğunun kontrolünü sağlar. Paketleme filmlerinin paketleme sırasında başka bir malzeme üzerinde ne kadar kolay kayabileceği konusunda bir fikir verir.

3. Fonksiyonel Özelliklerin Test Edilmesi 

Esnek ambalajların fonksiyonel özellikleri, çözünmesini, difüzyonunu ve adsorpsiyonunu içermektedir.

- Su Buharı İletim Oranı (WVTR)
Seçilen bir sıcaklık, basınç ve nemde malzemenin su buharı geçirgenliğini kontrol eder. İletim hızı, günde metrekare başına gram olarak ölçülür.

- Oksijen İletim Hızı (OTR)
Oksijen içermeyen ve oksijenle dolu bir oda arasında bir bariyer oluşturmak için ambalaj filmini kullanır. WVTR testi gibi, günde metrekare başına mol cinsinden ölçülür.

4. Ambalaj Dayanımı ve Bütünlük Testleri

- Mühür Gücü Testi
Esnek ambalajlarda mührün ne kadar sağlam olduğunu ve zaman içinde ambalajı ne kadar kapalı tuttuğunu tespit etmek için gerçekleştirilir.

- Düşme Testi
Esnek ambalajın doldurulduğunda düşmelere karşı dayanıklı olup olmadığını kontrol eder. Düşürme testinden geçmek için ambalajın yapımında kullanılan malzemelerin ve mührün zarar görmemesi gerekir.

- Titreşim Testi
Paketin titreşimlere ne kadar dayanabileceğini kontrol eder.

- Uyumluluk Testi
Uyumluluk testleri, ürünün ambalajındaki raf ömrünün anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu esnek ambalaj testi, içindeki ürünün ambalajı yapmak için kullanılan malzemelerle ve sızdırmazlık yöntemiyle uyumlu olup olmadığını kontrol eder.

- Sürtünme Dayanıklılığı
Ambalajın çizilmelere karşı dayanıklılığını kontrol eden test yöntemidir.

- Sızdırmazlık Testi
Sızdırmazlık testleri, ürünle dolu ambalajı bir vakum odasına koyarak, ambalajın ek yerlerinin, contalarının veya malzemelerinin sızdırıp sızdırmadığını kontrol eder.

- Migrasyon Testi
Migrasyon testi, ambalajla ilişkili toksikolojik riskleri değerlendirir. Esnek ambalajlardaki toksik kimyasallarında gıdalara geçişinin tespiti için gerçekleştirilmektedir.

- Çevresel Gerilme Çatlak Dayanımı (ESCR)
ESCR, ambalajın Çevresel stres çatlamasına veya ESC'ye karşı ne kadar dirençli olduğunu kontrol eder. ESC, UV'ye maruz kalma ve diğer reaktiflerle reaksiyona girme yoluyla zamanla kırılgan hale geldiklerinden plastiklerde oldukça yaygındır.

5. Görünürlük ve Görünüm Testi

- Renk Haslığı - Color Fastness
Renk haslığı, ambalajın rengin solmasına neden olabilecek maddelere maruz bırakılmasıyla test edilir.

- Pus ve Parlaklık - Haze and Gloss
Bulanıklık bir Spektrofotometre kullanılarak test edilirken parlaklık bir Glossmetre kullanılarak test edilir.

21236